Αναζήτηση εταίρου στο πλαίσιο του προγράμματος «Δημιουργική Ευρώπη 2014 – 2020» Δράση υποστήριξης της ενσωμάτωσης προσφύγων

EU starsΤο Γραφείο Δημιουργική Ευρώπη Ελλάδας, Τμήμα Ευρωπαϊκής Ένωσης Διεύθυνση Διεθνών Σχέσεων και Ευρωπαϊκής Ένωσης, Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού, ανακοινώνει αίτημα συνεργασίας του τουρκικού φορέα Cukurova Development Agency (CKA) σχετικά με την δράση υποστήριξης της ενσωμάτωσης των προσφύγων.

 

 

Αίτημα Cukurova Development Agency (CKA)

 

 

 

Περισσότερες πληροφορίες:

 

Γραφείο «Δημιουργική Ευρώπη»
Τμήμα Ευρωπαϊκής Ένωσης
Διεύθυνση Διεθνών Σχέσεων και Ευρωπαϊκής Ένωσης
Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού
Ερμού 17, 105 63 Αθήνα
Τηλ.: 210-3230894, 210-3313848
Fax: 210-3310796