Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή συγκροτεί Ομάδα Υποστήριξης για Διαρθρωτικές Μεταρρυθμίσεις υπό τον Αντιπρόεδρο κ. Dombrovskis

Valdis Dombrovskis

Valdis Dombrovskis

Αξιοποίηση της εμπειρίας και της τεχνογνωσίας της Ομάδας Δράσης για την Ελλάδα και της Ομάδας Υποστήριξης της Κύπρου

Σήμερα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ανακοίνωσε την δημιουργία νέας Υπηρεσίας με την ονομασία «Υπηρεσία Υποστήριξης Διαρθρωτικών Μεταρρυθμίσεων», η οποία θα έχει την ευθύνη της υποστήριξης διοικητικών και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων που θα ενισχύουν την ανάπτυξη. Θα αξιοποιεί την εμπειρία των κρατών μελών, διεθνών οργανισμών και πολλών υπηρεσιών της Επιτροπής για να προσφέρει πρακτική υποστήριξη και καθοδήγηση ώστε να συμβάλλει στην υλοποίηση σημαντικών διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων σε ολόκληρη την ΕΕ.

Η νέα Υπηρεσία θα είναι μόνιμη αλλά πολύ ευέλικτη και θα επικεντρώνεται σε προτεραιότητες που έχουν εντοπιστεί στο πλαίσιο της διαδικασίας συντονισμού της οικονομικής πολιτικής γνωστής ως «Ευρωπαϊκό Εξάμηνο». Όλα τα κράτη μέλη θα μπορούν να ζητήσουν και να επωφεληθούν από την υποστήριξη αυτή, την οποία θα παρέχει η Επιτροπή ανάλογα με τις προτεραιότητες και τις δυνατότητές της.

Η νέα Υπηρεσία θα αρχίσει να λειτουργεί την 1η Ιουλίου και θα αξιοποιήσει την εμπειρία, την τεχνογνωσία και τις μεθόδους εργασίας που αναπτύχθηκαν τόσο από την Ομάδα Δράσης για την Ελλάδα, της οποίας η αποστολή λήγει στις 30 Ιουνίου, όσο και από την Ομάδα Υποστήριξης της Κύπρου. Η νέα Υπηρεσία θα αποτελείται αρχικά από το προσωπικό των δύο αυτών ομάδων, το οποίο θα ενσωματωθεί στη νέα αυτή δομή στο πλαίσιο της «Γενικής Γραμματείας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής», με επικεφαλής έναν Γενικό Διευθυντή που θα οριστεί προσεχώς.

Ο Αντιπρόεδρος της ΕΕ, κ. Dombrovskis θα συντονίζει τις εργασίες της νέας Υπηρεσίας για λογαριασμό του Προέδρου Juncker.

Περισσότερες πληροφορίες

Δείτε τί δήλωσε σχετικά ο Αντιπρόεδρος Valdis Dombrovskis, αρμόδιος για το Ευρώ και τον κοινωνικό διάλογο, κατά την μεσημβρινή ενημέρωση των δημοσιογράφων και την ανακοίνωση των αποφάσεων της εβδομαδιαίας συνεδρίασης της Επιτροπής, 17/6/2015

 

Ιστοσελίδα Αντιπροέδρου Dombrovskis