Κανονισμός Δουβλίνου: Το ΕΚ ζητά από τα κράτη μέλη να επιδείξουν αλληλεγγύη

european parliamentΟι κανόνες του Δουβλίνου που καθορίζουν ποια χώρα είναι υπεύθυνη για την επεξεργασία μιας αίτησης ασύλου δεν λειτουργούν, δήλωσαν οι ευρωβουλευτές στα πλαίσια συζήτησης στην ολομέλεια την Τετάρτη επί της πρότασης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την αναμόρφωσή του κανονισμού του Δουβλίνου. Οι ευρωβουλευτές ζήτησαν να αντικατασταθούν οι κανόνες αυτοί από ένα αποτελεσματικό σύστημα ασύλου που θα βασίζεται στην αλληλεγγύη μεταξύ των κρατών μελών της ΕΕ, ώστε να μπορέσουν αυτά να διαχειριστούν αποτελεσματικά όλα τα αιτήματα για άσυλο.

Πολλοί ευρωβουλευτές δήλωσαν ότι περίμεναν να δουν μια πιο φιλόδοξη πρόταση και εξέφρασαν αμφιβολίες για το κατά πόσον θα μπορεί να λειτουργήσει το προτεινόμενο σύστημα ανακατανομής. Επέκριναν επίσης τη δυνατότητα που θα δίνεται στα κράτη μέλη να αποφεύγουν την αποδοχή των αιτούντων άσυλο δίνοντας ως αντάλλαγμα μία χρηματική συνεισφορά στο κράτος που θα επεξεργαστεί την αίτηση.

Άλλοι πάλι υπερασπίστηκαν το δικαίωμα των κρατών μελών στην αυτοδιάθεση και επέκριναν την πρόταση αυτή.

Σημείωση για τους συντάκτες

 

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή κατέθεσε στις 4 Μαΐου την πρόταση για τη μεταρρύθμιση του κανονισμού του Δουβλίνου. Με βάση αυτήν την πρόταση η βασική αρχή του Δουβλίνου θα παραμείνει η ίδια, δηλαδή οι αιτούντες άσυλο θα υποβάλουν αίτηση για άσυλο στην πρώτη χώρα εισόδου τους, ωστόσο θα υπάρξει συμπληρωματικά και ένας νέος «διορθωτικός μηχανισμός κατανομής» (μηχανισμός ισότιμης αντιμετώπισης) ο οποίος θα ενεργοποιείται αυτόματα όποτε μια χώρα αναγκάζεται να διεκπεραιώσει δυσανάλογο αριθμό αιτήσεων ασύλου

 

Κάθε κράτος μέλος που επιλέγει να μη συμμετάσχει στην ανακατανομή θα πρέπει να καταβάλει, στο κράτος μέλος στο οποίο ανακατανέμεται ο αριθμός των αιτούντων άσυλο, εισφορά αλληλεγγύης ύψους 250.000 ευρώ για κάθε αιτούντα για τον οποίο θα ήταν διαφορετικά υπεύθυνο βάσει του μηχανισμού ισότιμης αντιμετώπισης.

 

Τον Απρίλιο, το Κοινοβούλιο υιοθέτησε ένα μη νομοθετικό ψήφισμα σχετικά με μία ολιστική προσέγγιση για τη μετανάστευση, με το οποίο οι ευρωβουλευτές ζήτησαν να υπάρξει ριζική αναμόρφωση των κανόνων του Δουβλίνου προκειμένου να διασφαλιστεί η δίκαιη και από κοινού ανάληψη της ευθύνης, η αλληλεγγύη και η ταχεία επεξεργασία των αιτήσεων για άσυλο.

Μπορείτε να παρακολουθήσετε τις παρεμβάσεις των ομιλητών μέσω των παρακάτω συνδέσμων:

Frans TIMMERMANS, πρώτος Αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής

Dimitris AVRAMOPOULOS, Ευρωπαίος Επίτροπος αρμόδιος για τη μετανάστευση και τις εσωτερικές υποθέσεις

Roberta METSOLA (ΕΛΚ, Μάλτα)

Elly SCHLEIN (Σοσιαλιστές, Ιταλία)

Helga STEVENS (ΕΣΜ, Βέλγιο)

Cecilia WIKSTRÖM (Φιλελεύθεροι, Σουηδία)

Cornelia ERNST (Ευρ. Ενωτ. Αρ., Γερμανία)

Jean LAMBERT (Πράσινοι, Ηνωμένο Βασίλειο)

Laura FERRARA (ΕΕΑΔ, Ιταλία)

Marcus   PRETZELL (EΕΕ, Γερμανία)