Ελευθερία του Τύπου: το ΕΚ ζητά παρακολούθηση του εθνικού δικαίου των ΜΜΕ

0puzzle2Οι αλλαγές στην εθνική νομοθεσία των κρατών μελών για τα ΜΜΕ που διευκολύνουν την παρέμβαση των κυβερνήσεων στον Τύπο πρέπει να παρακολουθούνται κάθε χρόνο σε επίπεδο ΕΕ, υποστηρίζει το ψήφισμα που εγκρίθηκε από το Κοινοβούλιο την Τρίτη. Προσθέτει, δε, ότι προκειμένου να διαφυλαχθούν η ελευθερία του Τύπου και η πολυφωνία θα πρέπει να επικαιροποιηθεί η Οδηγία για τις Υπηρεσίες Οπτικοακουστικών ΜΜΕ και να βελτιωθούν οι συνθήκες εργασίας των δημοσιογράφων.

Η ελευθερία του Τύπου και η πολυφωνία θα πρέπει να παρακολουθούνται σε όλα τα κράτη μέλη και τα ευρήματα να δημοσιεύονται σε ετήσιες εκθέσεις που θα συνοδεύονται από προτάσεις για δράση, υπογραμμίζει το ψήφισμα της εισηγήτριας Renate Weber (Φιλελεύθεροι, Ρουμανία), προσθέτοντας ότι αυτό θα είναι ευθύνη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, του Οργανισμού Θεμελιωδών Δικαιωμάτων ή/και του Κέντρου για την ελευθερία και την πολυφωνία των μέσων ενημέρωσης του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημιακού Ινστιτούτου.

Προστασία των δημοσιογράφων

Το Κοινοβούλιο επιθυμεί να προστατεύσει την ανεξαρτησία των δημοσιογράφων τόσο απέναντι σε εσωτερικές πιέσεις από εκδότες ή ιδιοκτήτες όσο και απέναντι σε εξωτερικές πιέσεις, προερχόμενες από πολιτικά ή οικονομικά λόμπι. Για τους δημοσιογράφους, οι συντακτικοί χάρτες και οι «κώδικες δεοντολογίας» είναι καθοριστικής σημασίας για την ανεξαρτησία τους, αφού αποτρέπουν τους ιδιοκτήτες, τις κυβερνήσεις ή άλλους από το να εμπλακούν με το περιεχόμενο των ΜΜΕ.

Οι ευρωβουλευτές προτρέπουν την ΕΕ και τα κράτη μέλη της να υποστηρίξουν την ερευνητική δημοσιογραφία, η οποία παρακολουθεί τη δημοκρατία και αποκαλύπτει εγκληματικές παραβάσεις. Η ηθική δημοσιογραφία θα πρέπει επίσης να προωθείται στην ΕΕ, όμως οι ρυθμιστικές αρχές για τα ΜΜΕ πρέπει να είναι πάντα ανεξάρτητες και να έχουν δημιουργηθεί από τον ίδιο τον κλάδο των ΜΜΕ.

Επικαιροποίηση της Οδηγίας για τις Υπηρεσίες Οπτικοακουστικών ΜΜΕ

Το πεδίο εφαρμογής της Οδηγίας για τις Υπηρεσίες Οπτικοακουστικών ΜΜΕ θα πρέπει να διευρυνθεί ώστε να καθιερώσει ελάχιστα κριτήρια για την προστασία του θεμελιώδους δικαιώματος της ελευθερίας της έκφρασης και της πληροφόρησης, της ελευθερίας του Τύπου και της πολυφωνίας, επισημαίνει το κείμενο.

Η επικαιροποιημένη οδηγία θα πρέπει να περιλαμβάνει κανόνες για τη διαφάνεια στην ιδιοκτησία των ΜΜΕ, στη συγκέντρωση των ΜΜΕ και για τη σύγκρουση συμφερόντων. Κανόνες επίσης επιβάλλεται να διέπουν την παροχή πολιτικής πληροφόρησης μέσω των οπτικοακουστικών ΜΜΕ ούτως ώστε να εγγυάται η δίκαιη πρόσβαση σε όλους τους διαφορετικούς πολιτικούς παίκτες, σε όλες τις γνώμες και σε όλες τις οπτικές γωνίες, «ιδιαίτερα στην περίπτωση εκλογών και δημοψηφισμάτων», υποστηρίζουν οι ευρωβουλευτές.

Ανεξαρτησία των διευθυντών των δημόσιων ΜΜΕ

Οι διευθυντές των δημόσιων ΜΜΕ, τα διοικητικά συμβούλια, τα συμβούλια των ΜΜΕ και οι ρυθμιστικές αρχές θα πρέπει να επιλέγονται με αξιοκρατικά κριτήρια και με βάση την εμπειρία και όχι με πολιτικά και κομματικά κριτήρια, επισημαίνει το Κοινοβούλιο, το οποίο καλεί τα κράτη μέλη να καθιερώσουν εγγυήσεις που θα προστατεύουν την ανεξαρτησία αυτών των φορέων απέναντι σε πολιτικές επιρροές.

Επισφαλείς συνθήκες εργασίας

Το Κοινοβούλιο ζητά από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να μελετήσει πώς η κρίση και η εργασιακή ανασφάλεια επηρεάζουν τη δημοσιογραφική κοινότητα, επιδιώκοντας να αντιμετωπίσει τις καταστροφικές επιπτώσεις τους στην ελευθερία του Τύπου.

Το ψήφισμα υιοθετήθηκε με 539 ψήφους υπέρ, 70 κατά και 78 αποχές.

Διαδικασία: μη νομοθετικό ψήφισμα

 

Oι ανακοινώσεις τύπου είναι διαθέσιμες στην ιστοθέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου εδώ

 

Το κείμενο που υιοθετήθηκε θα είναι διαθέσιμο εδώ (21.05.2013)

http://www.europarl.europa.eu/plenary/el/texts-adopted.html

Ιστοσελίδα της εισηγήτριας Renate Weber (Φιλελεύθεροι, Ρουμανία)

http://www.europarl.europa.eu/meps/el/39713/RENATE_WEBER_home.html

Νομοθετικό Παρατηρητήριο

http://www.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2011/2246(INI)&l=en

 

Για περισσότερες πληροφορίες:

ΕΛΕΦΤΕΡΙΕ Κριστίνα – Αντιγόνη               (+32) 2 28 32798    (Βρυξέλλες)
Υπηρεσία Τύπου                                         (+33) 3 881 74651  (Στρασβούργο)
(+32) 49898 3283   (κινητό)
e-mail : Typos-el@europarl.europa.eu
             kristina.eleftherie@europarl.europa.eu

 

Isabel Teixeira NADKARNI                     (+32) 2 28 32198 (BRX)
Υπηρεσία Τύπου                                         (+33) 3 881 76758 (STR)
(+32) 49898 33 36
e-mail: libe-press@europarl.europa.eu

ΤΣΟΥΤΣΟΠΛΙΔΗΣ Κωνσταντίνος              (+30) 210 32 71 011 (Αθήνα)
Εκπρόσωπος Τύπου Γραφείου                  (+30) 6973 699 886  (κινητό)
Ενημέρωσης του ΕΚ στην Ελλάδα            (+33) 3 881 73822    (Στρασβούργο)
e-mail : constantinos.tsoutsoplides@europarl.europa.eu