Έναρξη του Ευρωπαϊκού μήνα για την ασφάλεια στον κυβερνοχώρο

asfΟ Οργανισμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την Ασφάλεια Δικτύων και Πληροφοριών (ENISA), η Γενική Διεύθυνση Επικοινωνιακών Δικτύων, Περιεχομένου και Τεχνολογιών της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και Εταίροι όρισαν τον Οκτώβριο 2014 ως τον ευρωπαϊκό μήνα για την ασφάλεια στον κυβερνοχώρο (ECSM ή ΕΜΑΚ). Ο ΕΜΑΚ αποτελεί ουσιαστικά εκστρατεία προώθησης της ΕΕ που προάγει την ασφάλεια στον κυβερνοχώρο για τους πολίτες και συνιστά την αλλαγή νοοτροπίας όσον αφορά στις απειλές στον κυβερνοχώρο, προωθώντας την ασφάλεια των δεδομένων και των πληροφοριών, την εκπαίδευση, την ανταλλαγή ορθών πρακτικών αλλά και διαγωνισμούς.

Φέτος, η επίσημη έναρξη του ΕΜΑΚ συμπίπτει με την υψηλού επιπέδου εκδήλωση του ENISA «10 χρόνια διασφάλισης της ασφάλειας της Ευρώπης στον κυβερνοχώρο … και συνεχίζουμε!», στις Βρυξέλλες.

Στην εκδήλωση υψηλού επιπέδου, θα τονιστεί το θέμα της «Συμμετοχής του πολίτη» με εκπροσώπους από την «Εβδομάδα Κώδικα», τον μεγάλο «Συνασπισμό για την Απασχόληση», καθώς, επίσης ευρωπαίους και αμερικανούς εταίρους και θα ακολουθήσει συζήτηση που θα συντονίσει ο κ. François Thill από το συντονιστικό όργανο ΕΜΑΚ Λουξεμβούργου (LU).

Η Επίτροπος κ. Kroes δήλωσε για τον ΕΜΑΚ: «Το διαδίκτυο και οι πολλές υπηρεσίες του προσφέρουν πολλά οφέλη στην κοινωνία μας – κυρίως σημαντική ανάπτυξη της οικονομίας μας και εκατομμύρια θέσεις εργασίας. Χρειάζεται, όμως, να οικοδομήσουμε και να αποκαταστήσουμε την εμπιστοσύνη αν θέλουμε πραγματικά να επιτύχουμε αυτά τα οφέλη. Σε ό,τι αφορά την ασφάλεια στον κυβερνοχώρο, είναι προς το κοινό συμφέρον μας να επιδεικνύουμε πολύ μεγαλύτερη ανταπόκριση και ανθεκτικότητα στις συναφείς απειλές. Ο ENISA μπορεί να παίξει τόσο επιχειρησιακό όσο και στρατηγικό ρόλο για να διασφαλιστεί ότι η Ευρώπη είναι έτοιμη να αντιμετωπίσει την πρόκληση, με τη συνεργασία δημόσιων και ιδιωτικών φορέων. Ο καθένας μας πρέπει να διαδραματίσει τον ρόλο του στην αντιμετώπιση της πρόκλησης για την ασφάλεια στον κυβερνοχώρο: κάθε πολίτης, κάθε επιχείρηση, κάθε κυβέρνηση. Ελπίζω, λοιπόν, ότι ο ευρωπαϊκός μήνας για την ασφάλεια στον κυβερνοχώρο θα ευαισθητοποιήσει περισσότερο – ας παρακινήσουμε τους πολίτες να ξεκινήσουν τη συζήτηση»

Ο Εκτελεστικός Διευθυντής του ENISA, Καθηγητής κ. Udo Helmbrecht, δήλωσε για τον ΕΜΑΚ: «Το Ίντερνετ των πραγμάτων, όπου κάθε ηλεκτρονική συσκευή θα είναι προσβάσιμη και αναγνωρίσιμη με μοναδικό τρόπο μέσω διαδικτύου, καταφτάνει με γοργούς ρυθμούς. Αυτό επηρεάζει σε βάθος κάθε πτυχή της καθημερινής ζωής των πολιτών, καθώς όλες οι ηλεκτρονικές υπηρεσίες εξαρτώνται πλέον απολύτως από έναν ανοιχτό, σίγουρο και ασφαλή κυβερνοχώρο. Αυτές είναι τεχνολογίες που αναπτύσσονται σήμερα και που θα παρέχουν τις υπηρεσίες του μέλλοντος».

Ως εκ τούτου, είναι απαραίτητο αφ’ ενός οι πολίτες να συμμετέχουν ενεργά στη βελτίωση της ασφάλειας των πληροφοριών, ώστε να μπορεί ο ENISA να διευκολύνει τις διαδικασίες βελτίωσης και αφ’ ετέρου τα κράτη μέλη να εξασφαλίζουν ότι η πολιτική ασφαλείας υποστηρίζει τη διαδικτυακή οικονομία που προβλέπεται για την Ευρώπη του 2020».

Για τον Οκτώβριο 2014, η κοινότητα έχει επισημάνει στην ημερήσια διάταξη τα ακόλουθα εβδομαδιαία θέματα για την ασφάλεια δικτύων και πληροφοριών:

  • 1η εβδομάδα: Εκπαίδευση υπαλλήλων, με στόχο τους δημόσιους και ιδιωτικούς οργανισμούς

  • 2η εβδομάδα: Προστασία και ενημερώσεις όσον αφορά την ασφάλεια Η/Υ και κινητών, με στόχο όλους τους ψηφιακούς χρήστες

  • 3η εβδομάδα: Κωδικοποίηση, με στόχο τους σπουδαστές

  • 4η εβδομάδα: Ασκήσεις ασφαλείας στον κυβερνοχώρο, με στόχο την τεχνική εμπειρογνωμοσύνη

  • 5η εβδομάδα: ηλεκτρονική ιδιωτικότητα, με στόχο όλους τους ψηφιακούς χρήστες

Ο πλήρης κατάλογος δραστηριοτήτων ΕΜΑΚ που πρόκειται να διεξαχθούν σε ολόκληρη την Ευρώπη υπάρχει στην ενότητα «Εκδηλώσεις» του ειδικά  ιστοτόπου, ο οποίος ενημερώνεται τακτικά. Αυτό ισχύει τόσο για τις διαδικτυακές δραστηριότητες όσο και εκείνες που γίνονται εκτός διαδικτύου.

Μετά τον ΕΜΑΚ θα ακολουθήσει συνάντηση αξιολόγησης και η υποβολή έκθεσης για τον ΕΜΑΚ.

Για πλήρη κατάλογο των συνεργαζόμενων εταίρων το 2014, επισκεφθείτε τη διεύθυνση: http://cybersecuritymonth.eu/partners

Τον Οκτώβριο ο ENISA θα δημοσιεύει νέο υλικό κάθε εβδομάδα. Ελέγχετε τακτικά στον ιστότοπο!

Έχουν ήδη δημοσιευτεί τα πρώτα δεδομένα, συμπεριλαμβανομένων 7 ενημερωτικών δελτίων με συστάσεις για θέματα ασφάλειας στον κυβερνοχώρο σε αρκετές γλώσσες της ΕΕ. Οι συστάσεις περιλαμβάνουν συμβουλές προς εκπαιδευτές και υπαλλήλους σχετικά με την ασφάλεια των δικτύων και των πληροφοριών, τους κινδύνους που σχετίζονται με τη χρήση καταργηθέντος λογισμικού ή λογισμικού προστασίας από λογισμικό κακόβουλης λειτουργίας, την ασφάλεια σε σχέση με δημοφιλείς υπηρεσίες υπολογιστικού νέφους, όπως μέσα κοινωνικής δικτύωσης, τα δικαιώματα προστασίας των διαδικτυακών δεδομένων και την κατανόηση των έως σήμερα διδαγμάτων μέσω του συντονισμού των πανευρωπαϊκών ασκήσεων στον κυβερνοχώρο ανάμεσα στο δημόσιο και τον ιδιωτικό τομέα.

Όλοι οι ενδιαφερόμενοι φορείς που δραστηριοποιούνται στον τομέα της ασφάλειας στον κυβερνοχώρο καλούνται να συμμετάσχουν στη φετινή εκστρατεία ΕΜΑΚ.

Ακολουθήστε τον ειδικό λογαριασμό Twitter (@CyberSecMonth) και συμμετάσχετε στις δραστηριότητες #OctoberNIS του ευρωπαϊκού μήνα για την ασφάλεια στον κυβερνοχώρο.