Α’ Κύκλος Διαλέξεων Οικονομικού Περιεχομένου για Βιβλιοθήκες από το Δίκτυο Οικονομικών Βιβλιοθηκών (ΔΙ.Ο.ΒΙ.), έτους 2016.

ΔΙΟΒΙ 2016Το Δίκτυο Οικονομικών Βιβλιοθηκών (ΔΙ.Ο.ΒΙ), ανταποκρινόμενο στο αίτημα για οικονομική ενημέρωση το οποίο διατυπώθηκε από τους συμμετέχοντες στην Ημερίδα που πραγματοποίησε την 6η Μαρτίου 2015, διοργανώνει το 2016 τον Πρώτο Κύκλο Διαλέξεων Οικονομικού Περιεχομένου για Βιβλιοθήκες, αποτελούμενο από δέκα (10) παρουσιάσεις.

Στόχος του εκπαιδευτικού αυτού κύκλου αποτελεί η εξοικείωση των συμμετεχόντων με τα μακροοικονομικά μεγέθη, τα δημόσια οικονομικά, τις χρηματοπιστωτικές αγορές & τράπεζες, την ενιαία νομισματική πολιτική στη ζώνη του ευρώ και το διεθνές οικονομικό περιβάλλον, με την αντίστοιχη ορολογία της οικονομικής επιστήμης και με τις σχετικές πληροφοριακές πηγές.

Οι διαλέξεις θα πραγματοποιούνται την πρώτη Δευτέρα κάθε μήνα, εκτός αργιών, 16.00-18.00, στο Κέντρο Προγραμματισμού και Οικονομικών Ερευνών (ΚΕΠΕ), Αμερικής 11, Αθήνα. Απευθύνονται σε επαγγελματίες που εργάζονται σε βιβλιοθήκες, αρχεία, κέντρα τεκμηρίωσης και άλλους φορείς, σε φοιτητές βιβλιοθηκονομίας καθώς και σε κάθε επαγγελματία που ασχολείται με την πληροφόρηση και ενημέρωση για οικονομικά θέματα. Οι ομιλητές, έγκριτοι οικονομολόγοι, πανεπιστημιακοί, στελέχη τραπεζών και φορέων, συνδυάζουν την επιστημονική κατάρτιση με την πρακτική ανάλυση της οικονομικής επικαιρότητας.

Ο Πρώτος Κύκλος Διαλέξεων ξεκινά με τη θεματική ενότητα «Ενιαία Νομισματική Πολιτική στη Ζώνη του Ευρώ». Ομιλητής των δύο διαλέξεων της ενότητας αυτής είναι ο ομότιμος καθηγητής στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών και καθηγητής Ευρωπαϊκής Έδρας Jean Monnet, κος Γεώργιος Δ. Δημόπουλος.

11 Ιανουαρίου 2016

«Προβλήματα προσαρμογής στη Ζώνη του Ευρώ

σε δεδομένες οικονομικές διαταραχές»

1 Φεβρουαρίου 2016

«Τι απαιτεί η αποτελεσματική λειτουργία της Ζώνης του Ευρώ;»

 

Η είσοδος στον Α’ Κύκλο Διαλέξεων είναι ελεύθερη, είναι όμως απαραίτητη η αίτηση συμμετοχής. Περισσότερες πληροφορίες και αιτήσεις στην ιστοσελίδα του ΔΙ.Ο.ΒΙ. http://libnt2.lib.unipi.gr/dioni και στα κοινωνικά δίκτυα Facebook: ΔΙΟΒΙ, Twitter: diovi_helin. Θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας λόγω περιορισμένου αριθμού θέσεων. Για κάθε θεματική ενότητα θα δίνεται βεβαίωση συμμετοχής.