Δομές Πληροφόρησης της ΕΕ

128514-europe_flaggedOι πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και οι επιχειρήσεις πρέπει να ενημερώνονται αποτελεσματικά για τα δικαιώματά τους και τις ευκαιρίες που προσφέρει η ΕΕ. Για να επιτευχθεί αυτό με τον πιο άμεσο και αποτελεσματικό τρόπο, η Επιτροπή δημιούργησε ένα σύνολο υπηρεσιών σε συνεργασία με διάφορους φορείς στα κράτη μέλη.  Οι υπηρεσίες αυτές βρίσκονται σε άμεση επαφή με το ευρύ κοινό σε εθνικό, περιφερειακό και τοπικό επίπεδο, απαντώντας στα αιτήματά τους για ενημέρωση ή βοήθεια.

Κάθε υπηρεσία προσφέρει εξατομικευμένη στήριξη σε έναν συγκεκριμένο τομέα, από πληροφορίες γενικού χαρακτήρα σχετικά με την ΕΕ έως ειδικότερα ζητήματα, όπως αναζήτηση εργασίας, επιχειρηματικών εταίρων ή χρηματοδότησης για κάποιο έργο στην E.E.

Οι πολίτες που ταξιδεύουν στο εξωτερικό η οι επιχειρήσεις που ασκούν διασυνοριακές δραστηριότητες μπορούν να λαμβάνουν απαντήσεις, μεταξύ πολλών άλλων, στις ακόλουθες ερωτήσεις:

  • Ποια είναι τα δικαιώματά μου, εάν μετακινηθώ σε άλλη χώρα της ΕΕ;
  • Ποιος μπορεί να με βοηθήσει να αντιμετωπίσω τα διοικητικά εμπόδια σε μια άλλη χώρα της ΕΕ;
  • Πώς μπορώ να προσφέρω τις υπηρεσίες μου σε άλλες χώρες;
  • Τι μπορώ να κάνω, εάν ένας έμπορος αρνηθεί να πάρει πίσω ένα ελαττωματικό προϊόν;

Η Επιτροπή καταβάλλει προσπάθειες, προκειμένου να διευκολύνει την πρόσβαση του κοινού στις υπηρεσίες πληροφόρησης, επικοινωνίας και βοήθειας που διαθέτει, αλλά και να βελτιώσει τη συνεργασία μεταξύ των υπηρεσιών αυτών, ώστε οι χρήστες να μην ταλαιπωρούνται άσκοπα.

Το πλέγμα των Υπηρεσιών Επικοινωνίας και Πληροφόρησης της ΕΕ είναι ικανό να καλύψει τις  διαφορετικές ανάγκες, κάθε ομάδας κοινού στα κράτη μέλη.

Για να βρείτε περισσότερες πληροφορίες για κάθε μια από τις υπηρεσίες πληροφόρησης που έχει δημιουργήσει η ΕΕ, επιλέξτε από τους παρακάτω συνδέσμους :