Αναζήτηση εταίρων στο πλαίσιο του Προγράμματος «Δημιουργική Ευρώπη 2014 – 2020»

dance1Το Γραφείο Δημιουργική Ευρώπη Ελλάδας, Τμήμα Ευρωπαϊκής Ένωσης Διεύθυνση Διεθνών Σχέσεων και Ευρωπαϊκής Ένωσης, Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού, ανακοινώνει δύο αιτήματα: α) ATMEN/Françoise Tartinville – Contemporary Dance Company, β) Abbaye Aux Dames – La Cité Musicale – Saintes – France για εύρεση εταίρων από την Γαλλία, στο πλαίσιο του προγράμματος  «Δημιουργική Ευρώπη 2014 – 2020».

 

 

Αίτημα ATMEN/Françoise Tartinville – Contemporary Dance Company

 

Αίτημα Abbaye Aux Dames – La Cité Musicale – Saintes – France

 

Περισσότερες πληροφορίες:

 

Γραφείο «Δημιουργική Ευρώπη»

Τμήμα Ευρωπαϊκής Ένωσης

Διεύθυνση Διεθνών Σχέσεων και Ευρωπαϊκής Ένωσης

Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού

Ερμού 17, 105 63 Αθήνα

Τηλ.: 210-3230894, 210-3313848

Fax: 210-3310796