Ευρωπαϊκή έκθεση για την ψηφιακή πρόοδο : άνιση πορεία προς την επίτευξη της ψηφιακής ενιαίας αγοράς

digital marketΗ Ευρωπαϊκή Επιτροπή μόλις δημοσίευσε μια έκθεση σχετικά με την ψηφιακή πρόοδο στην ΕΕ. Η ανάλυση δείχνει ότι τα κράτη μέλη βρίσκονται σε πολύ διαφορετικά στάδια όσον αφορά την ανάπτυξη της ψηφιακής οικονομίας. Ορισμένα, για παράδειγμα, όπως οι σκανδιναβικές χώρες, είναι από τις πλέον προηγμένες παγκοσμίως και, ενώ άλλες πρέπει ακόμη να καταβάλουν πολλές προσπάθειες.

Η Ευρωπαϊκή έκθεση για την ψηφιακή πρόοδο (EDPR) περιλαμβάνει σειρά από οριζόντια κεφάλαια στα οποία αναλύονται οι εξελίξεις σε πέντε διαφορετικούς τομείς (συνδεσιμότητα, ψηφιακές δεξιότητες, χρήση του διαδικτύου, ενσωμάτωση της ψηφιακής τεχνολογίας από τις επιχειρήσεις, ψηφιακές δημόσιες υπηρεσίες) και σε μια σειρά εκθέσεων ανά χώρα με τα στοιχεία που επικεντρώνονται σε κάθε χώρα χωριστά.

Στόχος αυτής της έκθεσης παρακολούθησης είναι να επιτευχθεί μια πραγματική Ψηφιακή Ένωση μέσω της παρακολούθησης της υλοποίησης των ψηφιακών μεταρρυθμίσεων στα κράτη μέλη για να αξιοποιηθούν οι ευκαιρίες που προσφέρονται στους πολίτες και τις επιχειρήσεις της ψηφιακής ενιαίας αγοράς.

Τα σημαντικότερα επιτεύγματα όσον αφορά τις ψηφιακές επιδόσεις της ΕΕ κατά το παρελθόν έτος περιλαμβάνουν:

 • Πιο γρήγορο και κινητό διαδίκτυο,
 • Οι δημόσιες διοικήσεις παρέχουν ευρύτερο φάσμα διαδικτυακών υπηρεσιών,
 • Περισσότερα άτομα κάνουν τις αγορές τους διαδικτυακά.

Ειδικότερα για την Ελλάδα αναφέρεται ότι:

Η Ελλάδα έχει συνολική βαθμολογία3 0,37 και κατατάσσεται στην 26η θέση μεταξύ των 28 κρατών μελών της ΕΕ. Σε σχέση με το προηγούμενο έτος, η Ελλάδα έχει σημειώσει πρόοδο όσον αφορά τη συνδεσιμότητα. Ωστόσο, παρά το γεγονός ότι το 99% των ελληνικών νοικοκυριών έχουν πρόσβαση σε σταθερές ευρυζωνικές υπηρεσίες, το 34% δεν έχει ακόμη συνδρομή σε αυτές. Η Ελλάδα υστερεί από την πλευρά της ζήτησης, με χαμηλό επίπεδο ψηφιακών δεξιοτήτων (μόνο το 63% είναι τακτικοί χρήστες του διαδικτύου, ενώ το 30% δεν έχουν χρησιμοποιήσει ποτέ το διαδίκτυο) και εμπιστοσύνης (οι περισσότεροι Έλληνες εξακολουθούν να μην πραγματοποιούν ηλεκτρονικές αγορές ή ηλεκτρονικές συναλλαγές). Η κατάσταση αυτή αποτελεί τροχοπέδη στην ανάπτυξη της ψηφιακής οικονομίας. Οι διαδικτυακές δημόσιες υπηρεσίες αποτελούν βασική πρόκληση για την Ελλάδα, δεδομένου ότι η χώρα είναι μεταξύ των τελευταίων στην ΕΕ. Ωστόσο, είναι θετικό ότι το 37% των χρηστών του διαδικτύου έχουν ανταλλάξει συμπληρωμένα έντυπα με τη δημόσια διοίκηση μέσω διαδικτύου.

Η βαθμολογία της Ελλάδας ήταν χαμηλότερη από τον μέσο όρο της ΕΕ και κατά το προηγούμενο έτος η βαθμολογία αυξήθηκε με βραδύτερους ρυθμούς απ’ ό,τι στην ΕΕ. Ως εκ τούτου, η Ελλάδα

Μπορείτε να διαβάσετε όλη σχετική ανάλυση για την Ελλάδα εδώ (στα ελληνικά): http://ec.europa.eu/newsroom/dae/document.cfm?action=display&doc_id=14151 .

Επίσης η πλήρης έκθεση είναι διαθέσιμη εδώ (στα αγγλικά): http://ec.europa.eu/newsroom/dae/document.cfm?action=display&doc_id=15659

Συνδεσιμότητα

Από τα ευρυζωνικά δεδομένα προκύπτει ότι:

 • Το 22 % των ευρωπαϊκών νοικοκυριών έχουν συνδρομή με ταχεία ευρυζωνική σύνδεση τουλάχιστον 30 Mbps, ποσοστό επτά φορές υψηλότερο από, εκείνο του 2010. Το Βέλγιο, οι Κάτω Χώρες και η Μάλτα είναι στις πρώτες θέσεις όσον αφορά την ταχεία υιοθέτηση των ευρυζωνικών επικοινωνιών, ενώ η Κροατία, η Ελλάδα, η Ιταλία και η Κύπρος βρίσκονται στις τελευταίες θέσεις.
 • Κάλυψη με ταχείες ευρυζωνικές τεχνολογίες (Next Generation Access — NGA) έχουν το 71 % των κατοικιών. Ωστόσο, καλύπτονται κυρίως αστικές περιοχές, δεδομένου ότι μόνο το 28 % των αγροτικών νοικοκυριών διαθέτει ταχείες ευρυζωνικές συνδέσεις. Η Μάλτα, το Βέλγιο, οι Κάτω Χώρες και η Λιθουανία είναι διακρίνονται με κάλυψη τουλάχιστον κατά 95 %, ενώ η Ελλάδα, η Ιταλία και η Γαλλία έχουν κάλυψη κάτω από το 50 %.
 • Μόνο το 8 % των ευρωπαϊκών νοικοκυριών έχουν συνδρομή σε ταχύτατες ευρυζωνικές επικοινωνίες (τουλάχιστον 100 Mbps), σε αντίθεση με τον στόχο του 50 % έως το 2020. Η Ρουμανία, η Σουηδία και η Λετονία είναι πιο μπροστά στην υιοθέτηση της ευρυζωνικότητας υπερυψηλής ταχύτητας.
 • Παρόλο που οι τιμές αποτελούν το σημαντικότερο παράγοντα για το 79 % των πελατών που είναι συνδρομητές σε υπηρεσίες επικοινωνίας, η ποιότητα των υπηρεσιών έχει καταστεί σχεδόν εξίσου σημαντική — για το 70 % όπως περιγράφεται στην έκθεση των ηλεκτρονικών επικοινωνιών (eCommunications report).
 • Η πρόσβαση στο διαδίκτυο μέσω φορητών συσκευών αυξήθηκε σημαντικά, με το 69 % των νοικοκυριών να έχει τουλάχιστον ένα μέλος με κινητή πρόσβαση στο διαδίκτυο, αύξηση κατά 21 ποσοστιαίες μονάδες σε σχέση με το 2014.

Ανθρώπινο κεφάλαιο

 • Η πλειοψηφία (76 %) των πολιτών της ΕΕ χρησιμοποιεί σήμερα το διαδίκτυο σε τακτική βάση και μόνον 16 % δεν το έχουν ποτέ χρησιμοποιήσει. Σε ορισμένες χώρες, όπως η Βουλγαρία και η Ρουμανία, ο μισός πληθυσμός εξακολουθεί να είναι αποκλεισμένος ψηφιακά.
 • Το 45 % των πολιτών της ΕΕ δεν έχουν βασικές ψηφιακές δεξιότητες. Σε πολλές χώρες υπάρχει επίσης έλλειψη επαγγελματικών δεξιοτήτων ΤΠΕ, η απασχόληση επαγγελματιών των ΤΠΕ έχει σημειώσει άνοδο άνω του 4 % ετησίως την τελευταία δεκαετία ενώ ο αριθμός των αποφοίτων σχολών ΤΠΕ έχει μειωθεί κατά 40 %.

Χρήση του διαδικτύου από τους πολίτες και τις επιχειρήσεις

 • Η πρόοδος ως προς τις πωλήσεις μέσω διαδικτύου από ευρωπαϊκές εταιρείες είναι αργή. Μόνο το 16,7 % από τις εταιρείες πουλούν διαδικτυακά, γεγονός που αντιπροσωπεύει αύξηση μόλις κατά 3,5 ποσοστιαίες μονάδες σε διάστημα πενταετίας. Οι μεγάλες επιχειρήσεις είναι πιο δραστήριες αφού το 38 % από αυτές πραγματοποιούν πωλήσεις μέσω διαδικτύου, αύξηση κατά 7 % την τελευταία πενταετία. Αυτό δείχνει ότι το χάσμα μεταξύ ΜΜΕ και μεγάλων επιχειρήσεων που χρησιμοποιούν το ηλεκτρονικό εμπόριο αυξάνεται.
 • Μόνο το 7,5 % των ευρωπαϊκών ΜΜΕ πραγματοποιούν διαδικτυακές πωλήσεις σε άλλα κράτη μέλη, μια αύξηση κατά 1 ποσοστιαία μονάδα από το 2013. Την ίδια στιγμή, πωλούν διαδικτυακά ποσοστό 23 % των μεγάλων επιχειρήσεων.
 • Το ποσοστό των ευρωπαίων πολιτών που παρήγγειλαν προϊόντα ή υπηρεσίες μέσω του διαδικτύου αυξήθηκε σταδιακά στο 53 % (αύξηση κατά 13 ποσοστιαίες μονάδες την τελευταία πενταετία), αλλά μόνο το 16 % δραστηριοποιούνται στο διασυνοριακό ηλεκτρονικό εμπόριο.
 • Από τα άτομα που δεν αγόρασαν κάτι μέσω διαδικτύου κατά το τελευταίο έτος, οι περισσότεροι δήλωσαν ότι προτιμούν να κάνουν τις αγορές τους αυτοπροσώπως. Η επόμενες πιο κοινές αιτίες ήταν οι ανησυχίες για την ασφάλεια της πληρωμής (27 %) και η έλλειψη εμπιστοσύνης για την παραλαβή ή την επιστροφή των εμπορευμάτων, οι ανησυχίες για την υποβολή καταγγελιών/προσφυγών (19 %). Το 18 % ανέφερε έλλειψη των απαραίτητων δεξιοτήτων.
 • Οι ψηφιακοί πολίτες της ΕΕ εξακολουθούν να μην είναι σε θέση να προστατεύσουν τον εαυτό τους, τα προσωπικά τους δεδομένα και την ιδιωτική τους ζωή στο διαδίκτυο. Το 35 % των Ευρωπαίων χρηστών του διαδικτύου δεν γνωρίζουν ότι τα cookies μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την ιχνηλάτηση των κινήσεων στο διαδίκτυο, παρότι τα cookies χρησιμοποιούνται σε μεγάλο βαθμό από όλες σχεδόν τις διαδικτυακές υπηρεσίες για διάφορους σκοπούς (δηλαδή στοχοθετημένη διαφήμιση ή συλλογή στοιχείων). Επιπλέον, 1 στους 5 χρήστες του διαδικτύου απέχουν από ηλεκτρονικές συναλλαγές και οι ηλεκτρονικές τραπεζικές συναλλαγές (ηλεκτρονικό εμπόριο) επειδή εξακολουθούν να προβληματίζονται όσον αφορά την ασφάλεια

Ψηφιακές δημόσιες υπηρεσίες

 • Οι υπηρεσίες ηλεκτρονικής διακυβέρνησης γίνονται ολοένα και πολυπλοκότερες. Η πρόκληση τώρα είναι να έλθει στον ψηφιακό κόσμο το 52 % των πολιτών που εξακολουθούν να προτιμούν την μη-διαδικτυακή επικοινωνία με τις δημόσιες αρχές.
 • Οι εκθέσεις ανά χώρα καταδεικνύουν ορισμένες ορθές πρακτικές στα διάφορα κράτη μέλη: τα συστήματα ηλεκτρονικής ταυτοποίησης στην Ιταλία και την Ουγγαρία, τις διαδικτυακές πύλες ανοικτών δεδομένων στην Αυστρία, την συνεργατική ηλεκτρονική διακυβέρνηση στο Βέλγιο και τη Ρουμανία και τις λύσεις υπολογιστικού νέφους για την ηλεκτρονική διακυβέρνηση στη Σλοβακία.
 • Τομέας των ΤΠΕ, Έρευνα και Ανάπτυξη και το πρόγραμμα «Ορίζοντας 2020»
 • Κατά τα δύο πρώτα έτη εφαρμογής του, το πρόγραμμα «Ορίζοντας 2020» έχει διαθέσει κονδύλια της ΕΕ ύψους 2,4 δισ. ευρώ για 850 έργα στον τομέα των ΤΠΕ (τεχνολογίες πληροφοριών και επικοινωνίας), προσελκύοντας 3.312 οργανισμούς.
 • Oι τομείς έρευνας που προσελκύουν τον μεγαλύτερο αριθμό συμμετεχόντων και χρηματοδότηση είναι τα Μελλοντικά δίκτυα και το διαδίκτυο, καθώς και τα Γνωστικά συστήματα και η Ρομποτική.
 • Στο τμήμα του προγράμματος «Ορίζοντας 2020» που απευθύνεται στις επιχειρήσεις φαίνεται ότι συμμετέχουν όλο και περισσότερες επιχειρήσεις σε σύγκριση με το ΠΠ7, και αντιπροσωπεύουν το 42 % των συμμετοχών και το 38 % του προϋπολογισμού, ενώ το 21 % του προϋπολογισμού διατίθεται στις ΜΜΕ.
 • Σε απόλυτους όρους, η Γερμανία και το Ηνωμένο Βασίλειο είναι οι μεγαλύτεροι αποδέκτες ενωσιακής χρηματοδότησης, αλλά η Ελλάδα και η Σλοβενία είναι οι χώρες με την υψηλότερη χρηματοδότηση σε σχέση με το μέγεθος του τομέα των ΤΠΕ.

Ιστορικό

Η Ευρωπαϊκή έκθεση για την ψηφιακή πρόοδο (EDPR) αποτελείται από:

 • Σειρά «οριζόντιων κεφαλαίων», στα οποία αναλύονται οι εξελίξεις στις διάφορες χώρες όσον αφορά τις πέντε διαστάσεις του δείκτη ψηφιακής οικονομίας και κοινωνίας (DESI), αλλά διεξοδικότερα και μέσω περισσότερων δεικτών, ενώ η ανάλυση επεκτείνεται και στην πρόοδο της Ε&Α στις ΤΠΕ.
 • Σειρά εκθέσεων ανά χώρα. Οι εκθέσεις αυτές συνδυάζουν τα ποσοτικά στοιχεία του δείκτη DESI με ειδικά ανά χώρα στοιχεία σχετικά με την πολιτική, επιτρέποντας την παρακολούθηση της προόδου που σημείωσε κάθε κράτος μέλος σε σχέση με την ψηφιοποίηση και παρέχοντας σημαντικό κύκλωμα ανατροφοδότησης για τη χάραξη πολιτικής σε επίπεδο ΕΕ. Στην έκθεση επισυνάπτονται ως παραρτήματα 28 ενημερωτικά δελτία για κάθε χώρα όσον αφορά τις τηλεπικοινωνίες.
 • Για πρώτη φορά η Επιτροπή συγκρίνει τις επιδόσεις της Ευρώπης με τους διεθνείς ανταγωνιστές της στην έκθεση I-DESI report. Τα διεθνή δεδομένα σπανίζουν , αλλά αρκούν για να αποδειχθεί ότι οι χώρες της ΕΕ με τις κορυφαίες επιδόσεις (Σουηδία, Δανία και Φινλανδία) είναι επίσης παγκόσμιες ηγέτιδες, ακολουθούμενες από την Κορέα και τις Ηνωμένες Πολιτείες.