Δωρεάν εκπαίδευση και συμβουλευτική από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και την KPMG στην Κυκλική Οικονομία

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή  και η KPMG προσφέρουν δωρεάν εκπαίδευση και συμβουλευτική σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις και οργανισμούς που θέλουν να εκπαιδευτούν στην κυκλική οικονομία.

Στόχος είναι να καταστεί η οικονομία της Ευρώπης πιο καθαρή και πιο ανταγωνιστική, μειώνοντας τα απόβλητα και τη χρήση των πόρων ενώ παράλληλα να ενισχυθεί η βιώσιμη παραγωγή και η κατανάλωση.

Έχει παρατηρηθεί ότι οι ΜμΕ αντιμετωπίζουν περισσότερες δυσκολίες στην υιοθέτηση στρατηγικών και πρακτικών κυκλικής οικονομίας, λόγω:

  • οργανωτικών, τεχνολογικών και οικονομικών περιορισμών
  • περιορισμένης πρόσβαση σε (προ) χρηματοδότηση για την εφαρμογή των εν λόγω πρακτικών.

 

Με το έργο αυτό, η Επιτροπή στοχεύει να βοηθήσει τις ΜμΕ  ώστε να μπορούν να επωφεληθούν από τα πλεονεκτήματα της κυκλικής οικονομίας.

Η υποβολή των αιτήσεων γίνεται έως τις 18 Σεπτεμβρίου.

Όσοι ενδιαφέρονται μπορούν να βρουν περισσότερες πληροφορίες στην κάτωθι ιστοσελίδα:

https://lnkd.in/dhAR877    ,

ενώ μπορούν επίσης να αποστέλλουν τα ερωτήματά τους στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή στην εξής διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου:

ENV-PILOT-PROJECT@ec.europa.eu