Ευρωπαϊκή στρατηγική για την ενεργειακή ασφάλεια

europe1Η ευρωπαϊκή στρατηγική για την ενεργειακή ασφάλεια στοχεύει στην σταθερή και άφθονη παροχή ενέργειας προς όφελος των Ευρωπαίων πολιτών και της οικονομίας. Κύρια στοιχεία της είναι η διαφοροποίηση του εξωτερικού ενεργειακού εφοδιασμού, η αναβάθμιση των ενεργειακών υποδομών, η ολοκλήρωση της εσωτερικής αγοράς και η εξοικονόμηση ενέργειας. Υπογραμμίζεται επίσης η ανάγκη συντονισμού των εθνικών αποφάσεων σε θέματα ενεργειακής πολιτικής καθώς και η σημασία του να μιλά η ΕΕ με μία φωνή στις διαπραγματεύσεις της με εξωτερικούς εταίρους.

 

Μάθετε περισσότερα και δείτε το βίντεο εδώ