Διοργάνωση Ενημερωτικής Εκδήλωσης με θέμα «Γεφυρώνοντας το χάσμα δεξιοτήτων: Το πρόγραμμα GEFYRA», τη Δευτέρα 13 Νοεμβρίου 2017, ώρα: 9.00-14.30, στο Μέγαρο του Ε.Β.Ε.Α. (αμφιθέατρο Ερμής) Ακαδημίας 7, Αθήνα

Το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Αθηνών, στο πλαίσιο της υποστήριξης του Προγράμματος GEFYRA (Greek Enterprises For Youth Reinforcement Acceleration), το οποίο υλοποιείται από το CSR Hellas, ενημερώνει ότι η εναρκτήρια εκδήλωση του ανωτέρω Προγράμματος που συνδέει την πρωτοβουλία EP4Y (European Pact for Youth) με το Πρόγραμμα για τη μαθητεία (EU talent), θα πραγματοποιηθεί την Δευτέρα 13 Νοεμβρίου 2017, ώρα: 9.00 – 14.30, στο Μέγαρο του Ε.Β.Ε.Α. (αμφιθέατρο Ερμής) Ακαδημίας 7 στην Αθήνα.

Σκοπός της Εκδήλωσης είναι η ευαισθητοποίηση για το θέμα του χάσματος δεξιοτήτων, η παρουσίαση του προγράμματος και η δέσμευση των επιχειρήσεων για προσφορά ποιοτικών θέσεων εργασίας στους 3 άξονες: μαθητεία, πρακτική άσκηση και επαγγελματική κατάρτιση.

Στην Εκδήλωση, εκπρόσωποι της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, της Ελληνικής Κυβέρνησης, του CSR Europe και του CSR Hellas, θα παρουσιάσουν πολιτικές και πρωτοβουλίες και θα ανταλλάξουν θέσεις και απόψεις σχετικά με την αντιμετώπιση του προβλήματος του χάσματος δεξιοτήτων και της ανεργίας των νέων. Επίσης θα παρουσιαστούν πρακτικές επιχειρήσεων που υλοποιήθηκαν στο πλαίσιο του European Pact for Youth για την αντιμετώπιση του εν λόγω προβλήματος και με βάση τις εμπειρίες των επωφελούμενων θα  συζητηθούν οι προσδοκίες, καθώς και τα αποτελέσματα των προγραμμάτων αυτών.

 

Όσοι ενδιαφέρονται μπορούν να δηλώσουν συμμετοχή στον παρακάτω σύνδεσμο:

https://www.eventora.com/el/Events/GEFYRA.

 

Για το Πρόγραμμα της εκδήλωσης καθώς και για περαιτέρω πληροφορίες :

https://www.csrhellas.net/initiative/init-gefyra/