Η Επιτροπή πρότεινε να διατεθούν 7,2 εκατομμύρια ευρώ από το ταμείο παγκοσμιοποίησης για τους πρώην εργαζομένους στην αλυσίδα καταστημάτων ένδυσης Sprider Stores στην Ελλάδα.

spriderΗ Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρότεινε να δοθούν στην Ελλάδα 7,2 εκατ. ευρώ από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση (ΕΤΠ) για να βοηθήσει 761 πρώην εργαζομένους στην αλυσίδα καταστημάτων ένδυσης Sprider Stores να βρουν νέες θέσεις εργασίας και να επεκτείνει τη στήριξή της σε 505 νέους που βρίσκονται εκτός απασχόλησης, εκπαίδευσης ή κατάρτισης (ΕΑΕΚ). Οι περισσότερες απολύσεις έγιναν στις περιφέρειες της Αττικής και της Κεντρικής Μακεδονίας. Η πρόταση τώρα έχει διαβιβαστεί για έγκριση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο Υπουργών της ΕΕ.

Ο Επίτροπος της Ευρωπαϊκής Ένωσης αρμόδιος για θέματα απασχόλησης, κοινωνικών υποθέσεων και κοινωνικής ένταξης, κ. László Andor, δήλωσε: «Η σημερινή απόφαση θα βοηθήσει 1.200 άτομα να προετοιμαστούν για νέες θέσεις εργασίας και ευκαιρίες για μια πρώτη θέση απασχόλησης». Στη συνέχεια πρόσθεσε: «Οι έλληνες εργαζόμενοι διανύουν μια δύσκολη περίοδο και πρέπει να χρησιμοποιήσουμε όλα τα εργαλεία που έχουμε στη διάθεσή μας για την παροχή βοήθειας. Με χαροποιεί που η Επιτροπή ανταποκρίθηκε θετικά στο αίτημα της Ελλάδας για στήριξη από το ΕΤΠ για τους απολυμένους εργαζόμενους, μαζί με τους νέους εκτός απασχόλησης, εκπαίδευσης ή κατάρτισης».

Η Ελλάδα υπέβαλε αίτηση στήριξης από το ΕΤΠ μετά την απόλυση 761 εργαζομένων από την Sprider Stores Α.Ε. Οι εν λόγω απολύσεις ήταν το αποτέλεσμα της παγκόσμιας χρηματοπιστωτικής και οικονομικής κρίσης, η οποία έχει βαθιά επηρεάσει την ελληνική οικονομία.

Τα μέτρα που συγχρηματοδοτούνται από το ΕΤΠ θα βοηθήσουν τους εργαζομένους και τους ΕΕΑΚ να βρουν νέες θέσεις εργασίας παρέχοντάς τους ενεργό επαγγελματικό προσανατολισμό, επαγγελματική κατάρτιση, ειδικές συμβουλές για την επιχειρηματικότητα, συνεισφορά για τη σύσταση νέων επιχειρήσεων και διάφορα επιδόματα.

Το συνολικό εκτιμώμενο κόστος του πακέτου είναι 12 εκατ. ευρώ, από τα οποία 7,2 εκατομμύρια θα διατεθούν από το ΕΤΠ.

Η εταιρεία Sprider Stores Α.Ε. ήταν μια αλυσίδα καταστημάτων ένδυσης παρούσα στην ελληνική αγορά, τα Βαλκάνια και σε διάφορες χώρες της νοτιοανατολικής Ευρώπης.

Λόγω της μείωσης της αγοραστικής δύναμης των ελληνικών νοικοκυριών που ήταν το επακόλουθο της ύφεσης της ελληνικής οικονομίας από την έναρξη της κρίσης, η ζήτηση για προϊόντα εκτός των βασικών ειδών διατροφής έχει μειωθεί σημαντικά και, ως εκ τούτου, ο κύκλος εργασιών της εταιρείας άρχισε να μειώνεται.

Η εξέλιξη αυτή, σε συνδυασμό με τη δραστική μείωση των δανείων προς τις επιχειρήσεις και τους ιδιώτες λόγω της έλλειψης ρευστότητας στις ελληνικές τράπεζες, δεν επέτρεψε στην Sprider Stores να βρει λύση και οδήγησε την επιχείρηση σε χρεοκοπία.

Δεδομένου ότι η Sprider Stores ήταν παρούσα σε όλες τις ελληνικές περιφέρειες, οι απολύσεις εκτείνονται σε όλη την Ελλάδα. Ωστόσο, οι περισσότερες απολύσεις (64 %) συγκεντρώνονται στην Αττική και την Κεντρική Μακεδονία. Το τελευταίο τρίμηνο του 2013 το ποσοστό ανεργίας στην Αττική ήταν 28,2 %. Στην Κεντρική Μακεδονία η κατάσταση των νέων που αναζητούν εργασία είναι ιδιαίτερα σοβαρή, δεδομένου ότι το ποσοστό ανεργίας ήταν 30,3 %, ενώ το ποσοστό ανεργίας των νέων ήταν 60,4 %. Επιπλέον, και στις δύο περιοχές υπάρχουν λίγες μόνο θέσεις εργασίας σε σύγκριση με τον υψηλό αριθμό των ατόμων που αναζητούν εργασία. Ως εκ τούτου, πάνω από το 70 % των ανέργων είναι εκτός της αγοράς εργασίας για περισσότερο από 12 μήνες.

Το μεγαλύτερο άνοιγμα του εμπορίου με τον υπόλοιπο κόσμο οδηγεί σε συνολικά οφέλη για την ανάπτυξη και την απασχόληση, αλλά μπορεί να οδηγήσει και σε απώλεια θέσεων εργασίας, ιδίως σε ευαίσθητους τομείς και μεταξύ των εργαζομένων με χαμηλή ειδίκευση. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο ο Πρόεδρος της Επιτροπής κ. Barroso πρότεινε για πρώτη φορά τη δημιουργία ταμείου για την υποστήριξη εκείνων που προσαρμόζονται στις συνέπειες της παγκοσμιοποίησης.

Από την έναρξη λειτουργίας του το 2007, το ΕΤΠ έχει λάβει 130 αιτήσεις. Έχουν ζητηθεί περίπου 536 εκατ. ευρώ για την παροχή βοήθειας σε περισσότερους από 116.000 εργαζομένους. Μόνο το 2013, η στήριξη ξεπέρασε τα 53,5 εκατ. ευρώ.

Το Ταμείο συνεχίζει την περίοδο 2014 – 2020 ως έκφραση της αλληλεγγύης της ΕΕ, με περαιτέρω βελτιώσεις στη λειτουργία του. Το πεδίο εφαρμογής του καλύπτει τους εργαζομένους που απολύθηκαν εξαιτίας της οικονομικής κρίσης, καθώς και τους εργαζομένους ορισμένου χρόνου, τους αυτοαπασχολούμενους, και, κατά παρέκκλιση μέχρι τα τέλη του 2017, νέους που βρίσκονται εκτός απασχόλησης, εκπαίδευσης ή κατάρτισης (ΕΕΑΚ), οι οποίοι διαμένουν σε περιοχές επιλέξιμες στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας για την απασχόληση των νέων (ΠΑΝ) μέχρι έναν αριθμό ίσο προς τους απολυμένους εργαζομένους που λαμβάνουν στήριξη.

Περισσότερες πληροφορίες:

Δικτυακός τόπος του ΕΤΠ

Μαγνητοσκοπημένα ανακοινωθέντα τύπου:

Η Ευρώπη λαμβάνει μέτρα για την αντιμετώπιση της κρίσης: νέα πνοή στο Ευρωπαϊκό Ταμείο Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση

Αντιμετώπιση της παγκοσμιοποίησης — Το Ευρωπαϊκό Ταμείο Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση