Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενισχύει την έρευνα για τον Έμπολα με 24,4 εκατ. Ευρώ.

ebolaΗ Ευρωπαϊκή Επιτροπή ανακοίνωσε στις 23 Οκτωβρίου 2014, ότι θα διαθέσει 24,4 εκατ. ευρώ από τον προϋπολογισμό της ΕΕ για την έρευνα σχετικά με τον ιό Έμπολα, η οποία είναι εξαιρετικά επείγουσα. Η χρηματοδότηση θα διοχετευθεί σε πέντε έργα, από μεγάλης κλίμακας κλινικές δοκιμές ενός πιθανού εμβολίου ως τη δοκιμή γνωστών και νέων ενώσεων για τη θεραπεία του Έμπολα. Τα κονδύλια που προέρχονται από το πρόγραμμα της ΕΕ για την έρευνα και την καινοτομία, Ορίζοντας 2020, θα χορηγούνται μέσω μιας ταχείας διαδικασίας ώστε το έργο να μπορεί να ξεκινήσει το συντομότερο δυνατό. Η Επιτροπή συνεργάζεται, επίσης, με τη βιομηχανία με σκοπό την περαιτέρω ανάπτυξη εμβολίων, φαρμάκων και διαγνωστικών μεθόδων για τον Έμπολα και άλλες αιμορραγικές νόσους στο πλαίσιο της Πρωτοβουλίας για τα Καινοτόμα Φάρμακα.

Ο Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ζοζέ Μανουέλ Μπαρόζο δήλωσε: «Κάνουμε αγώνα δρόμου για να προλάβουμε την επιδημία του Έμπολα, και έχουμε ταυτόχρονα να αντιμετωπίσουμε την κατάσταση έκτακτης ανάγκης και να βρούμε μακροπρόθεσμη λύση στο πρόβλημα. Είμαι ως εκ τούτου στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσω ότι θα διατεθεί συμπληρωματική χρηματοδότηση ύψους 24,4 εκατ. ευρώ για την επιτάχυνση ορισμένων από τις πλέον ελπιδοφόρες έρευνες με σκοπό την ανάπτυξη εμβολίων και θεραπευτικών αγωγών.»

«Σήμερα, που ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας (ΠΟΥ) συνενώνει εδώ στη Γενεύη τη διεθνή κοινότητα, ένα από τα σημαντικότερα μηνύματα είναι ότι πρέπει να επιταχύνουμε την ιατρική έρευνα για τον Έμπολα», τόνισε η επίτροπος Έρευνας, Καινοτομίας και Επιστήμης Μόιρα Γκέγκεν Κουίν.  «Στα έργα αυτά συμμετέχουν οι καλύτεροι ακαδημαϊκοί ερευνητές και η βιομηχανία, με στόχο την καταπολέμηση της φονικής αυτής νόσου.»

Η χρηματοδότηση θα χορηγηθεί με βάση τις προτάσεις που υπέβαλαν ομάδες από όλη την ΕΕ και από πολλές τρίτες χώρες· οι προτάσεις αυτές αξιολογήθηκαν από ομάδα ανεξάρτητων εμπειρογνωμόνων.

Ο καθηγητής Peter Piot, διευθυντής του London School of Hygiene and Tropical Medicine και ένας από εκείνους που ανακάλυψαν τον ιό Έμπολα, δήλωσε μετά την ανακοίνωση της χρηματοδότησης:  «Επικροτώ θερμά την αποφασιστικότητα της Επιτροπής να στηρίξει μια σειρά κλινικών δοκιμών και μελετών σχετικά με τον ιό Έμπολα, ως μέρος της συνεισφοράς της Ευρώπης στην αντιμετώπιση αυτής της κρίσης η οποία έχει ήδη κοστίσει τόσες πολλές ζωές.»

Η Επιτροπή ζήτησε επίσης από την Σύμπραξη Ευρωπαϊκών και Αναπτυσσομένων Χωρών για τις Κλινικές Δοκιμές (EDCTP) να περιλάβει στο σχέδιο εργασίας της, τις ανησυχητικές για την Αφρική νεοεμφανιζόμενες επιδημίες. Με τον τρόπο αυτό, η EDCTP θα μπορέσει να χρηματοδοτήσει κλινικές δοκιμές φαρμάκων, εμβολίων και διαγνωστικών μεθόδων σε προσεχείς υποβολές προτάσεων.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή μόνο έχει μέχρι στιγμής διαθέσει 180 εκατ. ευρώ σε ανθρωπιστική και αναπτυξιακή βοήθεια προς τις χώρες που πλήττονται από την επιδημία. Αυτό επιτυγχάνεται, π.χ. με την παροχή άμεσης περίθαλψης στις πληγείσες κοινότητες και με τη συμβολή στον περιορισμό της εξάπλωσης της επιδημίας μέσω της ταχείας διάγνωσης και εκστρατειών ευαισθητοποίησης.  Παράλληλα με την οικονομική βοήθεια, η ΕΕ βοηθά στην καταπολέμηση της επιδημίας αποστέλλοντας ειδικούς επιτόπου και συντονίζοντας τη διανομή προμηθειών και τις πιθανές εκκενώσεις χώρων.

Η Επιτροπή χρηματοδοτεί ήδη την έρευνα κατά του Έμπολα στο πλαίσιο του Έβδομου Προγράμματος Πλαισίου (7ΠΠ) για την Έρευνα και την Ανάπτυξη. Η έρευνα αυτή στρέφεται γύρω από την ανάπτυξη νέων αντιικών φαρμάκων, τη διασύνδεση εργαστηρίων υψηλής ασφάλειας, την κλινική διαχείριση των ασθενών ειδικά στην Ευρώπη, και την εξεύρεση λύσεων για τα δεοντολογικά, διοικητικά, ρυθμιστικά και διαχειριστικά εμπόδια που καθυστερούν την ταχεία παραγωγή αποτελεσμάτων της έρευνας.

Περισσότερες πληροφορίες

Ιστότοπος συντονισμού για τον Έμπολα:

http://europa.eu/newsroom/highlights/special-coverage/ebola/index_en.htm

Ενημερωτικό σημείωμα για την αντίδραση της ΕΕ απέναντι στον Έμπολα: http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-14-599_el.htm

Ιστότοπος «Ορίζοντας 2020»: http://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/