Αναζήτηση εταίρου στο πλαίσιο του προγράμματος «Δημιουργική Ευρώπη 2014 – 2020»

ΕΕ_σημαίεςΤο Γραφείο Δημιουργική Ευρώπη Ελλάδας, Τμήμα Ευρωπαϊκής Ένωσης Διεύθυνση Διεθνών Σχέσεων και Ευρωπαϊκής Ένωσης, Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού, ανακοινώνει αίτημα συνεργασίας του Cie TransAtlantique.

 

Αίτημα Cie TransAtlantique

 

 

 

Περισσότερες πληροφορίες:

 

Γραφείο «Δημιουργική Ευρώπη»
Τμήμα Ευρωπαϊκής Ένωσης
Διεύθυνση Διεθνών Σχέσεων και Ευρωπαϊκής Ένωσης
Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού
Ερμού 17, 105 63 Αθήνα
Τηλ.: 210-3230894, 210-3313848
Fax: 210-3310796