Κονδύλια για τη Συρία και την Αφρική: Το ΕΚ καλεί τα κράτη μέλη να πληρώσουν

africa-syriaΤο ΕΚ κάλεσε τα κράτη μέλη να εκπληρώσουν τις υποσχέσεις τους και να πληρώσουν για τις ευρωπαϊκές δράσεις που αφορούν τη μετανάστευση και έχουν συμφωνηθεί από τους ηγέτες της ΕΕ. Στη συζήτηση της Τετάρτης 11.11.2015, το ΕΚ πρότεινε να χρησιμοποιηθούν 2,3 δισ. ευρώ από πρόστιμα της ΕΕ και από τελωνειακούς δασμούς για τη χρηματοδότηση ορισμένων εξ’ αυτών των μέτρων. Η Επιτροπή έχει δηλώσει ότι από τα νέα καταπιστευματικά ταμεία που συστάθηκαν για τη Συρία και την Αφρική λείπουν ακόμη 2,22 δισ. ευρώ από συνεισφορές που αναμένονται από τα κράτη μέλη.

 

 

Διαβάστε όλο το άρθρο στα αγγλικά εδώ