Έρευνα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τις Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις στο πλαίσιο της Διατλαντικής Εταιρικής Σχέσης Συναλλαγών και Επενδύσεων (TTIP)

TTIPΜε στόχο τη συλλογή πληροφοριών σχετικά με τους εμπορικούς φραγμούς που αντιμετωπίζουν αυτή τη στιγμή οι ευρωπαϊκοί κλάδοι και μεμονωμένες εταιρείες, όταν συναλλάσσονται με τις ΗΠΑ,  η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει δρομολογήσει διαδικτυακή έρευνα για τις ΜμΕ στο πλαίσιο των διαπραγματεύσεων για την Διατλαντική Εταιρική Σχέση Συναλλαγών και Επενδύσεων – TTIP.

Η συμμετοχή στην διαβούλευση θα βοηθήσει την Ευρωπαϊκή Ένωση να κατανοήσει τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι ΜμΕ στις συναλλαγές τους με τις ΗΠΑ ώστε οι διαπραγματευτές της TTIP από την πλευρά της Ευρωπαϊκής Επιτροπής να πετύχουν την καλύτερη δυνατή συμφωνία για τους ευρωπαίους πολίτες και τις επιχειρήσεις.

Η έρευνα πραγματοποιείται από την εταιρεία ECORYS, μια εταιρεία συμβούλων που έχει αναλάβει την έρευνα για λογαριασμό της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οι απαντήσεις θα τροφοδοτήσουν επίσης τη συνολική ανεξάρτητη αξιολόγηση που διεξάγει η Ecorys όσον αφορά τον αντίκτυπο μιας εμπορικής συμφωνίας ΕΕ-ΗΠΑ, αλλά στις εκθέσεις της δεν θα γίνει καμία αναφορά στους συμμετέχοντες στην έρευνα. Οι πληροφορίες που θα καταχωρηθούν από τις επιχειρήσεις θα αντιμετωπιστούν ως αυστηρά εμπιστευτικές και ανώνυμες.

Η διαβούλευση λήγει στις 15/12/2014 και διεξάγεται  σε όλες τις γλώσσες της ΕΕ μέσω του ιστοτόπου  http://ec.europa.eu/yourvoice/ipm/forms/dispatch?form=TTIPSME&lang=en).

 

Περισσότερες πληροφορίες

Σε περίπτωση που επιθυμείτε να λάβετε περαιτέρω πληροφορίες, μη διστάσετε να στείλετε ηλεκτρονικό μήνυμα στη διεύθυνση tsia-ttip@ecorys.com.