Δημοσιεύτηκε η 2η Έκθεση Αξιολόγησης του 2ου Προγράμματος Οικονομικής Προσαρμογής της Ελλάδας.

newego_LARGE_t_1101_53932319Στις 17 Μαΐου 2013, δημοσιεύτηκε στις Βρυξέλλες η τελευταία Έκθεση Αξιολόγησης του 2ου Προγράμματος Οικονομικής Προσαρμογής της Ελλάδας. Στην έκθεση παρουσιάζεται η πρόοδος που έχει επιδείξει η Ελλάδα στον τομέα των διαρθρωτικών και δημοσιονομικών μεταρρυθμίσεων, πρόοδος που είναι αποτέλεσμα των αξιοσημείωτων προσπαθειών που κατέβαλε ο ελληνικός λαός, όπως επεσήμανε το Eurogroup, την Δευτέρα 13 Μαΐου 2013.

Η πρόοδος αυτή, αντικατοπτρίζει την ισχυρή δέσμευση των ελληνικών αρχών να συνεχίσουν τις εν λόγω μεταρρυθμίσεις και την υλοποίηση του προγράμματος προσαρμογής ώστε να δημιουργήσουν τις προϋποθέσεις για την ανάκτηση της εμπιστοσύνης των αγορών, το άνοιγμα νέων επενδύσεων, τη στήριξη της ανάπτυξης και της απασχόλησης στην Ελλάδα.

Μπορείτε να βρείτε το πλήρες κείμενο της Έκθεσης (στα αγγλικά) από την παρακάτω ηλεκτρονική διεύθυνση:

http://ec.europa.eu/ellada/pdf/20130517_final_report.pdf 

 

Leave a Reply