Διοργάνωση Ημερίδας με θέμα: «Απασχόληση στα θεσμικά Όργανα της Ε.Ε. : Απτή πραγματικότητα μέσω των EU Careers» Σάββατο 12 Δεκεμβρίου 2015 αίθουσα εκδηλώσεων Κέντρου Διάδοσης Ερευνητικών Αποτελεσμάτων (ΚΕ.Δ.Ε.Α.) Θεσσαλονίκη

ekdilwsi 12.12.2015Το παράρτημα  των EU Careers του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης διοργανώνει το Σάββατο, 12 Δεκεμβρίου 2015, στην αίθουσα εκδηλώσεων του Κέντρου Διάδοσης Ερευνητικών Αποτελεσμάτων (ΚΕ.Δ.Ε.Α.), επί της 3ης Σεπτεμβρίου, Πανεπιστημιούπολη, Ημερίδα – Εκδήλωση με θέμα την «Απασχόληση στα θεσμικά Όργανα της Ε.Ε. : Απτή πραγματικότητα μέσω των EU Careers».

 

Σκοπός της ημερίδας είναι η ενημέρωση των συμμετεχόντων για τη δυνατότητα εύρεσης εργασίας στον ευρωπαϊκό ιστό με θέσεις μόνιμου χαρακτήρα αλλά και πρακτικής άσκησης, έτσι ώστε οι ενδιαφερόμενοι να οδηγηθούν στην όσο το δυνατόν ορθότερη υποβολή της αίτησής τους με σκοπό την εξέλιξη της καριέρας τους. Παράλληλα θα υπάρξουν και εισηγήσεις συμβουλευτικής σταδιοδρομίας.

 

Ομιλητές στην ημερίδα θα είναι εκπρόσωποι φορέων, ακαδημαϊκοί και επιτυχημένοι επαγγελματίες στον κλάδο τους οι οποίοι θα μιλήσουν σχετικά με τη δυνατότητα εργασίας σε κάποιο από τα θεσμικά όργανα της Ε.Ε. ενώ ακόμη θα περιγράψουν και τις βιωματικές εμπειρίες που έχουν αποκομίσει οι ίδιοι. Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί υπό την αιγίδα της Νομικής Σχολής.

 

Η συμμετοχή είναι δωρεάν αλλά απαιτείται ηλεκτρονική προεγγραφή στον παρακάτω σύνδεσμο : http://goo.gl/forms/VR8LHXhXKT. Θα δοθούν πιστοποιητικά παρακολούθησης.

 

Περισσότερες πληροφορίες

 

Η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Επιλογής Προσωπικού (European Personnel Selection Office – EPSO)  είναι αρμόδια για την επιλογή προσωπικού για οργανισμούς και υπηρεσίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ιδρύθηκε το 2002 και η αρμοδιότητά της επεκτείνεται μέσω του EU CAREERS, με στόχο την υποστήριξη και καθοδήγηση των ενδιαφερομένων ως προς τις διαθέσιμες θέσεις εργασίας, τις διαδικασίες επιλογής και τη διάδοση της EPSO.

 

Εκπρόσωπος του EU Careers στo Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (Α.Π.Θ.) είναι η απόφοιτος της Νομικής Σχολής, ασκούμενη δικηγόρος και μεταπτυχιακή φοιτήτρια του Διεθνούς Πανεπιστημίου Ελλάδος, Στεφανία Ευσταθίου.

Το παράρτημα EU Careers στο Α.Π.Θ. στοχεύει στη σύνδεση του επαγγελματικού περιβάλλοντος με τον ακαδημαϊκό χώρο μέσω της αξιόπιστης ενημέρωσης των φοιτητών και της καλλιέργειας των επαγγελματικών και λοιπών δεξιοτήτων που είναι απαραίτητες για μια καριέρα στα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα (πχ. ηγετικές ικανότητες, διάθεση συνεργασίας, αποφασιστικότητα, δυνατότητα προς λήψη σωστών αποφάσεων γρήγορα και μεθοδικά κλπ). Πρόκειται για την πρώτη προσπάθεια δημιουργίας ενός γραφείου διασύνδεσης του πανεπιστημίου με την εργασιακή ευρωπαϊκή κοινότητα στην Ελλάδα, η οποία τελεί υπό την αιγίδα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Επιλογής Προσωπικού. Το παράρτημα συνεργάζεται με όλες της σχολές του Α.Π.Θ., αλλά και με τις διάφορες φοιτητικές οργανώσεις που δραστηριοποιούνται στον πανεπιστημιακό χώρο.