Απαντήστε στην έρευνα για τις γλωσσικές δεξιότητες που ζητούνται στην ελληνική αγορά εργασίας έως στις 10 Οκτωβρίου 2014

travelΤο Κέντρο Ευρωπαϊκής Πληροφόρησης Europe Direct E.B.E.A., σας ενημερώνει ότι το Τμήμα Διεθνών κι Ευρωπαϊκών Σπουδών της Σχολής Οικονομικών, Επιχειρηματικών και Διεθνών Σπουδών του Πανεπιστημίου Πειραιώς, σε συνεργασία με την Γενική Διεύθυνση Μετάφρασης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (Γραφείο Αθηνών), διεξάγουν έρευνα με σκοπό να ανιχνεύσουν  τις ανάγκες των επιχειρήσεων σ’ ότι αφορά στις γλωσσικές δεξιότητες των εργαζομένων τους.

 

Τα αποτελέσματα της έρευνας αναμένεται να ανακοινωθούν στο συνέδριο με τίτλο: «Το μέλλον των γλωσσικών επαγγελμάτων», το οποίο διοργανώνεται από το Πανεπιστήμιο Πειραιώς και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, Γενική Διεύθυνση Μετάφρασης (Γραφείο Αθηνών), στις 8 Νοεμβρίου 2014,  στις εγκαταστάσεις του Πανεπιστημίου Πειραιά.

 

Η έρευνα είναι ανοικτή σε όσες επιχειρήσεις επιθυμούν να συμμετάσχουν στην διαδικτυακή διεύθυνση http://ec.europa.eu/eusurvey/runner/Language-skills-and-jobs

 

Θεωρώντας τη συμβολή σας στην παραπάνω έρευνα ως ιδιαίτερα σημαντική, σας καλούμε να συμμετάσχετε σ’ αυτήν.