Καλωσήλθατε στην ιστοσελίδα του κέντρου Ευρωπαϊκής Πληροφόρησης του ΕΒΕΑ

To Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Αθηνών, υποστηρίζοντας ενεργά, τις πρωτοβουλίες επικοινωνίας και πληροφόρησης της Ευρωπαϊκής Ένωσης, λειτουργεί στις εγκαταστάσεις του, το Κέντρο Ευρωπαϊκής Πληροφόρησης EUROPE DIRECT, για την περίοδο 2013 – 2017. Το Κέντρο μας είναι μέρος ενός ευρύτερου πανευρωπαïκού Δικτύου Κέντρων Πληροφόρησης. Σκοπός των Κέντρων Ευρωπαϊκής Πληροφόρησης EUROPE DIRECT, είναι να αποτελέσουν διαύλους επικοινωνίας με όλα τα θεσμικά όργανα της Ένωσης, καθώς και να υποστηρίξουν και να συμπληρώσουν το έργο των Αντιπροσωπειών της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και των Γραφείων Ενημέρωσης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στα κράτη - μέλη σε τοπικό και περιφερειακό επίπεδο.
Service 1

Οι επιχειρήσεις στην Ε.Ε.

Η ΕΕ στην προσπάθεια της να διευκολύνει, αλλά και να βελτιώσει την πρόσβαση στις πληροφορίες για τον εν δυνάμει επιχειρηματία, δημιούργησε υπηρεσίες ενιαίας εξυπηρέτησης για όλους τους τομείς επιχειρηματικής δραστηριότητας, καθώς και κέντρα ενιαίας εξυπηρέτησης για τον τομέα των υπηρεσιών. Έτσι οι επιχειρηματίες μπορούν να απευθύνονται σε μία και μόνο υπηρεσία για την ίδρυση μιας νέας επιχείρησης, εξοικονομώντας όχι μόνο πολύτιμο χρόνο, αλλά και αναγκαίους πόρους.

Περισσότερα

Service 2

Χρηματοδότηση στην Ε.Ε.

Στo πλαίσιo των προσπαθειών που καταβάλλει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή για να διευκολύνει τις επιχειρήσεις σ’ ολόκληρη την Ευρώπη στην ευκολότερη πρόσβαση στη χρηματοδότηση, επέκτεινε την ενιαία δικτυακή πύλη που αφορά στις χρηματοδοτήσεις της ΕΕ, ώστε να περιλαμβάνει και τα διαρθρωτικά ταμεία της ΕΕ, όπως το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ)

Περισσότερα

Service 3

Εκδόσεις στην Ε.Ε.

Με σκοπό να φέρει την Ένωση πιο κοντά στους πολίτες της, η Υπηρεσία Εκδόσεων συνεργάζεται σε συνεχή βάση με τα θεσμικά όργανα, τους οργανισμούς και τις υπηρεσίες της Ε.Ε., ώστε να βελτιώσει τη διαφάνεια της νομοθετικής διαδικασίας και των ευρωπαϊκών πολιτικών και να διευκολύνει την πρόσβαση στο σύνολο της ευρωπαϊκής νομοθεσίας και των πληροφοριών που δημοσιεύονται στις σειρές L (νομοθεσία), C (ανακοινώσεις και πληροφορίες) και S (προκηρύξεις διαγωνισμών) της Επίσημης Εφημερίδας της ΕΕ.

Περισσότερα

Στήριξη της επαγγελματικής σταδιοδρομίας και της καθημερινής ζωής των Ευρωπαίων: «Συνασπισμός για τις ψηφιακές δεξιότητες και θέσεις εργασίας»

Στήριξη της επαγγελματικής σταδιοδρομίας και της καθημερινής ζωής των Ευρωπαίων: «Συνασπισμός για τις ψηφιακές δεξιότητες και θέσεις εργασίας»

Η Επιτροπή δρομολογεί την πρωτοβουλία «Συνασπισμός για τις ψηφιακές δεξιότητες και θέσεις εργασίας», σε συνεργασία με τα κράτη μέλη, τις επιχειρήσεις, τους κοινωνικούς εταίρους, τις ΜΚΟ και τους φορείς παροχής εκπαίδευσης. Στόχος της πρωτοβουλίας αυτής είναι να συμβάλει στην ικανοποίηση της υψηλής ζήτησης για ψηφιακές δεξιότητες στην Ευρώπη, δεδομένου ότι οι ψηφιακές δεξιότητες έχουν πλέον καταστεί εκ των ων ουκ […]

Το ΕΚ στηρίζει τη συμφωνία ΕΕ-ΗΠΑ για την προστασία των δεδομένων

Το ΕΚ στηρίζει τη συμφωνία ΕΕ-ΗΠΑ για την προστασία των δεδομένων

Η «συμφωνία-ομπρέλα» μεταξύ ΕΕ-ΗΠΑ για την προστασία των προσωπικών δεδομένων που ανταλλάσσονται από τις δικαστικές και αστυνομικές αρχές έλαβε την Πέμπτη 1 Δεκεμβρίου τη στήριξη της πλειοψηφίας των ευρωβουλευτών του ΕΚ. Στόχος της συμφωνίας είναι να διασφαλίσει υψηλά και δεσμευτικά πρότυπα προστασίας των δεδομένων που ανταλλάσσονται από την αστυνομία και τις αρχές επιβολής του νόμου. Η συμφωνία καλύπτει όλα τα […]

Έγκριση του προϋπολογισμού της ΕΕ για το 2017: περισσότερα κονδύλια για νεολαία και ανάπτυξη

Έγκριση του προϋπολογισμού της ΕΕ για το 2017: περισσότερα κονδύλια για νεολαία και ανάπτυξη

Οι ευρωβουλευτές διασφάλισαν την καλύτερη υποστήριξη των άνεργων νέων, καθώς και πρόσθετους πόρους για την ενίσχυση βασικών πρωτοβουλιών στήριξης των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, των έργων υποδομής στις μεταφορές, της έρευνας και της κινητικότητας των φοιτητών μέσω του Erasmus+, μέσω του προϋπολογισμού για το επόμενο έτος. Τα συνολικά ποσά του προϋπολογισμού για το 2017 είναι 157,8578 δισ. ευρώ σε αναλήψεις υποχρεώσεων και […]

Στήριξη του ηλεκτρονικού εμπορίου και των διαδικτυακών επιχειρήσεων στην ΕΕ – Βελτίωση του φορολογικού περιβάλλοντος

Στήριξη του ηλεκτρονικού εμπορίου και των διαδικτυακών επιχειρήσεων στην ΕΕ – Βελτίωση του φορολογικού περιβάλλοντος

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρότεινε σειρά μέτρων για τη βελτίωση του φορολογικού περιβάλλοντος όσον αφορά τον Φόρο Προστιθέμενης Αξίας (ΦΠΑ) για τις επιχειρήσεις ηλεκτρονικού εμπορίου στην ΕΕ. Οι προτάσεις θα καταστήσουν ευκολότερες τις αγοραπωλησίες προϊόντων και υπηρεσιών μέσω του διαδικτύου για τους καταναλωτές και τις επιχειρήσεις, ιδίως τις νεοφυείς και τις μικρομεσαίες. Με τη δημιουργία μιας πύλης που θα λειτουργεί σε […]

Τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρία όταν ταξιδεύουν με αεροπλάνο.

Τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρία όταν ταξιδεύουν με αεροπλάνο.

  Η 3η Δεκεμβρίου είναι η Παγκόσμια Ημέρα των Ατόμων με Αναπηρία. Για το σκοπό αυτό, το Δίκτυο Ευρωπαϊκών Κέντρων Καταναλωτή (ECC-Net) θέλει να επιστήσει την προσοχή των επιβατών αεροπορικών μεταφορών που είναι άτομα με αναπηρία ή μειωμένη κινητικότητα. Παρόλο που το ευρωπαϊκό δίκαιο διασφαλίζει ουσιαστικά δικαιώματα των καταναλωτών, τα άτομα αυτά εξακολουθούν να αντιμετωπίζουν σοβαρά προβλήματα όταν ταξιδεύουν αεροπορικώς. […]

Έναρξη συνόδου: αίτημα από δύο πολιτικές ομάδες του ΕΚ για γνωμοδότηση του Δικαστηρίου της ΕΕ για τη συμφωνία ΕΕ-ΗΠΑ

Έναρξη συνόδου: αίτημα από δύο πολιτικές ομάδες του ΕΚ για γνωμοδότηση του Δικαστηρίου της ΕΕ για τη συμφωνία ΕΕ-ΗΠΑ

Ο Πρόεδρος Σουλτς ανακοίνωσε ότι θα τεθούν σε ψηφοφορία την Πέμπτη 1 Δεκεμβρίου, δύο προτάσεις ψηφίσματος που ζητούν τη γνωμοδότηση του  Δικαστηρίου της ΕΕ σχετικά με τη συμβατότητα της συμφωνίας ΕΕ-ΗΠΑ,  που αφορά την προστασία των προσωπικών δεδομένων που ανταλλάσσονται για σκοπούς επιβολής του νόμου, με τις ευρωπαϊκές Συνθήκες. Η ψηφοφορία θα γίνει πριν την ψηφοφορία επί της νομοθετικής σύστασης […]

Ευρωπαϊκό Σχέδιο Δράσης στον τομέα της Άμυνας: Πρόταση για ένα Ευρωπαϊκό Ταμείο Άμυνας

  Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προτείνει τη δημιουργία Ευρωπαϊκού Ταμείου Άμυνας και άλλες δράσεις ώστε να υποστηρίξει τις αποδοτικότερες δαπάνες των κρατών μελών σε κοινές ικανότητες άμυνας, να ενισχύσει την ασφάλεια των Ευρωπαίων πολιτών και να διαμορφώσει ανταγωνιστική και καινοτόμο βιομηχανική βάση. Ο Πρόεδρος Ζαν-Κλωντ Γιούνκερ, στην Ομιλία του για την Κατάσταση της Ένωσης το 2016, επισήμανε πόσο σημαντικό είναι να […]

«Καθαρή ενέργεια» για όλους τους Ευρωπαίους με στόχο την βιώσιμη ανάπτυξη

«Καθαρή ενέργεια» για όλους τους Ευρωπαίους με στόχο την βιώσιμη ανάπτυξη

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή παρουσίασε δέσμη μέτρων με στόχο να διατηρήσει η Ευρωπαϊκή Ένωση την ανταγωνιστικότητά της, καθώς η μετάβαση προς καθαρές μορφές ενέργειας μεταβάλλει τις παγκόσμιες ενεργειακές αγορές.      Η Επιτροπή επιθυμεί να έχει η ΕΕ ηγετικό ρόλο στη μετάβαση προς καθαρές μορφές ενέργειας, και όχι μόνον να προσαρμοστεί σε αυτήν τη διαδικασία. Για τον λόγο αυτό, η ΕΕ έχει αναλάβει […]

Καλύτερη πρόσβαση σε χρηματοδότηση για τους ευρωπαίους αγρότες

Καλύτερη πρόσβαση σε χρηματοδότηση για τους ευρωπαίους αγρότες

  Νέο κοινό χρηματοδοτικό μέσο που συνδυάζει την αγροτική ανάπτυξη και την χρηματοδότηση από το ΕΤΣΕ   Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και ο όμιλος της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων, προετοιμάζουν ένα κοινό χρηματοοικονομικό μέσο που θα συνδυάζει τη χρηματοδότηση της αγροτικής ανάπτυξης με το Ευρωπαϊκό Ταμείο Στρατηγικών Επενδύσεων, τον πυρήνα του επενδυτικού σχεδίου της Επιτροπής Γιούνκερ για την Ευρώπη. Η αξιοποίηση της […]

«Δεν έχουμε στο μυαλό μας τέταρτο πρόγραμμα»: Απάντηση Επιτρόπου Μοσκοβισί κατά τη διάρκεια συνέντευξης τύπου στην Αθήνα

«Δεν έχουμε στο μυαλό μας τέταρτο πρόγραμμα»: Απάντηση Επιτρόπου Μοσκοβισί κατά τη διάρκεια συνέντευξης τύπου στην Αθήνα

  Προς αποφυγή ενδεχομένων παρανοήσεων βάσει ανταποκρίσεων από τη σημερινή συνέντευξη τύπου του Ευρωπαίου Επιτρόπου κ. Μοσκοβισί, παρατίθεται η απάντηση του Επιτρόπου στην ερώτηση για το «αν θα μπορούσε να αποκλείσει ένα τέταρτο πρόγραμμα»: «Δεν έχουμε στο μυαλό μας ένα τέταρτο πρόγραμμα. Βρισκόμαστε σήμερα στο τρίτο πρόγραμμα. Τρία προγράμματα είναι πολλά και επιθυμούμε το παρόν πρόγραμμα να στεφθεί από επιτυχία […]

Συζήτηση με τους θρησκευτικούς ηγέτες για τη μετανάστευση, την ενσωμάτωση και τις ευρωπαϊκές αξίες

Συζήτηση με τους θρησκευτικούς ηγέτες για τη μετανάστευση, την ενσωμάτωση και τις ευρωπαϊκές αξίες

Ο πρώτος Αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, κ. Φρανς Τίμερμανς, φιλοξένησε την 12η ετήσια συνάντηση υψηλού επιπέδου με θρησκευτικούς ηγέτες από ολόκληρη την Ευρώπη με θέμα «Μετανάστευση, ενσωμάτωση και ευρωπαϊκές αξίες». Οι συζητήσεις κάλυψαν θέματα από τις προκλήσεις που θέτουν ο λαϊκισμός και η μισαλλοδοξία έως τον ζωτικό ρόλο της εκπαίδευσης και τον αντίκτυπο της δράσης στη βάση για τη βελτίωση […]

Επενδυτικό Σχέδιο Γιούνκερ για την Ευρώπη: 3 αξιολογήσεις επιβεβαιώνουν την ανάγκη ενίσχυσής του

Επενδυτικό Σχέδιο Γιούνκερ για την Ευρώπη: 3 αξιολογήσεις επιβεβαιώνουν την ανάγκη ενίσχυσής του

Τα πορίσματα τριών αξιολογήσεων συνάδουν με την πρότασή της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για ενίσχυση και επέκταση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Στρατηγικών Επενδύσεων (ΕΤΣΕ) το οποίο αποτελεί τον πυρήνα του Επενδυτικού Σχεδίου για την Ευρώπη. Το Επενδυτικό Σχέδιο για την Ευρώπη έχει ήδη αποδείξει τη χρησιμότητά του ενθαρρύνοντας τη βιώσιμη αύξηση των επενδύσεων σε όλα τα κράτη μέλη. Δεδομένων των συγκεκριμένων αποτελεσμάτων που […]

Επιστροφή 435 εκατ. ευρώ στους ευρωπαίους αγρότες – Πάνω από 17 εκατ. για τους Έλληνες αγρότες

Επιστροφή 435 εκατ. ευρώ στους ευρωπαίους αγρότες – Πάνω από 17 εκατ. για τους Έλληνες αγρότες

Οι ευρωπαίοι αγρότες που είναι επιλέξιμοι για άμεσες ενισχύσεις, θα λάβουν από την 1 Δεκεμβρίου 2016 ένα πρόσθετο ποσό ύψους 435 εκατ. ευρώ, που αντιστοιχεί στο αχρησιμοποίητο αποθεματικό αντιμετώπισης κρίσεων. Στην Ελλάδα θα επιστραφούν 17.254.566 ευρώ. Από τη μεταρρύθμιση της ΚΓΠ το 2013, ένα ποσό αφαιρείται κάθε χρόνο από τις άμεσες ενισχύσεις των αγροτών προκειμένου να δημιουργηθεί ένα ετήσιο αποθεματικό […]

Δημιουργία ενός ισχυρότερου ευρωπαϊκού χρηματοπιστωτικού συστήματος

Δημιουργία ενός ισχυρότερου ευρωπαϊκού χρηματοπιστωτικού συστήματος

Nέοι κανόνες της ΕΕ για ανάκαμψη και εξυγίανση των «κεντρικών αντισυμβαλλομένων» (CCP) Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρότεινε νέους κανόνες για τη διασφάλιση της αποτελεσματικής διαχείρισης των συστημικών υποδομών των χρηματοπιστωτικών αγορών, των αποκαλούμενων «κεντρικών αντισυμβαλλομένων (CCP), σε περίπτωση προβλήματος. Οι κεντρικοί αντισυμβαλλόμενοι παίζουν ρόλο ενδιάμεσου σε αμφότερα τα σκέλη μιας συναλλαγής σε χρηματοπιστωτικά μέσα, όπως ομόλογα, μετοχές, παράγωγα και βασικά εμπορεύματα […]

Πάγωμα των ενταξιακών διαπραγματεύσεων με Τουρκία μέχρι να αρθούν τα μέτρα καταστολής ζητά το ΕΚ

Πάγωμα των ενταξιακών διαπραγματεύσεων με Τουρκία μέχρι να αρθούν τα μέτρα καταστολής ζητά το ΕΚ

Οι ευρωβουλευτές ζήτησαν με ψήφισμα που υιοθέτησαν την Πέμπτη 24 Νοεμβρίου την προσωρινή αναστολή των ενταξιακών διαπραγματεύσεων με την Τουρκία. Επανέλαβαν παράλληλα τη δέσμευση «να παραμείνει η Τουρκία προσδεδεμένη στην ΕΕ». Δεσμεύθηκαν επίσης να επανεξετάσουν τη θέση τους όταν αρθούν τα «δυσανάλογα μέτρα» που έχουν ληφθεί στο πλαίσιο της κατάστασης έκτακτης ανάγκης στην Τουρκία. Το ΕΚ επισημαίνει στο ψήφισμά του […]

Επενδυτικό Σχέδιο Γιούνκερ για την Ευρώπη: 154 δισ. ευρώ σε νέες επενδύσεις – Πάνω από 1,9 δισ. για την Ελλάδα

Επενδυτικό Σχέδιο Γιούνκερ για την Ευρώπη: 154 δισ. ευρώ σε νέες επενδύσεις  – Πάνω από 1,9 δισ. για την Ελλάδα

Σχεδόν δύο χρόνια από την ανακοίνωση της Επιτροπής Γιούνκερ σχετικά με το Επενδυτικό Σχέδιο για την Ευρώπη, οι επενδύσεις που αναμενόταν να τεθούν σε εφαρμογή από το Σχέδιο τώρα ανέρχονται σε 154 δισ. ευρώ, το ήμισυ σχεδόν των αρχικά προβλεφθέντων 315 δισ. ευρώ. Οι πράξεις που εγκρίθηκαν στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Ταμείου Στρατηγικών Επενδύσεων (ΕΤΣΕ) τώρα αντιπροσωπεύουν συνολική χρηματοδότηση ύψους […]