Αναζήτηση Συνεργατών για την Πρόσκληση Υποβολής Προτάσεων Asylum Migration and integration Fund 2014-2020 (AMIF) με καταληκτική ημερομηνία 29 Φεβρουαρίου 2016

Eu-commissionThe organization «Associazione Centro Orientamento Educativo – COE» located in Lecco (Lombardy Region – Italy) is looking for a project leader in order to participate to the Call on Action in the Area of integration (HOME/2015/AMIF/AG/INTE) with deadline 29th February 2016.

In Italy, COE is working on: Global Citizenship Education, training, refugees’ welcome, Servizio Civile, European Voluntary Service, organization of African, Asian and Latin American Film Festival.

Abroad: project on training and education, arts and culture, healthcare, rural and social development in Cameroun, D.R. Congo, Guatemala and Bangladesh.
General objective of the project, in which the Association would like to be involved, should be to facilitate the access to work and foster integration in the workplace.

 

The search is addressed to project leaders with expertise in the field of integration of migrants in workplaces and located in all Member States participating in the AMIF.

 

Deadline of the project leader’s search: 20th February

 

For further information and contacts:
Clara Carluzzo
Associazione Centro Orientamento Educativo – COE
tel. 02.66.96.258
e-mail: c.carluzzo@coeweb.org
www.coeweb.org
Via Giuseppina Lazzaroni 8
20124 Milano
Italy