Καλωσήλθατε στην ιστοσελίδα του κέντρου Ευρωπαϊκής Πληροφόρησης του ΕΒΕΑ

To Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Αθηνών, υποστηρίζοντας ενεργά, τις πρωτοβουλίες επικοινωνίας και πληροφόρησης της Ευρωπαϊκής Ένωσης, λειτουργεί στις εγκαταστάσεις του, το Κέντρο Ευρωπαϊκής Πληροφόρησης EUROPE DIRECT, για την περίοδο 2013 – 2017. Το Κέντρο μας είναι μέρος ενός ευρύτερου πανευρωπαïκού Δικτύου Κέντρων Πληροφόρησης. Σκοπός των Κέντρων Ευρωπαϊκής Πληροφόρησης EUROPE DIRECT, είναι να αποτελέσουν διαύλους επικοινωνίας με όλα τα θεσμικά όργανα της Ένωσης, καθώς και να υποστηρίξουν και να συμπληρώσουν το έργο των Αντιπροσωπειών της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και των Γραφείων Ενημέρωσης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στα κράτη - μέλη σε τοπικό και περιφερειακό επίπεδο.
Service 1

Οι επιχειρήσεις στην Ε.Ε.

Η ΕΕ στην προσπάθεια της να διευκολύνει, αλλά και να βελτιώσει την πρόσβαση στις πληροφορίες για τον εν δυνάμει επιχειρηματία, δημιούργησε υπηρεσίες ενιαίας εξυπηρέτησης για όλους τους τομείς επιχειρηματικής δραστηριότητας, καθώς και κέντρα ενιαίας εξυπηρέτησης για τον τομέα των υπηρεσιών. Έτσι οι επιχειρηματίες μπορούν να απευθύνονται σε μία και μόνο υπηρεσία για την ίδρυση μιας νέας επιχείρησης, εξοικονομώντας όχι μόνο πολύτιμο χρόνο, αλλά και αναγκαίους πόρους.

Περισσότερα

Service 2

Χρηματοδότηση στην Ε.Ε.

Στo πλαίσιo των προσπαθειών που καταβάλλει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή για να διευκολύνει τις επιχειρήσεις σ’ ολόκληρη την Ευρώπη στην ευκολότερη πρόσβαση στη χρηματοδότηση, επέκτεινε την ενιαία δικτυακή πύλη που αφορά στις χρηματοδοτήσεις της ΕΕ, ώστε να περιλαμβάνει και τα διαρθρωτικά ταμεία της ΕΕ, όπως το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ)

Περισσότερα

Service 3

Εκδόσεις στην Ε.Ε.

Με σκοπό να φέρει την Ένωση πιο κοντά στους πολίτες της, η Υπηρεσία Εκδόσεων συνεργάζεται σε συνεχή βάση με τα θεσμικά όργανα, τους οργανισμούς και τις υπηρεσίες της Ε.Ε., ώστε να βελτιώσει τη διαφάνεια της νομοθετικής διαδικασίας και των ευρωπαϊκών πολιτικών και να διευκολύνει την πρόσβαση στο σύνολο της ευρωπαϊκής νομοθεσίας και των πληροφοριών που δημοσιεύονται στις σειρές L (νομοθεσία), C (ανακοινώσεις και πληροφορίες) και S (προκηρύξεις διαγωνισμών) της Επίσημης Εφημερίδας της ΕΕ.

Περισσότερα

«Ευρωπαϊκό Εξάμηνο»: επισκόπηση προόδου όσον αφορά τις οικονομικές και κοινωνικές προτεραιότητες

«Ευρωπαϊκό Εξάμηνο»: επισκόπηση προόδου όσον αφορά τις οικονομικές και κοινωνικές προτεραιότητες

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δημοσιεύει την ετήσια ανάλυσή της για την οικονομική και κοινωνική κατάσταση στα κράτη μέλη, μαζί με αξιολόγηση των ανισορροπιών που εξακολουθούν να υφίστανται. Δημοσιεύει επίσης μια έκθεση για την εφαρμογή του Δημοσιονομικού Συμφώνου, μια έκθεση για την κατάσταση του χρέους της Ιταλίας, καθώς και μια έκθεση συνοδευόμενη από πρόταση προς το Συμβούλιο για επιβολή προστίμου στην Αυστρία […]

Ευρωπαϊκός Διαγωνισμός Κοινωνικής Καινοτομίας 2017, 28 Φεβρουαρίου 2017

Ευρωπαϊκός Διαγωνισμός Κοινωνικής Καινοτομίας 2017, 28 Φεβρουαρίου 2017

Στις 28 Φεβρουαρίου πραγματοποιείται στην Αθήνα η έναρξη του Ευρωπαϊκού Διαγωνισμού Κοινωνικής Καινοτομίας 2017. Ο φετινός διαγωνισμός επικεντρώνεται στο γεφύρωμα του χάσματος των κοινωνικών ανισοτήτων. Την επίσημη έναρξη του διαγωνισμού θα κηρύξουν ο Επικεφαλής της Αντιπροσωπείας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ελλάδα, κ. Πάνος Καρβούνης και η κα Ράνια Αντωνοπούλου,  Αναπληρώτρια Υπουργός Εργασίας (ώρα 14.10).   ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ   Η Αντιπροσωπεία της […]

Αποτροπή της φοροαποφυγής: Ικανοποίηση της Επιτροπής για τη θέσπιση νέων κανόνων

Αποτροπή της φοροαποφυγής: Ικανοποίηση της Επιτροπής για τη θέσπιση νέων κανόνων

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εκφράζει την ικανοποίησή της για τη συμφωνία που επιτεύχθηκε στο πλαίσιο του σημερινού Συμβουλίου ECOFIN σχετικά με τους νέους κανόνες για την αποτροπή της φοροαποφυγής με τη συμμετοχή τρίτων χωρών. Η τελευταία αυτή προσθήκη στην εργαλειοθήκη της ΕΕ για την καταπολέμηση της φοροαποφυγής θα εμποδίσει τις πολυεθνικές επιχειρήσεις να αποφεύγουν την καταβολή φόρου εισοδήματος εκμεταλλευόμενες τις διαφορές […]

Η ΕΕ επενδύει 444 εκατ. ευρώ σε βασικές ενεργειακές υποδομές

Η ΕΕ επενδύει 444 εκατ. ευρώ σε βασικές ενεργειακές υποδομές

Tα κράτη μέλη της ΕΕ συμφώνησαν με την πρόταση της Επιτροπής να επενδύσει 444 εκατ. ευρώ σε ευρωπαϊκά έργα προτεραιότητας που αφορούν ενεργειακές υποδομές. Τα 18 έργα που έχουν επιλεγεί στον τομέα της ηλεκτρικής ενέργειας, του φυσικού αερίου και των έξυπνων δικτύων <https://ec.europa.eu/energy/sites/ener/files/documents/list_of_all_projects_receiving_eu_support_under_the_current_call.pdf> στα οποία συμπεριλαμβάνονται και ελληνικά, θα συντελέσουν στην επίτευξη των στόχων της Ενεργειακής Ένωσης<https://ec.europa.eu/commission/priorities/energy-union-and-climate_en> με τη διασύνδεση […]

Δήλωση του Προέδρου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, Antonio Tajani, σχετικά με το Μέλλον της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Δήλωση του Προέδρου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, Antonio Tajani, σχετικά με το Μέλλον της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Ο Πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου Antonio Tajani εξέφρασε την ικανοποίησή του για την σημερινή έγκριση από την Ολομέλεια των τριών εκθέσεων των Guy Verhofstadt, Mercedes Bresso, Elmar Brok, Reimer Boge και Pervenche Beres, με τις οποίες ξεκινά η συζήτηση για το μέλλον της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Σύμφωνα με τον Πρόεδρο Tajani, «Η Ευρώπη πρέπει να βρίσκεται πιο κοντά στους πολίτες της. […]

ΡΟΜΠΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΗΤΗ ΝΟΗΜΟΣΥΝΗ: ΤΟ ΕΚ ΖΗΤΑ ΘΕΣΠΙΣΗ ΠΑΝΕΥΡΩΠΑΙΚΩΝ ΚΑΝΟΝΩΝ – ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ ΣΤΡΑΣΒΟΥΡΓΟΥ (13-16.02.2017)

ΡΟΜΠΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΗΤΗ ΝΟΗΜΟΣΥΝΗ: ΤΟ ΕΚ ΖΗΤΑ ΘΕΣΠΙΣΗ ΠΑΝΕΥΡΩΠΑΙΚΩΝ ΚΑΝΟΝΩΝ – ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ ΣΤΡΑΣΒΟΥΡΓΟΥ  (13-16.02.2017)

Με ψήφισμα που υιοθέτησαν την Πέμπτη οι ευρωβουλευτές ζητούν τη θέσπιση πανευρωπαϊκών κανόνων για τον ταχέως αναπτυσσόμενο κλάδο της ρομποτικής, όπως π.χ. κανόνων δεοντολογίας και καθορισμού των ευθυνών σε περιπτώσεις πρόκλησης ατυχημάτων από αυτόνομα οχήματα. (<http://www.europarl.europa.eu/news/el/news-room/20170210IPR61808/%CF%81%CE%BF%CE%BC%CF%80%CE%BF%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CF%84%CE%B5%CF%87%CE%BD%CE%B7%CF%84%CE%AE-%CE%BD%CE%BF%CE%B7%CE%BC%CE%BF%CF%83%CF%8D%CE%BD%CE%B7-%CF%84%CE%BF-%CE%B5%CE%BA-%CE%B6%CE%B7%CF%84%CE%AC-%CE%B8%CE%AD%CF%83%CF%80%CE%B9%CF%83%CE%B7-%CF%80%CE%B1%CE%BD%CE%B5%CF%85%CF%81%CF%89%CF%80%CE%B1%CF%8A%CE%BA%CF%8E%CE%BD-%CE%BA%CE%B1%CE%BD%CF%8C%CE%BD%CF%89%CE%BD>) Οι ευρωβουλευτές ζητούν από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να καταθέσει νομοθετική πρόταση για την θέσπιση κανόνων στους τομείς της ρομποτικής και της τεχνητής νοημοσύνης, προκειμένου […]

ΤΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΠΑΡΟΥΣΙΑΖΕΙ ΤΟ ΟΡΑΜΑ ΤΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ – ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ ΣΤΡΑΣΒΟΥΡΓΟΥ

ΤΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΠΑΡΟΥΣΙΑΖΕΙ ΤΟ ΟΡΑΜΑ ΤΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ – ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ ΣΤΡΑΣΒΟΥΡΓΟΥ

Το Κοινοβούλιο παρουσιάζει το όραμά του για το μέλλον της Ευρώπης <http://www.europarl.europa.eu/news/el/news-room/20170210IPR61812/%CF%84%CE%BF-%CE%BA%CE%BF%CE%B9%CE%BD%CE%BF%CE%B2%CE%BF%CF%8D%CE%BB%CE%B9%CE%BF-%CF%80%CE%B1%CF%81%CE%BF%CF%85%CF%83%CE%B9%CE%AC%CE%B6%CE%B5%CE%B9-%CF%84%CE%BF-%CF%8C%CF%81%CE%B1%CE%BC%CE%AC-%CF%84%CE%BF%CF%85-%CE%B3%CE%B9%CE%B1-%CF%84%CE%BF-%CE%BC%CE%AD%CE%BB%CE%BB%CE%BF%CE%BD-%CF%84%CE%B7%CF%82-%CE%B5%CF%85%CF%81%CF%8E%CF%80%CE%B7%CF%82> Εάν θέλει η ΕΕ να ενισχύσει την ετοιμότητά της, και εάν επιθυμεί να αποκαταστήσει την εμπιστοσύνη των πολιτών της και να καταστήσει την οικονομία της ευρωζώνης περισσότερο ανθεκτική σε κρίσεις, τότε θα πρέπει να κάνει πλήρη χρήση της Συνθήκης της Λισαβόνας. Και για να προχωρήσει ακόμη περαιτέρω, θα […]

Υποχρεωτικοί έλεγχοι στα εξωτερικά σύνορα της ΕΕ

Υποχρεωτικοί έλεγχοι στα εξωτερικά σύνορα της ΕΕ

Όλοι οι πολίτες της ΕΕ και οι υπήκοοι τρίτων χωρών που εισέρχονται ή εξέρχονται από την ΕΕ θα ελέγχονται με τη χρήση βάσεων δεδομένων, π.χ. αυτών που αφορούν τα απολεσθέντα και κλαπέντα έγγραφα, βάσει του νέου κανονισμού που υπερψήφισε το ΕΚ την Πέμπτη 16 Φεβρουαρίου. Ο νέος κανονισμός είχε ήδη συμφωνηθεί ανεπισήμως με το Συμβούλιο στις 5 Δεκεμβρίου 2016. «Η […]

Υπερψηφίστηκε η νέα ευρωπαϊκή οδηγία για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας

Υπερψηφίστηκε η νέα ευρωπαϊκή οδηγία για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας

Το ΕΚ υπερψήφισε την Πέμπτη τη νέα ευρωπαϊκή οδηγία για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας. Στόχος είναι η αντιμετώπιση των αυξανόμενων απειλών από τους «ξένους μαχητές» που ταξιδεύουν από και προς εμπόλεμες ζώνες με τρομοκρατικούς σκοπούς και τους «μοναχικούς λύκους» που σχεδιάζουν μόνοι τους τις επιθέσεις. Η νέα οδηγία για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας, που ενέκρινε το ΕΚ με 498 ψήφους […]

Ο Τζάστιν Τρουντό στο ΕΚ: «Τα καλύτερα έπονται»

Ο Τζάστιν Τρουντό στο ΕΚ: «Τα καλύτερα έπονται»

«Ο Καναδάς γνωρίζει ότι η παγκόσμια σκηνή χρειάζεται μία ισχυρή ευρωπαϊκή φωνή», υπογράμμισε ο Καναδός πρωθυπουργός Τζάστιν Τρουντό μιλώντας την Πέμπτη 16 Φεβρουαρίου στους ευρωβουλευτές στην ολομέλεια στο Στρασβούργο. Ο κ. Τρουντό, ο πρώτος Καναδός πρωθυπουργός στην ιστορία που απεύθυνε ομιλία στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, τόνισε την ιστορικής σημασίας εταιρική σχέση μεταξύ της ΕΕ και του Καναδά. «Η Ευρωπαϊκή Ένωση αποτελεί […]

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή χαιρετίζει τη στήριξη του Κοινοβουλίου στην εμπορική συμφωνία με τον Καναδά

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή χαιρετίζει τη στήριξη του Κοινοβουλίου στην εμπορική συμφωνία με τον Καναδά

Η CETA σηματοδοτεί την αρχή μιας νέας εποχής στις σχέσεις ΕΕ-Καναδά Tο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ψήφισε υπέρ της Συνολικής Οικονομικής και Εμπορικής Συμφωνίας (CETA) μεταξύ της ΕΕ και του Καναδά, ολοκληρώνοντας τη διαδικασία κύρωσης αυτής της συμφωνίας σε επίπεδο ΕΕ. Ο Πρόεδρος κ. Ζαν-Κλοντ Γιούνκερ, εκφράζοντας την ικανοποίησή του για το αποτέλεσμα της ψηφοφορίας στο Στρασβούργο, δήλωσε: «Η σημερινή ψηφοφορία στο […]

Ο Καναδός πρωθυπουργός Τζάστιν Τρουντό στο ΕΚ

Ο Καναδός πρωθυπουργός Τζάστιν Τρουντό στο ΕΚ

Ο Καναδός πρωθυπουργός Τζάστιν Τρουντό θα απευθύνει την Πέμπτη 16 Φεβρουαρίου, στο Στρασβούργο, ομιλία στους ευρωβουλευτές για τις σχέσεις ΕΕ-Καναδά στις 11πμ (ώρα Γαλλίας). Ο κ. Τρουντό είναι ο πρώτος Καναδός πρωθυπουργός στην ιστορία που θα απευθύνει ομιλία στο ΕΚ. Την Τετάρτη, 15 Φεβρουαρίου, το ΕΚ ενέκρινε την εμπορική συμφωνία ΕΕ-Καναδά, την γνωστή σε όλους CETA. Ο Πρόεδρος του ΕΚ […]

Το ΕΚ υπέρ της μείωσης των εκπομπών ρύπων

Το ΕΚ υπέρ της μείωσης των εκπομπών ρύπων

Το ΕΚ υπερψήφισε την Τετάρτη την προτεινόμενη μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου μέσω της ενίσχυσης της ευρωπαϊκής αγοράς άνθρακα (σύστημα εμπορίας εκπομπών ρύπων της ΕΕ). Οι ευρωβουλευτές στήριξαν την πρόταση της Επιτροπής για μείωση του αριθμού των διαθέσιμων προς δημοπράτηση δικαιωμάτων εκπομπών κατά 2,2% ετησίως και πρότειναν το διπλασιασμό του ποσοστού εισαγωγής για το αποθεματικό για τη σταθερότητα της […]

Ομιλία του Επιτρόπου κ. Pierre Moscovici στο Πανεπιστήμιο Αθηνών

Ομιλία του Επιτρόπου κ. Pierre Moscovici στο Πανεπιστήμιο Αθηνών

Η ομιλία εκφωνήθηκε κατά τη διάρκεια της αναγόρευσης του κ. Moscovici σε επίτιμο Διδάκτωρα της  Σχολής Οικονομικών και Πολιτικών Επιστημών του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. «Ladies and Gentlemen, good afternoon. It is a pleasure and a great honour to stand before you here today and accept your Doctor Honoris Causa. I have long had a deep affection for Greece […]

Εκθέσεις προόδου για Αλβανία και Βοσνία-Ερζεγοβίνη

Εκθέσεις προόδου για Αλβανία και Βοσνία-Ερζεγοβίνη

Η Αλβανία πρέπει να επιταχύνει το ρυθμό της μεταρρύθμισης του δικαστικού της συστήματος, κάτι που θα βοηθήσει σημαντικά στην προώθηση της διαδικασίας ένταξης της χώρας στην ΕΕ. Η Βοσνία-Ερζεγοβίνη πρέπει να ξεπεράσει τους εθνοτικούς και πολιτικούς διχασμούς, προκειμένου να έχει θετικά αποτελέσματα η διαδικασία αξιολόγησης της αίτησής της για ένταξη στην ΕΕ. Αυτά τόνισαν με δύο ψηφίσματα τους οι ευρωβουλευτές […]

CETA: Το ΕΚ ενέκρινε την εμπορική συμφωνία ΕΕ-Καναδά

CETA: Το ΕΚ ενέκρινε την εμπορική συμφωνία ΕΕ-Καναδά

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ενέκρινε την Τετάρτη 15 Φεβρουαρίου την εμπορική συμφωνία ΕΕ-Καναδά (CETA). Η συμφωνία-ορόσημο που αναμένεται να ενισχύσει το εμπόριο αγαθών και υπηρεσιών και τις επενδυτικές ροές μεταξύ των δυο πλευρών, θα μπορούσε να εφαρμοστεί προσωρινά ήδη από τον Απρίλιο του 2017. «Με την έγκριση της CETA, αποδεικνύουμε ότι επιλέγουμε τη διαφάνεια, την ανάπτυξη και τα υψηλά πρότυπα έναντι […]