Ενίσχυση της πρότασης για επέκταση του επενδυτικού σχεδίου Γιούνκερ

junckerΗ Ευρωπαϊκή Επιτροπή χαιρετίζει την ανεξάρτητη αξιολόγηση <https://ec.europa.eu/priorities/publications/independent-evaluation-investment-plan_el> του επενδυτικού σχεδίου για την Ευρώπη που δημοσιεύτηκε χθες από την EY (Ernst & Young). Η έκθεση συστήνει την ενίσχυση, την επέκταση και τη διεύρυνση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Στρατηγικών Επενδύσεων (ΕΤΣΕ), πυρήνα του επενδυτικού σχεδίου για την Ευρώπη. Η Επιτροπή πρότεινε την εν λόγω επέκταση στις 14 Σεπτεμβρίου, στο πλαίσιο της ομιλίας του Προέδρου Γιούνκερ για την κατάσταση της Ένωσης, προκειμένου να αξιοποιήσει τα αποτελέσματα που έχουν ήδη επιτευχθεί όσον αφορά στην ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας της Ευρώπης και την τόνωση των επενδύσεων με σκοπό τη δημιουργία θέσεων εργασίας.

Η έκθεση επιβεβαιώνει ότι ο μηχανισμός ΕΤΣΕ μπορεί να κινητοποιήσει πρόσθετες επενδύσεις στην πραγματική οικονομία: το ΕΤΣΕ δίνει στην Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων (ΕΤΕπ) τη δυνατότητα να αναλαμβάνει μεγαλύτερους κινδύνους· η εγγύηση του προϋπολογισμού της ΕΕ λειτουργεί ομαλά· η χρηματοδότηση των ΜΜΕ στο πλαίσιο του ΕΤΣΕ έχει στεφθεί με μεγάλη επιτυχία· και είναι σαφής η ανάγκη για τεχνική βοήθεια προκειμένου να ενισχυθεί η σταθερή ροή προγραμματιζόμενων έργων στην Ευρώπη.

Ο Αντιπρόεδρος της Επιτροπής κ. Γίρκι Κάταϊνεν, αρμόδιος για την απασχόληση, την ανάπτυξη, τις επενδύσεις και την ανταγωνιστικότητα, δήλωσε: «Η σημερινή έκθεση συμφωνεί με την κατεύθυνση που δίνουμε στο επενδυτικό σχέδιο. Θα λάβουμε υπόψη όλες τις αυτές τις πληροφορίες και θα συνεχίσουμε να συνεργαζόμαστε στενά με τους εταίρους μας στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων για να οδηγήσουμε το σχέδιο στην επόμενη φάση του. Στόχος μας στο πλαίσιο του επενδυτικού σχεδίου ήταν πάντοτε να ξαναφέρουμε δουλειές στους Ευρωπαίους και να τονώσουμε την ανάπτυξη. Τα πιο πρόσφατα στοιχεία δείχνουν ότι βρισκόμαστε στον σωστό δρόμο, και μας ικανοποιεί το γεγονός ότι οι ανεξάρτητοι αξιολογητές συμφωνούν με την προσέγγισή μας.»

Η έκθεση θα ληφθεί υπόψη κατά τη νομοθετική διαδικασία για την επέκταση του ΕΤΣΕ, μαζί με την αξιολόγηση της 14ης Σεπτεμβρίου <http://ec.europa.eu/priorities/publications/commission-evaluation-first-year-efsi_en> της Επιτροπής, καθώς και με την αξιολόγηση της 6ης Οκτωβρίου <http://www.eib.org/infocentre/publications/all/evaluation-of-the-functioning-of-the-efsi.htm>  της ΕΤΕπ.

Διαβάστε περισσότερες πληροφορίες εδώ<http://europa.eu/rapid/press-release_IP-16-3666_en.htm> (στα αγγλικά).