Έγκριση του σχεδίου προυπολογισμού της ΕΕ για την περίοδο 2014 – 2020

budgetΤο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ενέκρινε στις αρχές Ιουλίου, το Σχέδιο Προϋπολογισμού της ΕΕ για την περίοδο 2014 – 2020.

Ο Ευρωπαίος Επίτροπος κ. Janusz Lewandowski, αρμόδιος για θέματα Δημοσιονομικού Προγραμματισμού και Προϋπολογισμού, δήλωσε σχετικά: «Σήμερα είναι μια ξεχωριστή ημέρα για την Ευρώπη και είμαι πολύ περήφανος και ευτυχής για αυτό. Με τη συντριπτική του πλειοψηφία υπέρ του ευρωπαϊκού προϋπολογισμού για την περίοδο 2014 – 2020, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο άνοιξε το δρόμο για τη δημιουργία ενός Ταμείου Ανάπτυξης και Απασχόλησης με κεφάλαια ύψους 1.000 δισ. ευρώ για τα επόμενα επτά χρόνια. Τα τελευταία δύο χρόνια δεν υπήρξαμε φειδωλοί στις προσπάθειές μας να φτάσουμε σε αυτό το σημείο και βοηθήσαμε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο να βρουν κοινό έδαφος σε ό, τι αποτελεί παραδοσιακά την πιο πολύπλοκη, ευαίσθητη και δύσκολη διαπραγμάτευση στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Κατά τα τελευταία δύο χρόνια, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει εργαστεί σκληρά για λογαριασμό δεκάδων εκατομμυρίων δικαιούχων ευρωπαϊκών κονδυλίων της περιόδου 2014 – 2020. Τώρα μπορούμε να είμαστε βέβαιοι ότι, από την 1η Ιανουαρίου 2014, θα λάβουν την απαραίτητη οικονομική υποστήριξη που χρειάζονται».

Η τελική συμφωνία για το Πολυετές Δημοσιονομικό Πλαίσιο του Προϋπολογισμού της ΕΕ, αποτελείται από (i) τον Κανονισμό για το Πολυετές Δημοσιονομικό Πλαίσιο, ο οποίος προσδιορίζει τα ανώτατα όρια δαπανών για τα επόμενα επτά χρόνια, (ii) τη Διοργανική Συμφωνία, η οποία επικεντρώνεται περισσότερο στην πρακτική εφαρμογή του Πολυετούς Δημοσιονομικού Πλαισίου και των Δημοσιονομικών Κανόνων για την περίοδο 2014 – 2020 και (iii) τις Δεσμεύσεις Χρηματοδότησης με  “Ίδιους Πόρους” από τα Κράτη – μέλη.

Το Πολυετές Δημοσιονομικό Πλαίσιο είναι ένας μηχανισμός με τον οποίο εξασφαλίζεται ότι οι δαπάνες της ΕΕ είναι προβλέψιμες και ότι ταυτόχρονα υπόκεινται σε αυστηρή δημοσιονομική πειθαρχία. Προσδιορίζει τα ανώτατα ποσά που διατίθενται για κάθε μείζονα τομέα δαπανών του προϋπολογισμού της Ένωσης. Στο πλαίσιο αυτό, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο που συναποτελούν «τις Αρμόδιες για τον Προϋπολογισμό Αρχές» της Ένωσης, πρέπει να συμφωνούν κάθε χρόνο, όσον αφορά τον προϋπολογισμό του επόμενου έτους. Στην πραγματικότητα, ο ετήσιος προϋπολογισμός βρίσκεται πάντοτε κάτω από το συνολικό ανώτατο όριο που ισχύει για το Πολυετές Δημοσιονομικό Πλαίσιο.

Περισσότερες πληροφορίες για το Πολυετές Δημοσιονομικό Πλαίσιο της ΕΕ, μπορείτε να βρείτε στο σύνδεσμο:

 http://www.consilium.europa.eu/special-reports/mff?lang=el