Ενημερωτικό Σεμινάριο από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή με θέμα τις καθυστερήσεις πληρωμών στις 27 Ιουνίου 2014

04dc31b1-24a6-477a-9708-3d80ffa65952Ενημερωτικο Σεμινάριο από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή με θέμα τις καθυστερήσεις πληρωμών