Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων από 29 Σεπτεμβρίου έως 5 Οκτωβρίου 2014

κατάλογος

Η Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων είναι μια εκστρατεία την οποία συντονίζει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, με σκοπό την προαγωγή της επιχειρηματικότητας σε όλη τη Ευρώπη.

Η εν λόγω εκστρατεία πραγματοποιείται σε 37 χώρες, έτσι ώστε οι εκδηλώσεις και οι δραστηριότητες, σε εθνικό, περιφερειακό ή τοπικό επίπεδο, να είναι όσο το δυνατόν πλησιέστερα στους υφιστάμενους και μελλοντικούς επιχειρηματίες.

Οι εκδηλώσεις αυτές που μπορεί να έχουν τη μορφή ημερίδων, συνεδρίων, εκθέσεων, σεμιναρίων, εργαστηρίων, διαγωνισμών κ.λπ. διοργανώνονται από επιχειρηματικούς συνδέσμους, φορείς υποστήριξης επιχειρήσεων, εθνικές, περιφερειακές και τοπικές αρχές και δίνουν τη δυνατότητα στις ήδη λειτουργούσες επιχειρήσεις να ανταλλάξουν εμπειρίες, να ενημερωθούν για οτιδήποτε νεότερο αφορά την πρόσβαση σε χρηματοδότηση και να εξελιχτούν. Επιπλέον, δίνεται η δυνατότητα προσέλκυσης νέων να ασχοληθούν με το επιχειρείν. Πέρυσι, πραγματοποιήθηκαν πάνω από 1.500 εκδηλώσεις σε όλη την Ευρώπη.

Στόχος της Ευρωπαϊκής Εβδομάδας ΜΜΕ είναι:

– να παρέχει πληροφορίες σχετικά με τους τρόπους στήριξης των μικρομεσαίων και πολύ μικρών επιχειρήσεων από την ΕΕ και τις εθνικές, περιφερειακές και τοπικές αρχές,

– να προάγει την επιχειρηματικότητα, έτσι ώστε περισσότερα άτομα, και κυρίως νέοι, να εξετάζουν σοβαρά το ενδεχόμενο να γίνουν επιχειρηματίες,

– να αναγνωρίζει την προσφορά των επιχειρηματιών στην ευημερία της Ευρώπης, τη δημιουργία θέσεων εργασίας, την καινοτομία και την ανταγωνιστικότητα.

Η Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων 2014, θα πραγματοποιηθεί από τις 29 Σεπτεμβρίου ως τις  5 Οκτωβρίου 2014.

Η κύρια εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί ταυτόχρονα με τη Συνέλευση ΜΜΕ και την τελετή απονομής των Ευρωπαϊκών Επιχειρηματικών Βραβείων στις 1-3 Οκτωβρίου 2014 στη Νάπολη της Ιταλίας.

Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε στην ηλεκτρονική διεύθυνση:

http://ec.europa.eu/enterprise/initiatives/sme-week/index_el.htm

Θέλετε να διοργανώσετε μια εκδήλωση;

 

Τι πρέπει να κάνω;

Εάν ενδιαφέρεστε να διοργανώσετε κάποια σχετική εκδήλωση και να την εντάξετε στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Εβδομάδας ΜΜΕ, θα πρέπει να έχει στόχο την προώθηση της επιχειρηματικότητας παλαιών και νέων επιχειρήσεων και την ενημέρωση των επιχειρήσεων για τη διαθέσιμη στήριξη (ευρωπαϊκή, εθνική, περιφερειακή και τοπική) που μπορούν να λάβουν.

Με ποιον τρόπο;

Μέσω συνεδρίων, διαγωνισμών, εκθέσεων, ανοικτών ημερών σε επιχειρήσεις, ή με κάθε άλλο μέσο προσέλκυσης ακροατηρίου που ενδιαφέρεται για τις πολύ μικρές, μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις.

Για ποια θέματα;

Όλα τα θέματα που είναι σημαντικά για τη λειτουργία μιας μικρής/μεσαίας επιχείρησης, ανάλογα με την ειδικότητα ή την πείρα σας: νέες επιχειρήσεις, κοινωνική εταιρική ευθύνη, φορολογικά και νομικά θέματα, γυναικεία επιχειρηματικότητα, κοινωνική οικονομία, κ.λπ.

Πού;

Η εκδήλωση μπορεί να είναι τοπική, περιφερειακή, εθνική ή διασυνοριακή σε περίπτωση που συμμετέχουν τουλάχιστον 2 γειτονικές από τις 37 συμμετέχουσες χώρες.

Πότε;

Μπορείτε να πραγματοποιήσετε την εκδήλωσή σας καθ’ όλη τη διάρκεια του χρόνου, με προθεσμία καταχώρησης ένα ημερολογιακό μήνα πριν από τη διεξαγωγή της εκδήλωσης.

Πώς;

Θα πρέπει να καταχωρήσετε την εκδήλωσής σας ηλεκτρονικά, στην ακόλουθη διεύθυνση:

http://ec.europa.eu/enterprise/intsub/sme-week/index.cfm?fuseaction=sme.addEvent&lng=el

και στη συνέχεια, εάν αυτή εγκριθεί από τον εθνικό εκπρόσωπο της αντίστοιχης Ομάδας Εργασίας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το λογότυπο της Ευρωπαϊκής Εβδομάδας ΜΜΕ και να δείτε την εκδήλωσή σας δημοσιευμένη στο χάρτη όλων των Ευρωπαϊκών εκδηλώσεων.