Επιβράβευση των κορυφαίων πρωτοβουλιών της κοινωνίας των πολιτών 2014.

ktp«Ελπίζουμε ότι η πρωτοβουλία χειραφέτησης που αναλάβαμε θα αποτελέσει πρότυπο για τους ευρωπαίους πολιτικούς ιθύνοντες», δήλωσε η διευθύντρια του Κέντρου Slávka Mačáková μετά την παραλαβή του πρώτου βραβείου και του επάθλου ύψους 15.000 ευρώ από τον Πρόεδρο της ΕΟΚΕ κ. Henri Malosse.

Η Αντιπρόεδρος Jane Morrice απένειμε δύο δεύτερα βραβεία καθώς και δύο έπαθλα ύψους 7.500 ευρώ στον Αρχιμανδρίτη Αθηναγόρα Λουκατάρη από την Ελλάδα και στο IQ Roma servis από την Τσεχική Δημοκρατία. «Η αναγνώριση του έργου μας, μέσω του Βραβείου της Κοινωνίας των Πολιτών, μας δίνει τη δύναμη να συνεχίσουμε», δήλωσε η διευθύντρια της IQ Roma servis, Katarína Klamková.

«Η ανθρωπότητα χρειάζεται περισσότερους ανθρώπους που να μπορούν να κάνουν τα αδύνατα, δυνατά», σχολίασε ο Αρχιμανδρίτης Λουκατάρης. Στην τελετή απονομής των Βραβείων, όλες οι βραβευθείσες οργανώσεις συνοδεύονταν από εκπροσώπους των κοινοτήτων Ρομά που εντάσσονται στα προγράμματα στέγασης, εκπαίδευσης και κοινωνικής υποστήριξης.

Η κριτική επιτροπή του Βραβείου της Κοινωνίας των Πολιτών, αποτελούμενη από τον Πρόεδρο, τους δύο αντιπροέδρους, τους προέδρους των τριών Ομάδων και το Γενικό Γραμματέα της ΕΟΚΕ, είχε το δύσκολο έργο της επιλογής τριών νικητών από μεγάλη σειρά εξαιρετικών σχεδίων. Η ΕΟΚΕ παρέλαβε 81 υποψηφιότητες από όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Τέσσερις εξωτερικοί ειδικοί αξιολογητές προεπέλεξαν οκτώ υποψηφιότητες. Σε αυτές περιλαμβάνονταν το ίδρυμα Secretariado Gitano (FSG) από την Ισπανία, η βουλγαρική Επιτροπή του Ελσίνκι, το Ευρωπαϊκό αντιρατσιστικό κίνημα βάσης από τη Γαλλία, το Αυτόνομο κέντρο (ACT) από την Κροατία και το Κέντρο υποδοχής Hirundo στο Ινστιτούτο της Διακονίας του Ελσίνκι από τη Φινλανδία.

Σκοπός του βραβείου της Κοινωνίας των Πολιτών, που απονέμεται στις Βρυξέλλες από την Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή, είναι να επιβραβεύσει και να ενθαρρύνει τις πρωτοβουλίες και τα επιτεύγματα των οργανώσεων της κοινωνίας πολιτών και/ή μεμονωμένων ατόμων που συνέβαλαν σημαντικά στην προβολή της ευρωπαϊκής ταυτότητας και ολοκλήρωσης. Ο γενικός στόχος του βραβείου είναι η ευαισθητοποίηση σχετικά με τη συμβολή των οργανώσεων της κοινωνίας πολιτών και των μεμονωμένων ατόμων στη δημιουργία μιας ευρωπαϊκής ταυτότητας και ιθαγένειας με τρόπο που στηρίζει τις κοινές αξίες που υποστυλώνουν την ευρωπαϊκή ολοκλήρωση.

Το Βραβείο της Κοινωνίας των Πολιτών 2014, απονέμεται σε πρωτοβουλίες οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών και/ή μεμονωμένων ατόμων που αποσκοπούν στην οικονομική και κοινωνική ένταξη των Ρομά. Το βραβείο είναι συνολικής αξίας 30.000 ευρώ και μοιράζεται σε τρεις νικητές.

Συγκεκριμένα, ο Αρχιμανδρίτης Αθηναγόρας Λουκατάρης εργάζεται με την κοινότητα των Ρομά του Δενδροποτάμου, δυτικά της Θεσσαλονίκης, εδώ και δέκα χρόνια. Το εγχείρημά του, ο Φάρος του Κόσμου, προτάθηκε από τον κ. Ελευθέριο Παπαδόπουλο, μέλος της ΕΟΚΕ. Το εγχείρημα, που υποστηρίζεται από την τοπική Ιερά Μητρόπολη, προσέλκυσε το ενδιαφέρον της κριτικής επιτροπής του Βραβείου της Κοινωνίας των Πολιτών χάρη στις επιτυχημένες προσπάθειές του να βελτιώσει τις συνθήκες διαβίωσης των παιδιών των Ρομά.

Ο Φάρος του Κόσμου χωρίζεται σε δύο πρωτοβουλίες – το Κέντρο για την προστασία ανηλίκων Ρομά και το Κέντρο για εξαρτημένους νέους Ρομά. Αυτές οι δύο πρωτοβουλίες συνέβαλαν στη δημιουργία ασφαλέστερου περιβάλλοντος στην κοινότητα των Ρομά και καλύτερου μέλλοντος για τα παιδιά. Το εγχείρημα εστιάζει στις ανάγκες των παιδιών Ρομά – από καθημερινές βασικές ανάγκες όπως τα γεύματα και η στέγαση για ορφανά παιδιά σε συμπληρωματικές δραστηριότητες όπως ο αθλητισμός, τα μαθήματα γλωσσών, ακόμα και ομάδα ρομποτικής (FAR.GO.BOTS). Τριακόσιοι εθελοντές συμμετέχουν στο Φάρο του Κόσμου, ο οποίος έχει υποστηρίξει έως σήμερα 450 νέους Ρομά. Η πρωτοβουλία ευαισθητοποιεί τις υπόλοιπες κοινότητες για την κατάσταση των Ρομά και προωθεί την ανεκτικότητα. Ο Φάρος του Κόσμου μπορεί να βρει μιμητές σε όλη την Ευρώπη, συμβάλλοντας έτσι στην κοινωνική ένταξη των Ρομά.

Η Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή διασφαλίζει την εκπροσώπηση των διάφορων οικονομικών και κοινωνικών συνιστωσών της οργανωμένης κοινωνίας των πολιτών. Ιδρύθηκε από τη Συνθήκη της Ρώμης, το 1957 και είναι θεσμικό όργανο με συμβουλευτικά καθήκοντα. Ο συμβουλευτικός της ρόλος επιτρέπει στα μέλη της, άρα και στις οργανώσεις που αυτά εκπροσωπούν, να συμμετέχουν στην κοινοτική διαδικασία λήψης αποφάσεων. Η ΕΟΚΕ αριθμεί 353 μέλη. Τα μέλη της διορίζονται από το Συμβούλιο.