Μετανάστευση: Επανεξέταση της »μπλε κάρτας» και του σχεδίου δράσης για την ένταξη μεταναστών

europe peopleΟι νέες προτάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την αναθεώρηση του συστήματος της »μπλε κάρτας» για εργαζόμενους υψηλής κατάρτισης από τρίτες χώρες, οι οποίες θα πρέπει να απλουστεύουν την εισδοχή τους και να βελτιώνουν τις συνθήκες διαβίωσής τους, καθώς και οι προτάσεις για ένα σχέδιο δράσης για την προώθηση της επιτυχούς ένταξης των μεταναστών στην ΕΕ, συζητήθηκαν στην ολομέλεια την Τρίτη 7 Ιουνίου το απόγευμα με τον Επίτροπο Δημήτρη Αβραμόπουλο.

Δήλωση του Δημήτρη Αβραμόπουλου, Ευρωπαίου Επιτρόπου για τη Μετανάστευση

Μπορείτε να παρακολουθήσετε τις παρεμβάσεις των ομιλητών από τις πολιτικές ομάδες μέσω των παρακάτω συνδέσμων:

Kinga GÁL (ΕΛΚ, Ουγγαρία)

 

Claude MORAES (Σοσιαλιστές, Ηνωμένο Βασίλειο)

 

Helga STEVENS (ΕΣΜ, Βέλγιο)

 

Nathalie GRIESBECK (Φιλελεύθεροι, Γαλλία)

 

Marina ALBIOL GUZMÁN (Ευρ. Ενωτ.Αρ., Ισπανία)

 

Jean LAMBERT (Πράσινοι, Ηνωμένο Βασίλειο)

 

Jonathan ARNOTT (ΕΕΑΔ, Ηνωμένο Βασίλειο)

 

Vicky MAEIJER (ΕΕΕ, Ολλανδία)