Ενημερωτική ημερίδα της Α.Σ. «ΠΡΟΣΒΑΣΙΣ», για το Έργο: ««Ολοκληρωμένες Δράσεις Επαγγελματικής Ένταξης Ατόμων με Κινητική Αναπηρία και Εγκεφαλικές Βλάβες στην περιοχή της Αττικής», την Πέμπτη 20 Ιουνίου 2013, ώρα 10.00 πμ, στο Ε.Β.Ε.Α. (φουαγιέ 6ου ορόφου)

Untitled-2Το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Αθηνών συμμετέχοντας ως εταίρος στην Αναπτυξιακή Σύμπραξη «ΠΡΟΣΒΑΣΙΣ» διοργανώνει την Πέμπτη 20 Ιουνίου 2013 και ώρα 10:00 π.μ., στο κτίριο του Ε.Β.Ε.Α (φουαγιέ 6ου ορόφου), Ημερίδα με στόχο την ενημέρωση και ευαισθητοποίηση επαγγελματιών και δυνητικών εργοδοτών για τις δράσεις της Α.Σ. «ΠΡΟΣΒΑΣΙΣ» και τη δικτύωσή της με τοπικούς παραγωγικούς φορείς.

Η Α.Σ. «ΠΡΟΣΒΑΣΙΣ» δραστηριοποιείται στο πλαίσιο των προγραμμάτων ΤοπΕΚΟ και υλοποιεί το Έργο «Ολοκληρωμένες Δράσεις Επαγγελματικής Ένταξης Ατόμων με Κινητική Αναπηρία και Εγκεφαλικές Βλάβες στην περιοχή της Αττικής», το οποίο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο μέσω του Ε.Σ.Π.Α. και φιλοδοξεί να προσφέρει υποστήριξη και πρόσβαση στην απασχόληση σε άτομα με κινητική αναπηρία ή εγκεφαλικές βλάβες, στην περιοχή της Αθήνας.

Η ενημέρωση η οποία θα παρασχεθεί στο πλαίσιο της εν λόγω Ημερίδας έχει ως σκοπό τη διάχυση της πληροφόρησης σχετικά με τις δράσεις της Σύμπραξης και τους στόχους που αυτή φιλοδοξεί να υλοποιήσει εστιάζοντας στην ενημέρωση ευαισθητοποιημένων επαγγελματιών οι οποίοι προτίθενται να απασχολήσουν άτομα με κινητική αναπηρία ή εγκεφαλικές βλάβες, στην περιοχή της Αθήνας.

Στην ημερίδα θα συμμετέχει με τη διανομή ενημερωτικού υλικού και το «ΚΕΝΤΡΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ  EUROPE DIRECT – E.B.E.A.».

Για το Πρόγραμμα της Ημερίδας καθώς και για το Δελτίο Συμμετοχής, παρακαλώ πατήστε στους παρακάτω συνδέσμους:

Πρόγραμμα Ημερίδας
Δελτίο Συμμετοχής

Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλώ επικοινωνήστε με το Τμήμα Προγραμμάτων και Κατάρτισης του Ε.Β.Ε.Α. (αρμόδια κ. Ε. Κουτρουφίνη, τηλ: 210 33.82.356, e-mail: nellie@acci.gr).

Leave a Reply