Εφαρμογή του Eυρωπαϊκού Προγράμματος Δράσης για την Ασφάλεια: Απαντήσεις σε συχνά ερωτήματα

internet_2Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέκρινε το Eυρωπαϊκό Πρόγραμμα Δράσης για την Ασφάλεια στις 28 Απριλίου 2015, το οποίο καθορίζει τις βασικές δράσεις που προβλέπονται για τη διασφάλιση της αποτελεσματικής αντιμετώπισης από την ΕΕ των απειλών κατά της ασφάλειας για την περίοδο 2015-2020.

 

Στο διάστημα που μεσολάβησε από την έγκρισή του, έχει συντελεστεί σημαντική πρόοδος στην εφαρμογή του. Ο πρώτος αυτός χρόνος σημαδεύτηκε επίσης από τραγικές τρομοκρατικές επιθέσεις σε όλο τον κόσμο και ιδίως σε ευρωπαϊκό έδαφος: στο Παρίσι τον Νοέμβριο του 2015 και στις Βρυξέλλες χθες. Στο πλαίσιο αυτό, εκδίδεται ενημερωτικό δελτίο στο οποίο υπογραμμίζονται τις δράσεις που πρέπει να ολοκληρωθούν επειγόντως εν όψει των σημερινών προκλήσεων που ανακύπτουν, ενώ συνοψίζει τις δράσεις που έχουν ήδη ολοκληρωθεί.