«Δημοσιονομικό σύμφωνο»: συζήτηση την Τετάρτη το απόγευμα

Η απόφαση ενσωμάτωσης στις συνθήκες της ΕΕ του λεγόμενου «δημοσιονομικού συμφώνου» θα συζητηθεί με τον Αντιπρόεδρο της Επιτροπής Βάλντις Ντομπρόβσκις την Τετάρτη μετά τις 4μμ (ώρα Γαλλίας).

Το «δημοσιονομικό σύμφωνο», το οποίο θα εισαγάγει την υποχρέωση για κάθε κράτος να έχει ισορροπημένο εθνικό προϋπολογισμό, αποτελεί μέρος της Συνθήκης για τη Σταθερότητα, τον Συντονισμό και τη Διακυβέρνηση στην Οικονομική και Νομισματική Ένωση, η οποία συμφωνήθηκε και υπογράφηκε από 25 κράτη μέλη της ΕΕ τον Μάρτιο του 2012 (η Τσεχία, η Κροατία και το Ηνωμένο Βασίλειο δεν το υπέγραψαν) και άρχισε να εφαρμόζεται σε εθνικό επίπεδο το 2013. Στόχος αυτής της διακυβερνητικής συμφωνίας είναι η ενίσχυση της δημοσιονομικής πειθαρχίας των κυβερνήσεων της ζώνης του ευρώ, μετά την κρίση του δημόσιου χρέους που ξεκίνησε το 2010.

Ο Πρόεδρος Γιούνκερ ανακοίνωσε στην ομιλία του για την Κατάσταση της Ένωσης στις 3 Σεπτεμβρίου 2017 ότι η Επιτροπή θα υποβάλει σύντομα πρόταση για την ενσωμάτωση της Συνθήκης για τη Σταθερότητα, τον Συντονισμό και τη Διακυβέρνηση στην Οικονομική και Νομισματική Ένωση στο ευρωπαϊκό δίκαιο. Όσο η Συνθήκη παραμένει μια διακυβερνητική συμφωνία, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο δεν μπορεί να ασκήσει το δικαίωμά του για δημοκρατική εποπτεία της εφαρμογής της συμφωνίας αυτής.