«Μάθε τα δικαιώματά σου, άσκησε τα δικαιώματά σου!»

Επικοινώνησε με το Κέντρο Ευρωπαϊκής Πληροφόρησης Europe Direct Ε.Β.Ε.Α.

ee

To Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Αθηνών, σταθερά προσανατολισμένο στις δράσεις ενημέρωσης και πληροφόρησης των επιχειρήσεων, αλλά και του ευρύτερου κοινωνικού συνόλου, λειτουργεί στις εγκαταστάσεις του, ένα από τα 19 Κέντρα Ευρωπαϊκής Πληροφόρησης EUROPE DIRECT, της Χώρας μας, για την περίοδο 2013 – 2017. 

Το Κέντρο αυτό, είναι μέρος ενός ευρύτερου πανευρωπαïκού Δικτύου Κέντρων Πληροφόρησης, τα οποία σ’ όλα τα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης απαριθμούνται συνολικά σε 500, σκοπός των οποίων είναι να αποτελέσουν διαύλους επικοινωνίας με όλα τα θεσμικά όργανα της Ένωσης και να υποστηρίξουν το έργο τους σε τοπικό και περιφερειακό επίπεδο.

Το Κέντρο Ευρωπαϊκής Πληροφόρησης EUROPE DIRECT, λειτουργεί ως ένα πρώτο σημείο εισόδου στην Ευρωπαϊκή Ένωση για τους πολίτες και την τοπική κοινωνία, παρέχοντάς ενημέρωση, συμβουλές και απαντήσεις σε ερωτήματα που αφορούν στη λειτουργία των θεσμικών οργάνων της ΕΕ, στην ευρωπαϊκή νομοθεσία και νομολογία, στις ευκαιρίες ή στα δικαιώματα των ευρωπαίων πολιτών και στους τρόπους άσκησης αυτών, στις δυνατότητες συμμετοχής στη διαμόρφωση των ευρωπαϊκών πολιτικών, στα προγράμματα της ΕΕ και ατής προϋποθέσεις χρηματοδότησης απ’ αυτά, στα ενημερωτικά έντυπα, φυλλάδια ή στις επίσημες εκδόσεις της ΕΕ.

Επισκεφθείτε το Κέντρο Europe Direct – E.B.E.A.  τηλεφωνήστε  ή στείλτε ηλεκτρονικό μήνυμα και θα λάβετε άμεση και έγκυρη απάντηση εντός τριών (3) εργάσιμων ημερών από την παραλαβή του αιτήματός σας.
Ωστόσο, ορισμένες πιο περίπλοκες ερωτήσεις ίσως να απαιτήσουν κάποιο χρόνο έρευνας. Στις περιπτώσεις αυτές, θα ενημερωθείτε για το πότε θα πρέπει να αναμένετε απάντηση στο ερώτημά σας.
EUROPE DIRECT – Ε.Β.Ε.Α.
Ακαδημίας 7,  Αθήνα,  5ος όροφος κτιρίου Ε.Β.Ε.Α.
Δευτ. & Τετ.: 9.00 – 18.00 και Τρ.- Πέμ.- Παρ.: 9.00 – 15.00
Τηλ.: 210 3615059, 210 3382481
Fax. 210 3382315
E-mail: europedirect@acci.gr
Χρειάζεστε πληροφορίες για την ΕΕ; καλέστε δωρεάν στο 00800 6789 1011 από οπουδήποτε στην ΕΕ  (Δευτέρα – Παρασκευή:  10.00 – 19.30 (ώρα Ελλάδος).
Για τα δικαιώματα σας σε άλλη χώρα της ΕΕ και πρακτικές συμβουλές, μπορείτε επίσης να επισκεφθείτε το δικτυακό τόπο «Η Ευρώπη σου»: http://europa.eu/youreurope/citizens/index_el.htm

Το Κέντρο Europe Direct E.B.E.A.
συγxρηματοδοτείται από την Ευρωπαïκή Ένωση