Διοργάνωση Σεμιναρίου από το Ευρωπαϊκό Κέντρο Αριστείας Jean Monnet – Ευρωπαϊκή Μονάδα Τουρισμού του ΕΚΠΑ, με θέμα: «Διαχείριση Επιχειρηματικών Κινδύνων και Κρίσεων στον Τουρισμό» Δευτέρα 14 Νοεμβρίου 2016, ώρα:16.00-20.00, Ξενοδοχείο Electra Palace Athens

jean monnetΤο Ευρωπαϊκό Κέντρο Αριστείας Jean Monnet του ΕΚΠΑ διοργανώνει σεμινάριο με θέμα: «Διαχείριση Επιχειρηματικών Κινδύνων και Κρίσεων στον Τουρισμό».

Το εν λόγω σεμινάριο απευθύνεται σε επαγγελματίες του τουρισμού, φοιτητές, και αποφοίτους συναφών επιστημονικών κλάδων και θα πραγματοποιηθεί τη  Δευτέρα 14 Νοεμβρίου 2016, ώρα: 16.00-20.00 στο Ξενοδοχείο Electra Palace Athens, Ναυάρχου Νικοδήμου 18-20, Πλάκα, με εισηγητή τον καθηγητή κ. Αλέξανδρο Παρασκευά, International Centre for Hotel and Resort  Management, University of West London

Η Διαχείριση Επιχειρηματικών Κινδύνων και Κρίσεων αποτελεί αναγκαίο εργαλείο την σημερινή εποχή για κάθε στέλεχος του τουρισμού και το συγκεκριμένο σεμινάριο παρέχει όλα τα απαραίτητα για μια βασική κατανόηση των διαδικασιών διαχείρισης κρίσεων στον τομέα του τουρισμού.

Με το πέρας του σεμιναρίου οι συμμετέχοντες θα έχουν αποκτήσει:

  • Βασικές γνώσεις στην διαχείριση κρίσεων.
  • Σαφή κατανόηση των συναφών προβλημάτων και των ρόλων των διαφόρων εμπλεκόμενων.
  • Βασικές γνώσεις του πώς η τουριστική βιομηχανία συνεργάζεται και λειτουργεί σε συνθήκες κρίσεων Πιο συγκεκριμένα, το εργαστήρι αναμένεται να παρέχει: (i) την ευκαιρία να κατανοήσουμε την έννοια των επιχειρηματικών κινδύνων και κρίσεων γενικά (ii) την ικανότητα να αξιολογούμε τους κινδύνους (iii) πληρο-φορίες σχετικά με τον τρόπο αντιμετώπισης επιχειρηματικών κινδύνων και κρίσεων (iv) μια επισκόπηση για το πώς να ανταποκριθεί μια επιχείρηση σε μια κρίση και, τέλος, (v) τον τρόπο να ανακάμψει από την κρίση.

ΚΟΣΤΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ: 50€ για φυσικά πρόσωπα, 80€ για εταιρείες

Θα δοθεί πιστοποιητικό παρακολούθησης από το Ευρωπαϊκό Κέντρο Αριστείας Jean Monnet του ΕΚΠΑ.

 

Δηλώσεις συμμετοχής: jmcenter-athens@pspa.uoa.gr.

Πληροφορίες:   ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΡΙΣΤΕΙΑΣ JEAN MONNET, Tηλ. 210 7220508 και στο www.jmc.pspa.uoa.gr