Μείωση της χρήσης πλαστικών σακουλών και προστασία του περιβάλλοντος


bagsΟι χώρες της ΕΕ θα υποχρεούνται να μειώσουν τη χρήση των κοινών και πιο ρυπογόνων πλαστικών σακουλών βάση της νέας ευρωπαϊκής οδηγίας την οποία υπερψήφισε το ΕΚ την Τρίτη.

Αλλαγές στην ημερήσια διάταξη

 «Αυτή η νομοθεσία θα έχει οφέλη για όλους. Μιλάμε για ένα τεράστιο περιβαλλοντικό πρόβλημα. Δισεκατομμύρια πλαστικές σακούλες καταλήγουν ως μη επεξεργασμένα απόβλητα καταστρέφοντας το φυσικό μας περιβάλλον», δήλωσε η εισηγήτρια του ΕΚ, Margrete Auken (Πράσινοι, Δανία), σε συνέχεια της έγκρισης από το ΕΚ της συμφωνίας σε δεύτερη ανάγνωση που επετεύχθη με το Συμβούλιο τον περασμένο Νοέμβριο .

Δεσμευτικοί στόχοι για τη μείωση της σπατάλης

Η νέα ευρωπαϊκή οδηγία θα δίνει στα κράτη μέλη της ΕΕ δύο επιλογές:

  • είτε να λάβουν μέτρα για να εξασφαλίσουν ότι η μέση ετήσια κατανάλωση δεν θα υπερβαίνει τις 90 ελαφριές σακούλες ανά πολίτη έως τα τέλη του 2019 και τις 40 έως τα τέλη του 2025
  • είτε, εναλλακτικά, να εξασφαλίσουν ότι, από τα τέλη του 2018, αυτές οι σακούλες δεν θα δίδονται στους αγοραστές δωρεάν

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα πρέπει να αξιολογήσει επίσης τις επιπτώσεις της χρήσης οξο-βιοαποικοδομήσιμων πλαστικών υλικών στο περιβάλλον (πλαστικά υλικά που διασπόνται σε μικρότερα κομμάτια). Μέχρι το 2017, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα πρέπει να προτείνει μέτρα για την πανευρωπαϊκή επισήμανση των βιοαποικοδομήσιμων και λιπασματοποιήσιμων πλαστικών σακουλών.

Ιστορικό

Οι λεπτές πλαστικές σακούλες (πάχος μικρότερο από 0,05 χιλιοστά) αποτελούν τη συντριπτική πλειοψηφία των πλαστικών σακουλών που χρησιμοποιούνται στην ΕΕ, και καθώς δεν μπορούν εύκολα να επαναχρησιμοποιηθούν, μετατρέπονται πιο γρήγορα σε απόβλητα μολύνοντας τα υδάτινα οικοσυστήματα.

Το 2010, κάθε πολίτης της ΕΕ χρησιμοποίησε κατά μέσο όρο 198 πλαστικές σακούλες. Οι εκτιμήσεις δείχνουν ότι η κατανάλωση πλαστικών σακουλών αναμένεται να αυξηθεί περαιτέρω. Μόνο το 2010, πάνω από οκτώ δισεκατομμύρια πλαστικές σακούλες μετατράπηκαν σε σκουπίδια στην ΕΕ.

Σύνδεσμοι:

Το κείμενο που εγκρίθηκε θα είναι σύντομα διαθέσιμο εδώ (κάντε κλικ στις 28.04.2015)

http://www.europarl.europa.eu/plenary/el/texts-adopted.html

 Παρακολουθήστε τη συζήτηση μαγνητοσκοπημένη εδώ (28.04.2015)

http://www.europarl.europa.eu/ep-live/en/plenary/video?debate=1430148648549

 Παρακολουθήστε τη συνέντευξη Τύπου εδώ (28.04.2015, 4 μμ ώρα Γαλλίας)

http://www.europarl.europa.eu/ep-live/el/other-events/video?event=20150428-1600-SPECIAL-UNKN2 

 Ιστοσελίδα της εισηγήτριας Margrete Auken (Πράσινοι, Δανία)

http://www.europarl.europa.eu/meps/el/28161/MARGRETE_AUKEN_home.html

Φάκελος διαδικασίας

http://www.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2013/0371(COD)&l=EN

Οπτικοακουστικό υλικό για επαγγελματίες

http://audiovisual.europarl.europa.eu/default.aspx

EuroparlTV

Βίντεο: Πως λειτουργεί «Ένας ωκεανός από πλαστικά πρέπει να εξαλειφθεί»

http://europarltv.europa.eu/en/player.aspx?pid=7355177b-4cd5-4525-b901-a46800f79d7f

 

Βίντεο: Οι πλαστικές σακούλες, ο εχθρός της φύσης

http://europarltv.europa.eu/en/player.aspx?pid=2ec2e1c6-b3c4-4ce7-af45-a30600fa22d2

 Ρεπορτάζ: Οι κίνδυνοι για το περιβάλλον από τη χρήση πλαστικών υλικών

http://europarltv.europa.eu/en/player.aspx?pid=cca1abd1-5873-46f4-acd9-a089008eb18c

Oι ανακοινώσεις Τύπου είναι διαθέσιμες στον ιστότοπο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.

 

Δείτε εδώ την διαδικτυακή Τηλεόραση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου :

http://www.europarltv.europa.eu/

Επισκεφθείτε την ανανεωμένη ιστοσελίδα του Γραφείου μας:  http://www.europarl.gr/

Με την Συνθήκη της Λισαβόνας, σε ισχύ από τη 1η Δεκεμβρίου 2009, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο απέκτησε νέες σημαντικές νομοθετικές εξουσίες.  Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο συναποφασίζει πλέον με το Συμβούλιο των Υπουργών στο σύνολο, σχεδόν, της νομοθεσίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, συμπεριλαμβανομένων των πολιτικών στους τομείς της γεωργίας, της μετανάστευσης, της ενέργειας καθώς και στην κατάρτιση του προϋπολογισμού της Ε.Ε..  Ως το μόνο θεσμικό όργανο το οποίο εκλέγεται απευθείας από τους πολίτες της Ένωσης, το Ε.Κ. διασφαλίζει ότι η Ε.Ε. λογοδοτεί στους πολίτες της, με την ενίσχυση της συμμετοχής των Ευρωβουλευτών σε σημαντικές αποφάσεις όπως η κάλυψη αξιωμάτων σε κορυφαίες θέσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

 

   @EP_Hellashttp://www.facebook.com/GrafeioEurwpaikouKoinovoulioustinElladaPage