Καλωσήλθατε στην ιστοσελίδα του κέντρου Ευρωπαϊκής Πληροφόρησης του ΕΒΕΑ

To Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Αθηνών, υποστηρίζοντας ενεργά, τις πρωτοβουλίες επικοινωνίας και πληροφόρησης της Ευρωπαϊκής Ένωσης, λειτουργεί στις εγκαταστάσεις του, το Κέντρο Ευρωπαϊκής Πληροφόρησης EUROPE DIRECT, για την περίοδο 2013 – 2017. Το Κέντρο μας είναι μέρος ενός ευρύτερου πανευρωπαïκού Δικτύου Κέντρων Πληροφόρησης. Σκοπός των Κέντρων Ευρωπαϊκής Πληροφόρησης EUROPE DIRECT, είναι να αποτελέσουν διαύλους επικοινωνίας με όλα τα θεσμικά όργανα της Ένωσης, καθώς και να υποστηρίξουν και να συμπληρώσουν το έργο των Αντιπροσωπειών της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και των Γραφείων Ενημέρωσης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στα κράτη - μέλη σε τοπικό και περιφερειακό επίπεδο.
Service 1

Οι επιχειρήσεις στην Ε.Ε.

Η ΕΕ στην προσπάθεια της να διευκολύνει, αλλά και να βελτιώσει την πρόσβαση στις πληροφορίες για τον εν δυνάμει επιχειρηματία, δημιούργησε υπηρεσίες ενιαίας εξυπηρέτησης για όλους τους τομείς επιχειρηματικής δραστηριότητας, καθώς και κέντρα ενιαίας εξυπηρέτησης για τον τομέα των υπηρεσιών. Έτσι οι επιχειρηματίες μπορούν να απευθύνονται σε μία και μόνο υπηρεσία για την ίδρυση μιας νέας επιχείρησης, εξοικονομώντας όχι μόνο πολύτιμο χρόνο, αλλά και αναγκαίους πόρους.

Περισσότερα

Service 2

Χρηματοδότηση στην Ε.Ε.

Στo πλαίσιo των προσπαθειών που καταβάλλει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή για να διευκολύνει τις επιχειρήσεις σ’ ολόκληρη την Ευρώπη στην ευκολότερη πρόσβαση στη χρηματοδότηση, επέκτεινε την ενιαία δικτυακή πύλη που αφορά στις χρηματοδοτήσεις της ΕΕ, ώστε να περιλαμβάνει και τα διαρθρωτικά ταμεία της ΕΕ, όπως το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ)

Περισσότερα

Service 3

Εκδόσεις στην Ε.Ε.

Με σκοπό να φέρει την Ένωση πιο κοντά στους πολίτες της, η Υπηρεσία Εκδόσεων συνεργάζεται σε συνεχή βάση με τα θεσμικά όργανα, τους οργανισμούς και τις υπηρεσίες της Ε.Ε., ώστε να βελτιώσει τη διαφάνεια της νομοθετικής διαδικασίας και των ευρωπαϊκών πολιτικών και να διευκολύνει την πρόσβαση στο σύνολο της ευρωπαϊκής νομοθεσίας και των πληροφοριών που δημοσιεύονται στις σειρές L (νομοθεσία), C (ανακοινώσεις και πληροφορίες) και S (προκηρύξεις διαγωνισμών) της Επίσημης Εφημερίδας της ΕΕ.

Περισσότερα

Νέοι κανόνες της ΕΕ για νομική αρωγή στο πλαίσιο ποινικών διαδικασιών

Νέοι κανόνες της ΕΕ για νομική αρωγή στο πλαίσιο ποινικών διαδικασιών

Οι νέοι κανόνες για τη νομική αρωγή που πρότεινε η Επιτροπή το 2013 ξεπέρασαν και το τελευταίο εμπόδιο. Το Συμβούλιο ενέκρινε την οδηγία για τη νομική αρωγή σε υπόπτους ή κατηγορουμένους στο πλαίσιο ποινικών διαδικασιών και διαδικασιών εκτέλεσης του ευρωπαϊκού εντάλματος σύλληψης. Η νομική αρωγή είναι η οικονομική ή δικαστική στήριξη που παρέχεται σε υπόπτους ή κατηγορουμένους οι οποίοι δεν […]

Ασφάλεια στην ΕΕ: Πρώτη έκθεση προόδου προς μια αποτελεσματική και βιώσιμη Ένωση Ασφάλειας

Ασφάλεια στην ΕΕ: Πρώτη έκθεση προόδου προς μια αποτελεσματική και βιώσιμη Ένωση Ασφάλειας

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή παρουσίασε την πρώτη από μια σειρά μηνιαίων εκθέσεων προόδου προς μια αποτελεσματική και βιώσιμη Ένωση Ασφάλειας. Η έκθεση περιγράφει τις προσπάθειες της Επιτροπής για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας, του οργανωμένου εγκλήματος και του εγκλήματος στον κυβερνοχώρο, καθώς και τη δράση για την ενίσχυση της ανθεκτικότητας της ΕΕ έναντι αυτών των απειλών. Επισημαίνει επίσης τους τομείς προτεραιότητας στους […]

Βραβείο Ζαχάρωφ 2016: οι τρεις τελικοί υποψήφιοι

Βραβείο Ζαχάρωφ 2016: οι τρεις τελικοί υποψήφιοι

Ο Τούρκος δημοσιογράφος Can Dündar και οι συνάδελφοί του, ο ηγέτης της Κριμαίας Mustafa Dzemilev και οι Γιαζίντι ακτιβίστριες Nadia Murad Basee και Lamiya Aji Bashar, είναι οι τρεις τελικοί υποψήφιοι για το Βραβείο Ζαχάρωφ 2016, μετά από ψηφοφορία των επιτροπών Εξωτερικών και Ανάπτυξης του ΕΚ. Ο τελικός νικητής θα επιλεγεί από τον πρόεδρο και τους επικεφαλής των πολιτικών ομάδων […]

Κουδούνι στα σχολεία για τα παιδιά των προσφύγων στην Ελλάδα

Κουδούνι στα σχολεία για τα παιδιά των προσφύγων στην Ελλάδα

Τη Δευτέρα 10 Οκτωβρίου, 15 ελληνικά σχολεία υποδέχτηκαν για πρώτη φορά παιδιά προσφύγων και μεταναστών από παρακείμενα καταλύματα. Στο πλαίσιο του μέσου στήριξης έκτακτης ανάγκης η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει χορηγήσει 2,8 εκατ. ευρώ στον Διεθνή Οργανισμό Μετανάστευσης (ΔΟΜ), προκειμένου να εξασφαλιστεί η μεταφορά 9.000 παιδιών προς και από δημόσια σχολεία, καθώς και η προμήθεια σχολικών ειδών. Ο ΔΟΜ φρόντισε για […]

Συνέχιση των αυξημένων ποσοστών συγχρηματοδότησης για Ελλάδα και Κύπρο

Συνέχιση των αυξημένων ποσοστών συγχρηματοδότησης για Ελλάδα και Κύπρο

Η επιτροπή Περιφερειακής Ανάπτυξης του ΕΚ ενέκρινε την Τρίτη τη νομοθετική πρόταση για συνέχιση της αυξημένης ευρωπαϊκής συνεισφοράς στη χρηματοδότηση έργων στην Ελλάδα μέχρι τις 30 Ιουνίου του ημερολογιακού έτους που ακολουθεί το έτος λήξης του προγράμματος οικονομικής προσαρμογής της χώρας. Οι ευρωβουλευτές ενέκριναν επίσης μια ειδική διάταξη σύμφωνα με την οποία η ΕΕ θα καλύπτει έως και το 85% […]

Attica Bank: η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εγκρίνει την ενίσχυση της ρευστότητας

Attica Bank: η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εγκρίνει την ενίσχυση της ρευστότητας

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή διαπίστωσε ότι η προβλεπόμενη εγγύηση του ελληνικού Δημοσίου προς την Attica Bank προκειμένου να ενισχυθεί η πρόσβαση της τράπεζας σε ρευστότητα, είναι σύμφωνη με τους κανόνες της ΕΕ περί κρατικών ενισχύσεων. Η Attica Bank σχεδιάζει να εκδώσει ομόλογα που μπορούν να λειτουργήσουν ως ενέχυρα για χρηματοπιστωτικές πράξεις του Ευρωσυστήματος. Τα ομόλογα αυτά, ονομαστικής αξίας 380 εκατ. ευρώ, […]

Ευρωπαϊκή πολιτική συνοχής 2007-2013: τι προσέφερε στην Ευρώπη και στην Ελλάδα

Ευρωπαϊκή πολιτική συνοχής 2007-2013: τι προσέφερε στην Ευρώπη και στην Ελλάδα

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δημοσίευσε τα πορίσματα της ανεξάρτητης αξιολόγησης των επενδύσεων της ΕΕ κατά την περίοδο 2007-2013, με ειδικές εκθέσεις για κάθε κράτος μέλος. Δημιουργήθηκαν ένα εκατομμύριο θέσεις εργασίας, που αντιστοιχούν στο ένα τρίτο της συνολικής πανευρωπαϊκής δημιουργίας θέσεων εργασίας κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου. Κάθε ευρώ που επενδύθηκε στην πολιτική συνοχής θα δημιουργήσει πρόσθετο ΑΕΠ περίπου 2,74 ευρώ, […]

Προστασία των εξωτερικών συνόρων της Ευρώπης: έναρξη λειτουργίας του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Συνοριοφυλακής και Ακτοφυλακής

Προστασία των εξωτερικών συνόρων της Ευρώπης: έναρξη λειτουργίας του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Συνοριοφυλακής και Ακτοφυλακής

Λιγότερο από ένα έτος μετά την αρχική πρόταση της Επιτροπής, τέθηκε επίσημα σε λειτουργία ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Συνοριοφυλακής και Ακτοφυλακής. Η εκδήλωση για την έναρξη λειτουργίας πραγματοποιείται στο μεθοριακό σταθμό ελέγχου Καπιτάν Αντρέεβο στα σύνορα της Βουλγαρίας με την Τουρκία, και περιλαμβάνει παρουσίαση των οχημάτων, του εξοπλισμού και των ομάδων του νέου οργανισμού, καθώς και συνέντευξη Τύπου παρουσία του Eπιτρόπου […]

Δωρεάν κάρτα InterRail για όλους τους νέους της Ευρώπης προτείνει το ΕΚ

Δωρεάν κάρτα InterRail για όλους τους νέους της Ευρώπης προτείνει το ΕΚ

Η πρόταση να χαρίζεται μία κάρτα InterRail σε όλους τους νέους που κλείνουν το 18ο έτος της ηλικίας τους συζητήθηκε στην ολομέλεια του ΕΚ στις 4 Οκτωβρίου. Εκατομμύρια νέοι έχουν ταξιδέψει σε ολόκληρη την Ευρώπη χρησιμοποιώντας την κάρτα InterRail τις τελευταίες δεκαετίες. Το κόστος, ωστόσο, της κάρτας μπορεί να φτάσει μέχρι και αρκετές εκατοντάδες ευρώ. Το InterRail Η κάρτα InterRail […]

Ενίσχυση του κώδικα δεοντολογίας των Επιτρόπων ζητούν οι ευρωβουλευτές

Ενίσχυση του κώδικα δεοντολογίας των Επιτρόπων ζητούν οι ευρωβουλευτές

Ο κώδικας δεοντολογίας των Ευρωπαίων Επιτρόπων πρέπει να ενισχυθεί, ώστε να αποφεύγονται οι συγκρούσεις συμφερόντων για τα μέλη της Επιτροπής, και να αποκατασταθεί η εμπιστοσύνη των πολιτών στους πολιτικούς θεσμούς. Αυτό ήταν το βασικό μήνυμα που εξέφρασαν οι ευρωβουλευτές στη χθεσινή συζήτηση με τον  Επίτροπο Πιερ Μοσκοβισί σχετικά με τις επιχειρηματικές δραστηριότητες πρώην και νυν μελών της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Ο […]

Διάσκεψη των Βρυξελλών: Η διεθνής κοινότητα επιβεβαιώνει τη συνεχή στήριξη και συμμετοχή στις μελλοντικές προοπτικές του Αφγανιστάν

Διάσκεψη των Βρυξελλών: Η διεθνής κοινότητα επιβεβαιώνει τη συνεχή στήριξη και συμμετοχή στις μελλοντικές προοπτικές του Αφγανιστάν

Η Ύπατη Εκπρόσωπος κα Μογκερίνι στις δηλώσεις της υπογράμμισε τις προσπάθειες του αφγανικού λαού για αλλαγή καθώς και την εξαιρετική υποστήριξη που παρείχε η διεθνής κοινότητα. Ανανέωσε την δέσμευση της ΕΕ για υποστήριξη μέχρι το 2020 του λαού του Αφγανιστάν στα σημερινά επίπεδα κατά των δυνάμεων που αντιστρατεύονται την ανάπτυξη και την συμφιλίωση. Στη Διάσκεψη συζητούνται θέματα περιφερειακής οικονομικής συνεργασίας […]

Μεταναστευτικό: Συζήτηση για την κατάσταση το Καλαί

Μεταναστευτικό: Συζήτηση για την κατάσταση το Καλαί

Η κατάσταση στο Καλαί και στους καταυλισμούς των προσφύγων στη γύρω περιοχή θα συζητηθεί στο ΕΚ την Τρίτη 4 Οκτωβρίου το απόγευμα μετά τις 5.30μμ (ώρα Γαλλίας). Ο Γάλλος Πρόεδρος Φρανσουά Ολάντ επισκέφθηκε την περιοχή στις 28 Σεπτεμβρίου και ανακοίνωσε την εκκένωση του καταυλισμού, γνωστού και ως η «ζούγκλα» του Καλαί, μέχρι το τέλος του έτους, ενώ ζήτησε και την […]

Συζήτηση για τη σύγκρουση συμφερόντων των Επιτρόπων

Συζήτηση για τη σύγκρουση συμφερόντων των Επιτρόπων

Σε συνέχεια των διαφόρων δημοσιευμάτων για τις επιχειρηματικές δραστηριότητες  πρώην και νυν αξιωματούχων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, οι ευρωβουλευτές θα συζητήσουν με την Επιτροπή την Τρίτη, 4 Οκτωβρίου 2016 το απόγευμα μετά τις 4μμ (ώρα Γαλλίας) τους τρόπους με τους οποίους η σκοπεύει να χειριστεί το ζήτημα της αποφυγής σύγκρουσης συμφερόντων για τα μέλη της. Θα συζητηθούν επίσης και οι πρόσφατες […]

Έναρξη της συνόδου: Ενός λεπτού σιγή για Σιμόν Πέρες, ο Μπαν Κι Mουν στο ΕΚ την Τρίτη

Έναρξη της συνόδου: Ενός λεπτού σιγή για Σιμόν Πέρες, ο Μπαν Κι Mουν στο ΕΚ την Τρίτη

Ο Πρόεδρος Σουλτς κήρυξε την έναρξη της πρώτης συνόδου ολομέλειας του Οκτωβρίου (3-6.10.2016) με την τήρηση ενός λεπτού σιγής για τον αποθανόντα ισραηλινό πολιτικό Σιμόν Πέρες, τον οποίο επαίνεσε ως ακούραστο υπέρμαχο της ειρήνης και ως φίλο της Ευρώπης. Ανακοίνωσε, επίσης, ότι ο Γενικός Γραμματέας των Ηνωμένων Εθνών Μπαν Κι Mουν θα απευθύνει ομιλία στο ΕΚ την Τρίτη, με την […]

Ελλάδα: Συζήτηση στο ΕΚ για τις οικονομικές μεταρρυθμίσεις στη χώρα

Ελλάδα: Συζήτηση στο ΕΚ για τις οικονομικές μεταρρυθμίσεις στη χώρα

Οι ευρωβουλευτές θα συζητήσουν την Τρίτη 4 Οκτωβρίου στις 3μμ (ώρα Γαλλίας) στο Στρασβούργο με τον Επίτροπο Μοσκοβισί την πορεία του προγράμματος οικονομικής προσαρμογής στην Ελλάδα, τις επιπτώσεις του και τις προοπτικές των μελλοντικών διαπραγματεύσεων με τους πιστωτές της χώρας. Το ΕΚ συμμετείχε στον έλεγχο του προγράμματος οικονομικής βοήθειας για την Ελλάδα, στα πλαίσια της νεοσυσταθείσας Ομάδας Εργασίας του Ευρωπαϊκού […]

Διφορούμενες οι απόψεις στο ΕΚ για το ελληνικό πρόγραμμα προσαρμογής

Διφορούμενες οι απόψεις στο ΕΚ για το ελληνικό πρόγραμμα προσαρμογής

Οι ευρωβουλευτές εξέφρασαν διαφορετικές απόψεις στη σημερινή συζήτηση στην ολομέλεια με τον Επίτροπο Μοσκοβισί για την πορεία του ελληνικού προγράμματος οικονομικής προσαρμογής, τις επιπτώσεις του και τις προοπτικές για τις μελλοντικές διαπραγματεύσεις μεταξύ της Ελλάδας και των πιστωτών της. Ο Επίτροπος Μοσκοβισί ξεκίνησε τη συζήτηση λέγοντας ότι έχει καθησυχαστικές ειδήσεις για την Ελλάδα και αναφέρθηκε σε μία μακρά λίστα μεταρρυθμίσεων […]