Έρευνα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την Ψηφιοποίηση του Εταιρικού Δικαίου

eu surveyΗ παρούσα έρευνα διενεργείται σε συνέχεια της μελέτης, «Consultation study on digitalisation of Company Law» και έχει ως στόχο να συγκεντρώσει πληροφορίες σχετικά με την κατάσταση των κρατών μελών της ΕΕ όσον αφορά τη χρήση των ψηφιακών εργαλείων στον τομέα του εταιρικού δικαίου, προκειμένου να εκσυγχρονίσει, να εξορθολογίσει και να διευκολύνει την αλληλεπίδραση μεταξύ επιχειρήσεων και δημόσιων αρχών με στόχο τη δημιουργία ενός καλύτερου πλαισίου με βάση το οποίο θα πραγματοποιούνται διασυνοριακές συναλλαγές.

Ένας σημαντικός πυλώνας αυτής της μελέτης είναι να εξετάσει την κατανόηση της τρέχουσας κατάστασης του εταιρικού δικαίου στα διάφορα κράτη μέλη της ΕΕ, το βαθμό στον οποίο οι διαδικασίες έχουν ψηφιοποιηθεί και πώς οι ιδιοκτήτες εταιρειών αξιοποιούν τα ψηφιακά εργαλεία που έχουν αναπτυχθεί.

Για το λόγο αυτό, διεξάγεται μία online έρευνα με σκοπό να συγκεντρώσει πληροφορίες από επιχειρηματίες ή δυνητικούς επιχειρηματίες σε ό,τι αφορά τη χρήση των ψηφιακών εργαλείων και τεχνολογιών που σχετίζονται με τις διαδικασίες του εταιρικού δικαίου.

Εάν ενδιαφέρεστε να συμμετάσχετε στην εν λόγω έρευνα παρακαλούμε επισκεφτείτε τον εξής ιστότοπο https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/digitalisation_company_law

Συνιστάται να κάνετε χρήση των browsers Fire Fox και Google Chrome.