Απαντήσεις της Επιτρόπου κ. Cretu σε ερωτήσεις που υποβλήθηκαν στο Διάλογο Πολιτών που διεξήχθη 5 Απριλίου 2017 στην Τεχνόπολη του Δ. Αθηναίων

Σε συνέχεια του Διαλόγου Πολιτών που διεξήχθη 5 Απριλίου 2017 με την Επίτροπο κα. Cretu στην Τεχνόπολη του Δήμου Αθηνών, δείτε κάτωθι τις απαντήσεις των ερωτήσεων που υποβλήθηκαν στην εν λόγω εκδήλωση. Οι απαντήσεις θα αποδοθούν στα αγγλικά, θα ακολουθήσει μετάφραση στα ελληνικά.

 

Ε1: Πιστεύετε ότι το σενάριο της μελλοντικής Ευρώπης των πολλών ταχυτήτων, αν ισχύσει τελικά, θα ενισχύσει αποτελεσματικά την Ευρωπαϊκή Ολοκλήρωση;

A1: In the meantime, you will have seen the White Paper on the Future of Europe, which was issued by the Commission on 1 March. You can find all details and the latest news in this regard under the following link: https://ec.europa.eu/commission/white-paper-future-europe-reflections-and-scenarios-eu27_en
Included there is President Juncker’s speech before the European Parliament, introducing the White Paper.

The White Paper is intended to stimulate a process of debates on the Future of Europe in all Member States, so that every voice can be heard. The Commission is also inviting people to give direct feedback via a web submit form, as you will see when you scroll down the page which opens under the above link. The Commission will contribute further in the coming months with a series of reflection papers and more precise proposals on some of the major opportunities and challenges that lie ahead of us.

We invite you to keep up to date with the process and to ensure that your voice too is heard.

E2: Πολλοί αξιωματούχοι της ΕΕ έχουν πει ότι δεν ισχύει το ευρωπαϊκό κεκτημένο στις χώρες που βρίσκονται υπό επιτήρηση. Ποιά είναι η επίσημη θέση της Ε.Ε. σχετικά;

 

A2: It is understood that the question refers to Member States under a macroeconomic adjustment programme. In all Member States, including those under a macroeconomic adjustment programmes, Union law is fully applicable. In the context of macroeconomic adjustment programmes, financial assistance to euro area Member States is provided under the Treaty establishing the European Stability Mechanism, which is not part of the Union legal order. Nevertheless, the European Commission has an obligation to ensure that the measures included in the memorandum of understanding, underpinning the macroeconomic adjustment programme, are consistent with the Union law. Being subject to specific measures and monitoring, Member States under a macroeconomic adjustment programme are not subject to some of the regular EU surveillance mechanisms, including the Macroeconomic Imbalance Procedure, the European Semester and the preventive arm of the Stability and Growth Pact.

E3: Οι Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις δυσκολεύονται να συμμετάσχουν σε προγράμματα ΕΣΠΑ λόγω της απαίτησης κατάθεσης εγγυητικής επιστολής. Ποια μέτρα μπορούν να ληφθούν προς διευκόλυνσή τους;

Α3:  The Guarantee Letter was requested for the down payment of the assistance approved for a given SME.
As from 2016, every SME beneficiary of ESIF assistance for the period 2014-2020, in Greece, can make use of an escrow account for an amount equal to the down payment approved for this SME
More details are available in the: https://www.espa.gr/el/pages/EscrowAccount.aspx

 

E4: Ποια κίνητρα θα μπορούσαν να δοθούν από την Ε.Ε. στους νέους της χώρας μας που είναι υψηλού μορφωτικού επιπέδου έτσι ώστε να μειωθεί το φαινόμενο brain drain;

Α4: Please find herewith two recent answers to parliamentary questions on the topic:

1. «(…)In the context of the New Skills Agenda for Europe, the Commission will conduct a study to further analyse and exchange best practices on effective ways to address brain drain.

Structural reforms help improve the economic and social situation in the Member States, reducing the outflow of people or making their return more attractive. The Jobs and Growth Plan for Greece will mobilise more than EUR 35 billion up to 2020 to flank a comprehensive set of reforms to foster growth and job creation and address the social situation. The Commission’s Structural Reforms Support Service is providing and coordinating technical support to Greece in implementing such reforms.

The Commission financially supports Greece’s efforts to foster employment, social inclusion and competitiveness through the European Structural and Investment Funds, including by measures to improve the employability of the unemployed, and stimulate job creation. The European Fund for Strategic Investments is financing strategic investment projects to the benefit of the real economy across Member States, including Greece.»

(Answer provided by Commissioner Thyssen on 30 May 2017 to the parliamentary question E-001072/2017. Full text available at http://www.europarl.europa.eu/sides/getAllAnswers.do?reference=E-2017-001072&language=EN)

and

2. «Horizon 2020(1) is a competitive programme with excellence being its cornerstone principle. It also provides specific support for Member States with weaker performance in R&I(2) through the ‘Spreading Excellence and Widening Participation’(3)activity, to help them strengthen performance and increase participation in EU R&I funding programmes.

Its actions, with a budget of around EUR 800 million, are: ‘Teaming’, supporting the development of centres of excellence via partnerships with institutions of R&I excellence; ‘Twinning’, to build on the potential of institutional networking; and ‘ERA Chairs’, to bring excellent researchers to institutions with high potential. In 2015-16, 31 new Teaming Phase 1(4), 10 Teaming Phase 2, 67 Twinning and 14 new ERA Chairs(5) projects were selected in all ‘Widening’ countries.

Furthermore, support is provided to connect unexploited pockets of excellence throughout the EU, through the networking activities of COST(6) as well as the Policy Support Facility(7), which provides governments with support to identify, implement and evaluate the reforms needed to enhance the quality of national R&I systems.

The Commission also implements the ‘Stairway to Excellence’ pilot project(8) via its Smart Specialisation Platform(9). The project aims to improve the innovation support systems in the EU13 countries, to foster their involvement in transnational R&I networks and thus to enable them to compete more successfully for Horizon 2020 funding. In addition, the Cohesion Policy (2014-2020)(10) will provide support for R&I of EUR 44 billion under Thematic Objective 1 — R&I, in particular to the less developed EU regions.

It is expected that these actions will help reduce imbalances and promote brain circulation across Europe.»

(Answer provided by Mr Moedas on behalf of the Commission on 23 February 2017 to the parliamentary question E-009573/2016. Full text available at http://www.europarl.europa.eu/sides/getAllAnswers.do?reference=E-2016-009573&language=EN)

 

Ε5: Πιστεύετε ότι η ενίσχυση της απασχόλησης μέσω voucher δημιουργεί νέες θέσεις εργασίας;

A: The term «personal and household services»(PHS) covers a broad range of activities that contribute to well-being at home of families and individuals: child care (CC), long term care (LTC) for the elderly and for persons with disabilities, cleaning, remedial classes, home repairs, gardening, ICT support, etc (SWD(2012) 95 final)

These activities that contribute to well-being of families and individuals at home such as care services and housework services have an important job-creation potential.

The European Commission in the Staff working documents on «exploiting the employment potential of the personal and household services» (SWD(2012) 95 final) evaluated in Europe the job potential to 5 million job in the EU with the externalisation of only 1h00 per week of the task usually made by household to care and housework

Services vouchers are tools to support the development of personal and household services in Europe.

Several studies have been made to quantify the number of job creation:

  • In Belgium IDEA CONSULT evaluated the creation of 150 000 jobs (80% are women).
  • In France 330 000 jobs have been created since 2005 and in total 1.5 million people are employed. The impact is also a decrease of the undeclared work.
  • In UK 203 000 childcare workers are employed with service vouchers.

In general benefits of service vouchers are:

  • Better conditions of work for domestic workers • Better quality of services • Better work life balance and gender equality • Job creation effects of women’s employment.

 

E6: Πιστεύετε ότι η ενίσχυση της απασχόλησης μέσω voucher δημιουργεί νέες θέσεις εργασίας;

A: The term «personal and household services»(PHS) covers a broad range of activities that contribute to well-being at home of families and individuals: child care (CC), long term care (LTC) for the elderly and for persons with disabilities, cleaning, remedial classes, home repairs, gardening, ICT support, etc (SWD(2012) 95 final)

These activities that contribute to well-being of families and individuals at home such as care services and housework services have an important job-creation potential.
The European Commission in the Staff working documents on «exploiting the employment potential of the personal and household services» (SWD(2012) 95 final) evaluated in Europe the job potential to 5 million job in the EU with the externalisation of only 1h00 per week of the task usually made by household to care and housework

Services vouchers are tools to support the development of personal and household services in Europe.

Several studies have been made to quantify the number of job creation:

• In Belgium IDEA CONSULT evaluated the creation of 150 000 jobs (80% are women).
• In France 330 000 jobs have been created since 2005 and in total 1.5 million people are employed. The impact is also a decrease of the undeclared work.
• In UK 203 000 childcare workers are employed with service vouchers.

In general benefits of service vouchers are:
• Better conditions of work for domestic workers
• Better quality of services
• Better work life balance and gender equality
• Job creation effects of women’s employment

 

Ε7: Ποια μέτρα ενίσχυσης των επενδύσεων που αφορούν ΜμΕ εξετάζει η Ε.Ε.  σύμφωνα με το ότι μόνο το 9% της έως τώρα χρηματοδότησης από το πακέτο Γιουνκέρ αφορά ΜμΕ;

A: The Commission has set up instruments to facilitate access to finance by SMEs via equity and debt operations under the SME Window of the European Fund for Strategic Investment (so called Juncker Plan).
There are already several financial intermediaries offering EU financial instruments for Greek SMEs. Their complete list as well as opportunities stemming from other EU financing programmes are available on the Commission’s Access to Finance website: http://europa.eu/youreurope/business/funding-grants/access-to-finance/

As at 31.03.2017, 777 Greek SMEs have already benefited from the support of the Loan Guarantee Facility under the COSME programme for a total financing amount beyond 88 million euros. Since most of the agreements with financial intermediaries were set up in the course of 2017, it is expected that these numbers will substantially increase in the coming months.

As far as equity investment is concerned, one fund agreement under the COSME Equity Facility for Growth has been signed in Greece targeting investment in SMEs in their growth and expansion stage and first investments already took place in Greek SMEs.