Μήνας Ενιαίας Αγοράς – Οι ιδέες σας μπορούν να αλλάξουν την Ευρώπη!

Single_Market_Month_Logo_EL

Το Κέντρο Ευρωπαϊκής Πληροφόρησης Europe Direct E.B.E.A. σας ενημερώνει ότι, στο πλαίσιο των δράσεων για τα 20 χρόνια λειτουργίας της Ενιαίας Αγοράς η Ευρωπαϊκή Ένωση διοργανώνει το Μήνα Ενιαίας Αγοράς από 23 Σεπτεμβρίου – 23 Οκτωβρίου 2013, με στόχο τη συζήτηση για την πρόοδο που έχει επιτελεσθεί μέχρι στιγμής, τις προκλήσεις που παραμένουν προς αντιμετώπιση και την κατάθεση νέων ιδεών για το μέλλον της Ενιαίας Αγοράς για καίρια θέματα που επηρεάζουν άμεσα τη ζωή των πολιτών και τη λειτουργία των επιχειρήσεων της Ευρώπης. Κατά τη διάρκεια αυτού του μήνα, θα πραγματοποιηθούν πανευρωπαϊκά διαδικτυακές συζητήσεις σ’ όλες τις επίσημες γλώσσες της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Τέσσερεις (4) εβδομάδες συζητήσεων επί καίριων θεμάτων:

  • Θέσεις εργασίας (23 – 25/09/2013)
    • Κοινωνικά δικαιώματα (30/09 – 02/10/2013)
    • Τράπεζες (7 – 9/10/2013)
    • Ηλεκτρονικό εμπόριο (14 -16/10/2013)

Τέσσερεις (4) εβδομάδες για να ψηφίσετε και να συμμετάσχετε με ιδέες!

Τέσσερεις (4) εβδομάδες για να συζητήσετε ζωντανά με ηγετικά στελέχη της Ε.Ε. και εμπειρογνώμονες!

Υποβάλετε τώρα τις ιδέες σας!

Ο Μήνας Ενιαίας Αγοράς, δίνει την ευκαιρία να ακουστούν οι φωνές ειδικών εμπειρογνωμόνων, αλλά και απλών πολιτών που μπορούν να επηρεάσουν άμεσα την Ευρωπαϊκή δημόσια συζήτηση. Οι Ευρωπαίοι διαμορφωτές πολιτικής θα ήθελαν να γνωρίζουν τις ιδέες σας, και να ακούσουν τους προβληματισμούς σας, για θέματα σχετικά με το σύγχρονο «επιχειρείν», την απασχόληση, τα κοινωνικά δικαιώματα, το ηλεκτρονικό εμπόριο, τη λειτουργία των τραπεζών, κ.ά. Οι ερωτήσεις που θα κληθούν να απαντήσουν οι συμμετέχοντες στη δημόσια αυτή συζήτηση καλύπτουν ένα ευρύ φάσμα θεμάτων.

►   Καταγράψτε τις ιδέες σας στην γλώσσα που επιθυμείτε στην ιστοσελίδα  http://www.yourideasforeurope.eu/el/

►   Συμμετάσχετε στις διαδικτυακές συζητήσεις που διεξάγονται από 23 Σεπτεμβρίου στην ιστοσελίδα http://www.yourideasforeurope.eu/el/

Θα συγκεντρωθούν οι περισσότερα υποσχόμενες ιδέες στο τέλος της εκστρατείας αυτής, και θα συμβάλλουν στη διαμόρφωση της μελλοντικής νομοθεσίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Πέντε (5) συμμετέχοντες θα κληθούν στην τελική συζήτηση με τον Επίτροπο Εσωτερικής Αγοράς κ. Μισέλ Μπαρνιέ, η οποία θα πραγματοποιηθεί στις 23 Οκτωβρίου 2013, στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στο Στρασβούργο, με απευθείας μετάδοση από το Euronews.

 

Με τη συμμετοχή σας στη δημόσια αυτή συζήτηση, συμβάλλετε στη διαμόρφωση των πολιτικών που θα μπορούσαν να αλλάξουν την Ευρώπη