Θετικά εμφανίζονται τα αποτελέσματα από επιλεγμένες μεταρρυθμίσεις της αγοράς προϊόντων στην Ιταλία, την Ισπανία, την Πορτογαλία και την Ελλάδα, εκτιμά η Ευρωπαϊκή Επιτροπή

marketsΔημοσιεύτηκε την Δευτέρα 22/9/2014, έκθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σχετικά με τον αντίκτυπο των μεταρρυθμίσεων στον Ευρωπαϊκό Νότο. Η έκθεση επικεντρώνεται στην εκτίμηση του δυνητικού αντίκτυπου επιλεγμένων μεταρρυθμίσεων της αγοράς και αναδεικνύει θετικά στοιχεία και στις τέσσερις χώρες.

Στην έκθεση αναφέρεται ότι η τόνωση της οικονομικής δραστηριότητας και της ανταγωνιστικότητας μέσω στοχευμένων μεταρρυθμίσεων της αγοράς αποτελεί βασικό κομμάτι του τρόπου αντιμετώπισης της κρίσης από την ΕΕ και είναι ενθαρρυντικό το γεγονός ότι οι μεταρρυθμίσεις της αγοράς που βρίσκονται σε εξέλιξη σε τέσσερεις από τις πλέον ευάλωτες οικονομίες της Ευρώπης εμφανίζουν τα πρώτα σημάδια επιτυχίας. Υπάρχει βέβαια περιθώριο για ακόμη μεγαλύτερα επιτεύγματα.

Πιο συγκεκριμένα, αναφέρεται ότι οι αντίστοιχοι δείκτες καταδεικνύουν ότι τόσο η Ελλάδα, όσο και η Πορτογαλία είναι μεταξύ των μεγαλύτερων μεταρρυθμιστών: από το 2008 έως το 2013, καθώς οι δύο χώρες ηγήθηκαν των μεταρρυθμιστικών προσπαθειών σύμφωνα με τον δείκτη του ΟΟΣΑ για τη ρύθμιση της αγοράς προϊόντων. Η Ιταλία και η Ισπανία, που ξεκίνησαν από μια ευνοϊκότερη ρυθμιστική κατάσταση βελτίωσαν, επίσης, κατά την ίδια περίοδο το κανονιστικό τους περιβάλλον. Ωστόσο, για τις τέσσερις χώρες η απόσταση από άλλα κράτη μέλη με πιο ευέλικτο κανονιστικό πλαίσιο για τις αγορές προϊόντων εξακολουθεί να είναι σημαντική.

Η Ελλάδα έχει, επίσης, καταβάλει σημαντικές προσπάθειες να βελτιωθεί το επιχειρηματικό περιβάλλον και εξακολουθεί να το πράττει, αλλά η παρακολούθηση της υλοποίησης, καθώς και της πραγματικής διείσδυσης των μεταρρυθμίσεων είναι δύσκολη λόγω της έλλειψης δεδομένων. Η καθιέρωση ενός ηλεκτρονικού μητρώου για την απλοποίηση της σύστασης νέων επιχειρήσεων, καθώς και μιας νέας μορφής ανώνυμης εταιρείας που δεν έχει καμία ανάγκη κεφαλαίου ενδέχεται να βοήθησε την Ελλάδα να ανέβει κατά 110 θέσεις από την θέση 189 στην θέση 36 στην έκθεση της Παγκόσμιας Τράπεζας για την επιχειρηματικότητα, σύμφωνα με το «Doing Business Report», γεγονός που αποτελεί τη μεγαλύτερη βελτίωση απ’ όλες τις χώρες μεταξύ Ιουλίου του 2012 και Ιουνίου του 2013. Υπάρχουν, επίσης, στοιχεία που δείχνουν ότι οι προσπάθειες της Ελλάδας να απελευθερώσει ιδιαίτερα προστατευόμενα επαγγέλματα έχουν σημειώσει αρκετή πρόοδο.

Σημειώνεται τέλος ότι, οι διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις βελτιώνουν την ευελιξία της οικονομίας και αυξάνουν την αποτελεσματικότητα αξιοποίησης παραγωγικών συντελεστών. Ωστόσο, προκειμένου οι μεταρρυθμίσεις να αποδώσουν τα μέγιστα απαιτείται να λειτουργούν σωστά οι δίαυλοι μέσω των οποίων τα αποτελέσματα τους διοχετεύονται σ’ ολόκληρη την οικονομία.  Μολονότι ο πλήρης αντίκτυπος των μεταρρυθμίσεων μπορεί να μην είναι ακόμη ορατός, η ανάλυση δείχνει ότι τα πιθανά κέρδη είναι πράγματι σημαντικά.