Καλωσήλθατε στην ιστοσελίδα του κέντρου Ευρωπαϊκής Πληροφόρησης του ΕΒΕΑ

To Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Αθηνών, υποστηρίζοντας ενεργά, τις πρωτοβουλίες επικοινωνίας και πληροφόρησης της Ευρωπαϊκής Ένωσης, λειτουργεί στις εγκαταστάσεις του, το Κέντρο Ευρωπαϊκής Πληροφόρησης EUROPE DIRECT, για την περίοδο 2013 – 2017. Το Κέντρο μας είναι μέρος ενός ευρύτερου πανευρωπαïκού Δικτύου Κέντρων Πληροφόρησης. Σκοπός των Κέντρων Ευρωπαϊκής Πληροφόρησης EUROPE DIRECT, είναι να αποτελέσουν διαύλους επικοινωνίας με όλα τα θεσμικά όργανα της Ένωσης, καθώς και να υποστηρίξουν και να συμπληρώσουν το έργο των Αντιπροσωπειών της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και των Γραφείων Ενημέρωσης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στα κράτη - μέλη σε τοπικό και περιφερειακό επίπεδο.
Service 1

Οι επιχειρήσεις στην Ε.Ε.

Η ΕΕ στην προσπάθεια της να διευκολύνει, αλλά και να βελτιώσει την πρόσβαση στις πληροφορίες για τον εν δυνάμει επιχειρηματία, δημιούργησε υπηρεσίες ενιαίας εξυπηρέτησης για όλους τους τομείς επιχειρηματικής δραστηριότητας, καθώς και κέντρα ενιαίας εξυπηρέτησης για τον τομέα των υπηρεσιών. Έτσι οι επιχειρηματίες μπορούν να απευθύνονται σε μία και μόνο υπηρεσία για την ίδρυση μιας νέας επιχείρησης, εξοικονομώντας όχι μόνο πολύτιμο χρόνο, αλλά και αναγκαίους πόρους.

Περισσότερα

Service 2

Χρηματοδότηση στην Ε.Ε.

Στo πλαίσιo των προσπαθειών που καταβάλλει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή για να διευκολύνει τις επιχειρήσεις σ’ ολόκληρη την Ευρώπη στην ευκολότερη πρόσβαση στη χρηματοδότηση, επέκτεινε την ενιαία δικτυακή πύλη που αφορά στις χρηματοδοτήσεις της ΕΕ, ώστε να περιλαμβάνει και τα διαρθρωτικά ταμεία της ΕΕ, όπως το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ)

Περισσότερα

Service 3

Εκδόσεις στην Ε.Ε.

Με σκοπό να φέρει την Ένωση πιο κοντά στους πολίτες της, η Υπηρεσία Εκδόσεων συνεργάζεται σε συνεχή βάση με τα θεσμικά όργανα, τους οργανισμούς και τις υπηρεσίες της Ε.Ε., ώστε να βελτιώσει τη διαφάνεια της νομοθετικής διαδικασίας και των ευρωπαϊκών πολιτικών και να διευκολύνει την πρόσβαση στο σύνολο της ευρωπαϊκής νομοθεσίας και των πληροφοριών που δημοσιεύονται στις σειρές L (νομοθεσία), C (ανακοινώσεις και πληροφορίες) και S (προκηρύξεις διαγωνισμών) της Επίσημης Εφημερίδας της ΕΕ.

Περισσότερα

Έρευνα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τις Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις στο πλαίσιο της Διατλαντικής Εταιρικής Σχέσης Συναλλαγών και Επενδύσεων (TTIP)

Έρευνα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τις Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις στο πλαίσιο της Διατλαντικής Εταιρικής Σχέσης Συναλλαγών και Επενδύσεων (TTIP)

Με στόχο τη συλλογή πληροφοριών σχετικά με τους εμπορικούς φραγμούς που αντιμετωπίζουν αυτή τη στιγμή οι ευρωπαϊκοί κλάδοι και μεμονωμένες εταιρείες, όταν συναλλάσσονται με τις ΗΠΑ,  η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει δρομολογήσει διαδικτυακή έρευνα για τις ΜμΕ στο πλαίσιο των διαπραγματεύσεων για την Διατλαντική Εταιρική Σχέση Συναλλαγών και Επενδύσεων – TTIP. Η συμμετοχή στην διαβούλευση θα βοηθήσει την Ευρωπαϊκή Ένωση να […]

Έναρξη του Ευρωπαϊκού μήνα για την ασφάλεια στον κυβερνοχώρο

Έναρξη του Ευρωπαϊκού μήνα για την ασφάλεια στον κυβερνοχώρο

Ο Οργανισμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την Ασφάλεια Δικτύων και Πληροφοριών (ENISA), η Γενική Διεύθυνση Επικοινωνιακών Δικτύων, Περιεχομένου και Τεχνολογιών της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και Εταίροι όρισαν τον Οκτώβριο 2014 ως τον ευρωπαϊκό μήνα για την ασφάλεια στον κυβερνοχώρο (ECSM ή ΕΜΑΚ). Ο ΕΜΑΚ αποτελεί ουσιαστικά εκστρατεία προώθησης της ΕΕ που προάγει την ασφάλεια στον κυβερνοχώρο για τους πολίτες και συνιστά […]

Πρόγραμμα CEEDs – 9 ευρωπαϊκές χώρες, μεταξύ των οποίων και η Ελλάδα, συνεργάζονται για τη βελτιστοποίηση της ανθρώπινης κατανόησης των μαζικών δεδομένων (“big data”).

Πρόγραμμα CEEDs – 9 ευρωπαϊκές χώρες, μεταξύ των οποίων και η Ελλάδα, συνεργάζονται για τη βελτιστοποίηση της ανθρώπινης κατανόησης των μαζικών δεδομένων (“big data”).

Κάθε λεπτό, δημιουργούνται στον κόσμο 1,7 εκατ. δισ. byte δεδομένων, που ισοδυναμούν με 360.000 DVD. Πώς μπορεί ο εγκέφαλός μας να διαχειριστεί ολοένα μεγαλύτερα και πολυπλοκότερα σύνολα δεδομένων; Mε τη χρηματοδότηση της ΕΕ, οι συνεργαζόμενοι ερευνητές αναπτύσσουν ένα διαδραστικό σύστημα που όχι μόνο παρουσιάζει δεδομένα με τον επιθυμητό τρόπο, αλλά επίσης μεταβάλλει διαρκώς την παρουσίαση, προκειμένου να αποτραπεί η υπερφόρτωση του εγκεφάλου. Το σχέδιο […]

Οι νέοι με διεθνή εμπειρία έχουν πολύ καλύτερες προοπτικές στην αγορά εργασίας

Οι νέοι με διεθνή εμπειρία έχουν πολύ καλύτερες προοπτικές στην αγορά εργασίας

Οι νέοι που σπουδάζουν ή παρακολουθούν προγράμματα κατάρτισης στο εξωτερικό όχι μόνον αποκτούν γνώσεις σε συγκεκριμένους επιστημονικούς κλάδους, αλλά και ενισχύουν βασικές δεξιότητες, οι οποίες εκτιμώνται ιδιαίτερα από τους εργοδότες. Μια νέα μελέτη σχετικά με τον αντίκτυπο του προγράμματος Erasmus της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την ανταλλαγή φοιτητών αποδεικνύει ότι οι απόφοιτοι με διεθνή εμπειρία έχουν πολύ καλύτερες προοπτικές στην αγορά εργασίας. Έχουν 50% λιγότερες πιθανότητες […]

Μεταφορές: 11,9 δισ. ευρώ για τη βελτίωση των ευρωπαϊκών συνδέσεων 

Μεταφορές: 11,9 δισ. ευρώ για τη βελτίωση των ευρωπαϊκών συνδέσεων 

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή κάλεσε τα κράτη μέλη να προτείνουν σχέδια για την αξιοποίηση ευρωπαϊκών κονδυλίων ύψους 11,9 δισ. ευρώ με σκοπό τη βελτίωση των ευρωπαϊκών μεταφορικών συνδέσεων. Πρόκειται για το μεγαλύτερο μέχρι σήμερα ενιαίο ποσό ευρωπαϊκής χρηματοδότησης που διατίθεται για υποδομές μεταφορών. Τα κράτη μέλη μπορούν να υποβάλουν τις προτάσεις τους έως τις 26 Φεβρουαρίου 2015. Η χρηματοδότηση θα είναι […]

Ανακοινώθηκε από τον νέο – εκλεγμένο Πρόεδρο κ. Juncker η σύνθεση της ομάδας του και το νέο σχήμα της επόμενης Ευρωπαϊκής Επιτροπής

Ανακοινώθηκε από τον νέο – εκλεγμένο Πρόεδρο κ. Juncker η σύνθεση της ομάδας του και το νέο σχήμα της επόμενης Ευρωπαϊκής Επιτροπής

Στις 10 Σεπτεμβρίου 2014, ο νέο-εκλεγμένος Πρόεδρος κ. Juncker ανακοίνωσε τη σύνθεση της ομάδας του και το νέο σχήμα της επόμενης Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Αφού η Ευρωπαϊκή Ένωση πέρασε μία από τις πιο δύσκολες περιόδους στην ιστορία της, μία από τις μεγαλύτερες προκλήσεις θα είναι να πείσει τους πολίτες ότι τα πράγματα θα αλλάξουν. Για να υλοποιήσει την αλλαγή, η Επιτροπή θα πρέπει […]

Στις 26 Σεπτεμβρίου γιορτάστηκε η Ευρωπαϊκή Ημέρα Γλωσσών!

Στις 26 Σεπτεμβρίου γιορτάστηκε η Ευρωπαϊκή Ημέρα Γλωσσών!

Για να ενθαρρύνει την εκμάθηση ξένων γλωσσών, το Συμβούλιο της Ευρώπης που εδρεύει στο Στρασβούργο θέσπισε την 26η Σεπτεμβρίου ως την Ευρωπαϊκή Ημέρα Γλωσσών. Στις 26 Σεπτεμβρίου 2014, με πρωτοβουλία της Αντιπροσωπείας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ελλάδα, Γραφείο Αθηνών της Γενικής Διεύθυνσης Μετάφρασης και με τη συνεργασία της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ιδιοκτητών Κέντρων Ξένων Γλωσσών (PALSO) και του Πανελλήνιου Συνδέσμου Καθηγητών – Ιδιοκτητών […]

Ταμείο Αλληλεγγύης της ΕΕ: Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρότεινε μέτρα για να βοηθήσει την Ελλάδα, την Ιταλία, τη Σλοβενία και την Κροατία να αντιμετωπίσουν καταστροφές που υπέστησαν από πλημμύρες, σεισμούς και χιονοθύελλες

Ταμείο Αλληλεγγύης της ΕΕ: Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρότεινε μέτρα για να βοηθήσει την Ελλάδα, την Ιταλία, τη Σλοβενία και την Κροατία να αντιμετωπίσουν καταστροφές που υπέστησαν από πλημμύρες, σεισμούς και χιονοθύελλες

Ο επίτροπος Περιφερειακής Πολιτικής της ΕΕ, κ. Johannes Hahn, ανακοίνωσε πακέτο ενίσχυσης ύψους περίπου 47 εκατ. ευρώ, το οποίο προτείνεται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για τη Σαρδηνία (Ιταλία), την Κεφαλονιά (Ιόνια Νησιά, Ελλάδα), τη Σλοβενία και την Κροατία μετά από μια σειρά φυσικών καταστροφών που έπληξαν τις περιοχές αυτές στα τέλη του 2013 και στις αρχές του 2014. Η ενίσχυση ύψους 16,3 εκατ. ευρώ […]

Δέσμη μέτρων 165 εκατ. ευρώ για στήριξη της αγοράς ευπαθών οπωροκηπευτικών – Καλύψεις για την Ελλάδα

Δέσμη μέτρων 165 εκατ. ευρώ για στήριξη της αγοράς ευπαθών οπωροκηπευτικών – Καλύψεις για την Ελλάδα

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέκρινε στις 29 Σεπτεμβρίου 2014 ένα νέο πρόγραμμα για έκτακτα μέτρα στήριξης της αγοράς ευπαθών οπωροκηπευτικών, μετά τη ρωσική απαγόρευση των εισαγωγών ορισμένων γεωργικών προϊόντων της ΕΕ. Το νέο αυτό σχέδιο καθεστώς ύψους έως 165 εκατ. ευρώ, προβλέπει στήριξη για την απόσυρση από την αγορά των πλεονασμάτων παραγωγής και προστίθεται στο πρόγραμμα ύψους 125 εκατ. ευρώ για […]

Θετικά εμφανίζονται τα αποτελέσματα από επιλεγμένες μεταρρυθμίσεις της αγοράς προϊόντων στην Ιταλία, την Ισπανία, την Πορτογαλία και την Ελλάδα, εκτιμά η Ευρωπαϊκή Επιτροπή

Θετικά εμφανίζονται τα αποτελέσματα από επιλεγμένες μεταρρυθμίσεις της αγοράς προϊόντων στην Ιταλία, την Ισπανία, την Πορτογαλία και την Ελλάδα, εκτιμά η Ευρωπαϊκή Επιτροπή

Δημοσιεύτηκε την Δευτέρα 22/9/2014, έκθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σχετικά με τον αντίκτυπο των μεταρρυθμίσεων στον Ευρωπαϊκό Νότο. Η έκθεση επικεντρώνεται στην εκτίμηση του δυνητικού αντίκτυπου επιλεγμένων μεταρρυθμίσεων της αγοράς και αναδεικνύει θετικά στοιχεία και στις τέσσερις χώρες. Στην έκθεση αναφέρεται ότι η τόνωση της οικονομικής δραστηριότητας και της ανταγωνιστικότητας μέσω στοχευμένων μεταρρυθμίσεων της αγοράς αποτελεί βασικό κομμάτι του τρόπου αντιμετώπισης της κρίσης από […]

Απαντήστε στην έρευνα για τις γλωσσικές δεξιότητες που ζητούνται στην ελληνική αγορά εργασίας έως στις 10 Οκτωβρίου 2014

Απαντήστε στην έρευνα για τις γλωσσικές δεξιότητες που ζητούνται στην ελληνική αγορά εργασίας έως στις 10 Οκτωβρίου 2014

Το Κέντρο Ευρωπαϊκής Πληροφόρησης Europe Direct E.B.E.A., σας ενημερώνει ότι το Τμήμα Διεθνών κι Ευρωπαϊκών Σπουδών της Σχολής Οικονομικών, Επιχειρηματικών και Διεθνών Σπουδών του Πανεπιστημίου Πειραιώς, σε συνεργασία με την Γενική Διεύθυνση Μετάφρασης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (Γραφείο Αθηνών), διεξάγουν έρευνα με σκοπό να ανιχνεύσουν  τις ανάγκες των επιχειρήσεων σ’ ότι αφορά στις γλωσσικές δεξιότητες των εργαζομένων τους.   Τα αποτελέσματα της έρευνας […]

Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων από 29 Σεπτεμβρίου έως 5 Οκτωβρίου 2014

Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων από 29 Σεπτεμβρίου έως 5 Οκτωβρίου 2014

Η Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων είναι μια εκστρατεία την οποία συντονίζει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, με σκοπό την προαγωγή της επιχειρηματικότητας σε όλη τη Ευρώπη. Η εν λόγω εκστρατεία πραγματοποιείται σε 37 χώρες, έτσι ώστε οι εκδηλώσεις και οι δραστηριότητες, σε εθνικό, περιφερειακό ή τοπικό επίπεδο, να είναι όσο το δυνατόν πλησιέστερα στους υφιστάμενους και μελλοντικούς επιχειρηματίες. Οι εκδηλώσεις αυτές που […]