Για 6η συνεχή χρονιά από 3 – 6 Απριλίου 2015, πραγματοποιείται και φέτος με πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Έρευνας & Κατάρτισης Ευρωπαϊκών Θεμάτων – Ι.Ε.Κ.Ε.Θ., η δράση που αφορά στην «Προσομοίωση Ευρωπαϊκών Θεσμικών Οργάνων, EUropa.S. 2015».

irteaΤο EUropa.S. διοργανώνεται φέτος για 6η συνεχόμενη επιτυχή χρονιά, από 3 – 6 Απριλίου, 2015, στις εγκαταστάσεις του Πανεπιστημίου Πειραιώς και του Γαλλικού Ινστιτούτου στην Αθήνα από το Ι.Ε.Κ.Ε.Θ. Το EUropa.S. αποτελεί την πρώτη και μεγαλύτερη προσομοίωση Ευρωπαϊκών Θεσμικών Οργάνων και τη μοναδική που πραγματοποιείται σε τέτοιο επιστημονικό και ακαδημαϊκό επίπεδο στον ελληνικό χώρο με πανευρωπαϊκή εμβέλεια και εξαιρετικά μεγάλη απήχηση στην φοιτητική κοινότητα.

Στόχος της δράσης είναι η κατάρτιση και εξοικείωση των νέων της Ελλάδας πρωτίστως, άλλα και συνολικά της Ευρώπης στα ευρωπαϊκά ζητήματα και η πλήρης ενημέρωση αυτών για το θεσμικό πλαίσιο και τις πολιτικές που διέπουν την ΕΕ.

Στηρίζεται έμπρακτα από το Γραφείο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στην Αθήνα, την Αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ελλάδα, το Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα του Τμήματος Διεθνών & Ευρωπαϊκών Σπουδών του Πανεπιστημίου Πειραιώς, το Γαλλικό Ινστιτούτο στην Αθήνα,  καθώς, επίσης,  από αρκετά Κέντρα Ευρωπαικής Πληροφόρησης του Δικτύου Europe Direct και σειρά άλλων φορέων δημοσίου και ιδιωτικού χαρακτήρα.

Αποκορύφωμα της αναγνώρισης της δράσης αυτής αποτελεί η στήριξη για τρίτη συνεχόμενη χρονιά του κυρίου Martin Schulz, Προέδρου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, για την εξαιρετική Ακαδημαϊκή της παρουσία και τη συνεισφορά της στην κοινωνία των πολιτών αλλά και του Ευρωπαϊκού ιδεώδους.

Η «οικογένεια» του θεσμού έχει συγκεντρώσει στα 6 χρόνια πραγματοποίησής του περισσότερους από 1.300 συμμετέχοντες φοιτητές. Πρόκειται για ένα «παιχνίδι ρόλων» που προσομοιώνει με απόλυτη ταύτιση τις διαδικασίες και λειτουργίες τόσο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, όσο και του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, του Συμβουλίου της ΕΕ και του Δικαστηρίου της ΕΕ. Παράλληλα, αναδεικνύει και επιβραβεύει τους καλύτερους συμμετέχοντες, προκειμένου να ενθαρρύνει την ακαδημαϊκή τους πρόοδο και εξέλιξη, με ακαδημαϊκές επισκέψεις στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, με όλα τους τα έξοδα καλυμμένα από τους υποστηρικτές του φορέα.

Η φετινή χρονιά χαρακτηρίζεται ως ορόσημο για την συγκεκριμένη δράση, αφενός λόγω της συμπλήρωσης των έξι χρονών αυτής της καινοτόμου για τα ελληνικά δεδομένα δράσης, όσο και της εισαγωγής νέων θεσμών στην Προσομοίωση, όπως αυτό του Δικαστηρίου της ΕΕ και του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης που αποτελούν, επίσης, πρωτοπόρες πρωτοβουλίες για τη χώρα μας.

Περισσότερες πληροφορίες:

Στην ιστοσελίδα της δράσης EUropa.S

www.europas.irtea.gr