Διοργάνωση Ενημερωτικής Εκδήλωσης με θέμα: «Startup Negotiating» την Τετάρτη 28 Δεκεμβρίου 2016, ώρα 10:00, Μέγαρο Ε.Β.Ε.Α. Ακαδημίας 7, 5ος όροφος

Το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Αθηνών (Ε.Β.Ε.Α.), η Θερμοκοιτίδα Νεοφυών Επιχειρήσεων Αθήνας (Θ.Ε.Α) με την Υποστήριξη του Κέντρου Ευρωπαϊκής Πληροφόρησης Europe Direct E.B.E.A., καλούν νεοφυείς επιχειρηματικές ομάδες σε ενημερωτική εκδήλωση με τίτλο:

“Startup Negotiating”

Τετάρτη, 28 Δεκεμβρίου 2016 και ώρα 10:00
Μέγαρο Ε.Β.Ε.Α., Ακαδημίας 7, 5ος όροφος, Αθήνα

Οι συμμετέχοντες θα έχουν την ευκαιρία να μάθουν τακτικές επιτυχούς διαπραγμάτευσης, να λάβουν βεβαίωση συμμετοχής καθώς και το σύγγραμμα “Πετυχαίνω τη Συμφωνία” των Fisher RogerUry WilliamPatton Bruce, το οποίο βασίζεται στις Εργασίες του Προγράμματος Διαπραγματεύσεων του Χάρβαρντ για την Επίλυση Διαφορών

Δελτίο Συμμετοχής
Πρόγραμμα εκδήλωσης