Δήλωση του Προέδρου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, Antonio Tajani, σχετικά με το Μέλλον της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Ο Πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου Antonio Tajani εξέφρασε την ικανοποίησή του για την σημερινή έγκριση από την Ολομέλεια των τριών εκθέσεων των Guy Verhofstadt, Mercedes Bresso, Elmar Brok, Reimer Boge και Pervenche Beres, με τις οποίες ξεκινά η συζήτηση για το μέλλον της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Σύμφωνα με τον Πρόεδρο Tajani, «Η Ευρώπη πρέπει να βρίσκεται πιο κοντά στους πολίτες της. Η θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου είναι ξεκάθαρη: η Ευρώπη οφείλει να ανταποκρίνεται στις ανησυχίες των πολιτών και να προσφέρει χειροπιαστά αποτελέσματα.

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο βρίσκεται στον πυρήνα αυτής της προσπάθειας να ενισχυθεί η Ευρώπη και να καταστεί αποτελεσματικότερη. Εμείς, οι εκπρόσωποι των πολιτών, πρέπει να φροντίσουμε ώστε οι πολίτες να βρίσκονται στο επίκεντρο του μέλλοντος της Ένωσης.

Πρέπει να χτίσουμε πάνω στις επιτυχίες των τελευταίων εξήντα ετών και να αντλήσουμε διδάγματα από τα λάθη μας. Πρέπει να αλλάξουμε την Ευρώπη, όχι να την υπονομεύσουμε. Τούτο το οφείλουμε στους εαυτούς μας αλλά και στις μελλοντικές γενιές στις οποίες αξίζει μια Ευρώπη ασφαλέστερη, πλουσιότερη, βιώσιμη, η οποία δεν φοβάται να διεκδικήσει ηγετικό ρόλο στον πλανήτη για να υπερασπιστεί τις αξίες μας.»