Καλωσήλθατε στην ιστοσελίδα του κέντρου Ευρωπαϊκής Πληροφόρησης του ΕΒΕΑ

To Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Αθηνών, υποστηρίζοντας ενεργά, τις πρωτοβουλίες επικοινωνίας και πληροφόρησης της Ευρωπαϊκής Ένωσης, λειτουργεί στις εγκαταστάσεις του, το Κέντρο Ευρωπαϊκής Πληροφόρησης EUROPE DIRECT, για την περίοδο 2013 – 2017. Το Κέντρο μας είναι μέρος ενός ευρύτερου πανευρωπαïκού Δικτύου Κέντρων Πληροφόρησης. Σκοπός των Κέντρων Ευρωπαϊκής Πληροφόρησης EUROPE DIRECT, είναι να αποτελέσουν διαύλους επικοινωνίας με όλα τα θεσμικά όργανα της Ένωσης, καθώς και να υποστηρίξουν και να συμπληρώσουν το έργο των Αντιπροσωπειών της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και των Γραφείων Ενημέρωσης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στα κράτη - μέλη σε τοπικό και περιφερειακό επίπεδο.
Service 1

Οι επιχειρήσεις στην Ε.Ε.

Η ΕΕ στην προσπάθεια της να διευκολύνει, αλλά και να βελτιώσει την πρόσβαση στις πληροφορίες για τον εν δυνάμει επιχειρηματία, δημιούργησε υπηρεσίες ενιαίας εξυπηρέτησης για όλους τους τομείς επιχειρηματικής δραστηριότητας, καθώς και κέντρα ενιαίας εξυπηρέτησης για τον τομέα των υπηρεσιών. Έτσι οι επιχειρηματίες μπορούν να απευθύνονται σε μία και μόνο υπηρεσία για την ίδρυση μιας νέας επιχείρησης, εξοικονομώντας όχι μόνο πολύτιμο χρόνο, αλλά και αναγκαίους πόρους.

Περισσότερα

Service 2

Χρηματοδότηση στην Ε.Ε.

Στo πλαίσιo των προσπαθειών που καταβάλλει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή για να διευκολύνει τις επιχειρήσεις σ’ ολόκληρη την Ευρώπη στην ευκολότερη πρόσβαση στη χρηματοδότηση, επέκτεινε την ενιαία δικτυακή πύλη που αφορά στις χρηματοδοτήσεις της ΕΕ, ώστε να περιλαμβάνει και τα διαρθρωτικά ταμεία της ΕΕ, όπως το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ)

Περισσότερα

Service 3

Εκδόσεις στην Ε.Ε.

Με σκοπό να φέρει την Ένωση πιο κοντά στους πολίτες της, η Υπηρεσία Εκδόσεων συνεργάζεται σε συνεχή βάση με τα θεσμικά όργανα, τους οργανισμούς και τις υπηρεσίες της Ε.Ε., ώστε να βελτιώσει τη διαφάνεια της νομοθετικής διαδικασίας και των ευρωπαϊκών πολιτικών και να διευκολύνει την πρόσβαση στο σύνολο της ευρωπαϊκής νομοθεσίας και των πληροφοριών που δημοσιεύονται στις σειρές L (νομοθεσία), C (ανακοινώσεις και πληροφορίες) και S (προκηρύξεις διαγωνισμών) της Επίσημης Εφημερίδας της ΕΕ.

Περισσότερα

Πρόσκληση σε Διάλογο με τον Αντιπρόεδρο της Ευρωπαïκής Επιτροπής κ. Jyrki Katainen για το νέο Επενδυτικό Σχέδιο της Ευρωπαïκής Επιτροπής σε LIVE Streaming, 23 Απριλίου 2015, ώρα 11:00, από το Γαλλικό Ινστιτούτο στην Αθήνα.

Πρόσκληση σε Διάλογο με τον Αντιπρόεδρο της Ευρωπαïκής Επιτροπής κ. Jyrki Katainen για το νέο Επενδυτικό Σχέδιο της Ευρωπαïκής Επιτροπής σε LIVE Streaming, 23 Απριλίου 2015, ώρα 11:00, από το Γαλλικό Ινστιτούτο στην Αθήνα.

Στο πλαίσιο της προώθησης του Επενδυτικού Σχεδίου της νέας Επιτροπής Γιούνκερ ύψους 315 δις ευρώ, ο Αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής αρμόδιος για την Απασχόληση, την Ανάπτυξη, την Ανταγωνιστικότητα και τις Επενδύσεις, κ. Jyrki Katainen, θα επισκεφθεί την Αθήνα στις 23 και 24 Απριλίου 2015 για να παρουσιάσει το σχέδιο στην πολιτική ηγεσία, σε φορείς αλλά και σε πολίτες. Η δημόσια […]

Πρωτοβουλία για την απασχόληση των νέων: 1 δισ. ευρώ για το 2015

Πρωτοβουλία για την απασχόληση των νέων: 1 δισ. ευρώ για το 2015

Το πρόσφατο σχέδιο για τη διάθεση 1 δισ. ευρώ στην πρωτοβουλία για την απασχόληση των νέων μέσα στο 2015, δηλαδή το ένα τρίτο της συνολικής χρηματοδότησης για την περίοδο 2014-2020, θα συζητηθεί με την Επίτροπο Thyssen την Τρίτη στις 10πμ ώρα Γαλλίας. Το σχέδιο αυτό μπορεί να αυξήσει κατά τριάντα φορές τη χρηματοδότηση που θα λάβουν τα κράτη μέλη της […]

Συνάντηση του Πρωθυπουργού της Ελλάδας με τον Πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Συνάντηση του Πρωθυπουργού της Ελλάδας με τον Πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Ο Πρωθυπουργός της Ελλάδας, Α. Τσίπρας θα συναντήσει τον Πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου Μ. Σουλτς σήμερα στις 11.30 πμ τοπική ώρα ενώ θα υπάρξει και Press point μετά τη συνάντηση, περίπου στις 12.30 μμ, στο ισόγειο του κτιρίου PHS του ΕΚ. Η ακριβής ώρα έναρξης του Press point θα εξαρτηθεί από τη διάρκεια της συνάντησης. Το Press point θα μεταδοθεί […]

Ευρωπαϊκή στρατηγική για την ενεργειακή ασφάλεια

Ευρωπαϊκή στρατηγική για την ενεργειακή ασφάλεια

Η ευρωπαϊκή στρατηγική για την ενεργειακή ασφάλεια στοχεύει στην σταθερή και άφθονη παροχή ενέργειας προς όφελος των Ευρωπαίων πολιτών και της οικονομίας. Κύρια στοιχεία της είναι η διαφοροποίηση του εξωτερικού ενεργειακού εφοδιασμού, η αναβάθμιση των ενεργειακών υποδομών, η ολοκλήρωση της εσωτερικής αγοράς και η εξοικονόμηση ενέργειας. Υπογραμμίζεται επίσης η ανάγκη συντονισμού των εθνικών αποφάσεων σε θέματα ενεργειακής πολιτικής καθώς και […]

Το ΕΚ συζητά τις πρακτικές λεπτομέρειες του επενδυτικού σχεδίου Γιούνκερ

Το ΕΚ συζητά τις πρακτικές λεπτομέρειες του επενδυτικού σχεδίου Γιούνκερ

Οι ευρωβουλευτές θα συζητήσουν σήμερα το απόγευμα τις λεπτομέρειες του Ευρωπαϊκού Ταμείου Στρατηγικών Επενδύσεων, του λεγόμενου «σχεδίου Γιούνκερ», με τον Αντιπρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Jyrki Katainen, αρμόδιο για θέματα απασχόλησης, ανάπτυξης, επενδύσεων και ανταγωνιστικότητας.   Η συζήτηση έχει προγραμματιστεί για τις 16:30 ώρα Βελγίου. Μπορείτε να παρακολουθήσετε τη συζήτηση ζωντανά στην ολομέλεια μέσω του EP Live και EbS+.

Οι Αναπτυξιακές και Κοινωνικές Πολιτικές της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Οι Αναπτυξιακές και Κοινωνικές Πολιτικές της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Οι Διαρθρωτικές Μεταρρυθμίσεις σε Εθνικό και Ευρωπαϊκό Επίπεδο ως μοχλός Ανάπτυξης στην ΕΕ   Η αύξηση της Ανάπτυξης και της Απασχόλησης αποτελούν στρατηγική προτεραιότητα για την Ευρωπαϊκή Ένωση και τα κράτη μέλη και εντάσσονται στη Στρατηγική της Λισαβόνας. Για την επίτευξη της στρατηγικής προτεραιότητας, η μεν Ευρωπαϊκή Ένωση εφαρμόζει κοινές πολιτικές σε όλους τους τομείς της οικονομίας, τα δε κράτη […]

Σε δισεκατομμύρια ανέρχεται το έλλειμμα ΦΠΑ στην ΕΕ. Η Ελλάδα παρουσίασε τη μεγαλύτερη βελτίωση μεταξύ του 2011 και του 2012 αν και το έλλειμμα ΦΠΑ παραμένει σε υψηλά επίπεδα.

Σε δισεκατομμύρια ανέρχεται το έλλειμμα ΦΠΑ στην ΕΕ. Η Ελλάδα παρουσίασε τη μεγαλύτερη βελτίωση μεταξύ του 2011 και του 2012 αν και το έλλειμμα ΦΠΑ παραμένει σε υψηλά επίπεδα.

Η τελευταία μελέτη για το έλλειμμα ΦΠΑ που δημοσίευσε σήμερα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, έδειξε απώλεια εσόδων ύψους 177 δισ. ευρώ περίπου λόγω μη συμμόρφωσης με τους κανόνες ή μη είσπραξης του φόρου το 2012. Το ποσό αυτό αντιστοιχεί στο 16% των συνολικών  αναμενόμενων εσόδων ΦΠΑ 26 κρατών μελών[1]. Η μελέτη για το έλλειμμα ΦΠΑ περιέχει λεπτομερή στοιχεία για τη διαφορά ανάμεσα στο […]

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενισχύει την έρευνα για τον Έμπολα με 24,4 εκατ. Ευρώ.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενισχύει την έρευνα για τον Έμπολα με 24,4 εκατ. Ευρώ.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ανακοίνωσε στις 23 Οκτωβρίου 2014, ότι θα διαθέσει 24,4 εκατ. ευρώ από τον προϋπολογισμό της ΕΕ για την έρευνα σχετικά με τον ιό Έμπολα, η οποία είναι εξαιρετικά επείγουσα. Η χρηματοδότηση θα διοχετευθεί σε πέντε έργα, από μεγάλης κλίμακας κλινικές δοκιμές ενός πιθανού εμβολίου ως τη δοκιμή γνωστών και νέων ενώσεων για τη θεραπεία του Έμπολα. Τα […]

Ο Ιατρός Denis Mukwege νικητής του Βραβείου Ζαχάρωφ 2014.

Ο Ιατρός Denis Mukwege νικητής του Βραβείου Ζαχάρωφ 2014.

Στον Ιατρό Denis Mukwege απο το Κογκό απονέμεται το φετινό βραβείο Ζαχάρωφ για την ελευθερία της σκέψης, έπειτα από απόφαση του προέδρου του ΕΚ και των επικεφαλής των πολιτικών ομάδων. Η απονομή του βραβείου, έγινε στις 26 Νοεμβρίου, στην ολομέλεια του ΕΚ στο Στρασβούργο.   «Η Διάσκεψη των Προέδρων αποφάσισε ομόφωνα να απονείμει το Βραβείο Ζαχάρωφ στον Denis Mukwege από […]

Εισφορές των τραπεζών στα ταμεία εξυγίανσης: έκδοση λεπτομερών κανόνων από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Εισφορές των τραπεζών στα ταμεία εξυγίανσης: έκδοση λεπτομερών κανόνων από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέκρινε στις 21 Οκτωβρίου 2014, πράξη κατ’ εξουσιοδότηση, καθώς και σχέδιο πρότασης εκτελεστικής πράξης του Συμβουλίου για τον υπολογισμό των εισφορών των τραπεζών στα εθνικά ταμεία εξυγίανσης και στο Ενιαίο Ταμείο Εξυγίανσης αντίστοιχα (IP/13/674). Ο Μισέλ Μπαρνιέ, αντιπρόεδρος της Επιτροπής και επίτροπος Εσωτερικής Αγοράς και Υπηρεσιών δήλωσε: «Για να ξεπεράσουμε τη χρηματοπιστωτική κρίση, προσπαθήσαμε να βελτιώσουμε το χρηματοπιστωτικό σύστημα, ώστε οι τράπεζες […]

Επιβράβευση των κορυφαίων πρωτοβουλιών της κοινωνίας των πολιτών 2014.

Επιβράβευση των κορυφαίων πρωτοβουλιών της κοινωνίας των πολιτών 2014.

«Ελπίζουμε ότι η πρωτοβουλία χειραφέτησης που αναλάβαμε θα αποτελέσει πρότυπο για τους ευρωπαίους πολιτικούς ιθύνοντες», δήλωσε η διευθύντρια του Κέντρου Slávka Mačáková μετά την παραλαβή του πρώτου βραβείου και του επάθλου ύψους 15.000 ευρώ από τον Πρόεδρο της ΕΟΚΕ κ. Henri Malosse. Η Αντιπρόεδρος Jane Morrice απένειμε δύο δεύτερα βραβεία καθώς και δύο έπαθλα ύψους 7.500 ευρώ στον Αρχιμανδρίτη Αθηναγόρα Λουκατάρη από την Ελλάδα και στο IQ Roma servis από την Τσεχική […]

Δάνεια ύψους 182 εκατ. ευρώ από τον μηχανισμό μικροχρηματοδοτήσεων Progress σε περισσότερους από 20.000 επιχειρηματίες για τη σύσταση και την επέκταση νέων επιχειρήσεων –  Περίπου 5 εκατ. Ευρώ θα διατεθούν για επιχειρήσεις στην Ελλάδα!

Δάνεια ύψους 182 εκατ. ευρώ από τον μηχανισμό μικροχρηματοδοτήσεων Progress σε περισσότερους από 20.000 επιχειρηματίες για τη σύσταση και την επέκταση νέων επιχειρήσεων –  Περίπου 5 εκατ. Ευρώ θα διατεθούν για επιχειρήσεις στην Ελλάδα!

Πάνω από 20.000 επιχειρηματίες έχουν ήδη επωφεληθεί από δάνεια και εγγυήσεις συνολικού ύψους 182 εκατ. ευρώ στο πλαίσιο του Eυρωπαϊκού μηχανισμού μικροχρηματοδοτήσεων Progress, σύμφωνα με την τελευταία έκθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σχετικά με την εφαρμογή του εν λόγω χρηματοδοτικού μέσου. Στην Ελλάδα, ως πάροχοι μικροχρηματοδοτήσεων Progress λειτούργησαν η  Παγκρήτια Συνεταιριστική Τράπεζα και η Συνεταιριστική Τράπεζα Πελοποννήσου, οι οποίες αποτελούν παρόχους μικροπιστώσεων. Για το σκοπό αυτό, με βάση […]