Μεταρρύθμιση στα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας: στηρίξτε την πολιτιστική πολυμορφία, λέει το ΕΚ

copyrightΟι επικείμενες προτάσεις για τη μεταρρύθμιση της νομοθεσίας περί πνευματικών δικαιωμάτων στην ΕΕ της ψηφιακής εποχής, πρέπει να εξασφαλίζουν δίκαιη ισορροπία μεταξύ δικαιωμάτων και συμφερόντων, τόσο των δημιουργών όσο και των καταναλωτών, τόνισε το ΕΚ την Πέμπτη 09.07.2015. Ζήτησε τρόπους για να βελτιωθεί η διασυνοριακή πρόσβαση στο διαδικτυακό περιεχόμενο, αναγνωρίζοντας τη σημασία των τοπικών αδειών, ιδίως για τηλεοπτικές και κινηματογραφικές παραγωγές.

 

»Το Κοινοβούλιο άκουσε τις ανησυχίες των Ευρωπαίων και απέρριψε οριστικά την πρόταση που αφορά τον περιορισμό δικαιώματος ελεύθερης φωτογράφισης σε δημόσιους χώρους. Η απόφαση αυτή αποτελεί παράδειγμα του βασικού μηνύματος της έκθεσης. Η επικείμενη μεταρρυθμιστική πρόταση του Επιτρόπου Oettinger πρέπει να αντανακλά τον ουσιαστικό, πολύπλευρο ρόλο που παίζουν οι εξαιρέσεις, δίνοντας στους δημιουργούς το χώρο να δημιουργήσουν, στους χρήστες τη νομική ασφάλεια για τις καθημερινές τους πράξεις και σε όλους πρόσβαση στο πολιτισμό και τη γνώση», δήλωσε η εισηγήτρια Julia Reda (Πράσινοι, Γερμανία) μετά την ψηφοφορία

 

Το μη νομοθετικό ψήφισμα, το οποίο αξιολογεί την εφαρμογή των βασικών πτυχών του δικαίου της Ένωσης για την πνευματική ιδιοκτησία ενόψει της επικείμενης πρότασης της Επιτροπής για τον εκσυγχρονισμό του, ψηφίστηκε με 445 ψήφους υπέρ, 65 κατά, και 32 αποχές.

 

Βελτιώνοντας τη διασυνοριακή πρόσβαση στον πολιτισμό και τη γνώση

 

Η πρόσβαση των χρηστών σε διαδικτυακές υπηρεσίες και περιεχόμενο πολύ συχνά εμποδίζεται για γεωγραφικούς λόγους, υπογραμμίζει το Κοινοβούλιο, τονίζοντας ότι οι πρακτικές του γεωγραφικού αποκλεισμού δεν θα πρέπει να μην επιτρέπουν σε πολιτισμικές μειονότητες που ζουν στα κράτη μέλη της ΕΕ να έχουν πρόσβαση σε υπάρχον περιεχόμενο ή υπηρεσίες στη γλώσσα τους. Καλεί επίσης την Επιτροπή να προτείνει τρόπους για τη βελτίωση της διασυνοριακής προσβασιμότητας στις υπηρεσίες και στο περιεχόμενο που προστατεύεται από δικαιώματα του δημιουργού.

 

Ωστόσο, το Κοινοβούλιο επισημαίνει τη σημασία των τοπικών αδειών, ιδίως για τη χρηματοδότηση των οπτικοακουστικών μέσων και τις κινηματογραφικές παραγωγές που αντανακλούν την πλούσια πολιτιστική πολυμορφία της Ευρώπης. Παρά το γεγονός ότι η εδαφικότητα είναι σύμφυτη με την ύπαρξη δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας, δεν υπάρχει καμία αντίφαση μεταξύ της εδαφικότητας και της δυνατότητας μεταφοράς του περιεχομένου, τονίζεται στο ψήφισμα υποστηρίζοντας παράλληλα την ενίσχυση της φορητότητας διαδικτυακών υπηρεσιών εντός της ΕΕ.

 

Προσαρμόζοντας τους κανόνες πνευματικής ιδιοκτησίας στην ψηφιακή εποχή

Το Κοινοβούλιο υποστηρίζει ότι η Επιτροπή θα πρέπει να αναθεωρήσει τις εξαιρέσεις που προβλέπονται σήμερα από τη νομοθεσία περί πνευματικών δικαιωμάτων, ώστε να την προσαρμόσει καλύτερα στο ψηφιακό περιβάλλον. θα πρέπει επίσης να εξετάσει την επιβολή ελάχιστων προτύπων. Οφείλει επίσης να εξετάσει το ενδεχόμενο να καταστήσει υποχρεωτικές ορισμένες εξαιρέσεις, όταν πρόκειται για την προστασία θεμελιωδών δικαιωμάτων, καθώς και να λάβει υπόψη την δυνατότητα εξαιρέσεων όταν πρόκειται για δανεισμό έργων σε ψηφιακή μορφή από τις βιβλιοθήκες, και για την «άντληση ή «εξόρυξη» «κειμένων και δεδομένων» από επιστήμονες .

 

Το Κοινοβούλιο ζητά τη λήψη μέτρων για τη διασφάλιση δίκαιης και σωστής αποζημίωσης όλων των δικαιούχων, καθώς και όσον αφορά την ψηφιακή διανομή των έργων τους, αλλά και για τη βελτίωση της συμβατικής θέση των δημιουργών και ερμηνευτών σε σχέση με άλλους δικαιούχους και διαμεσολαβητές.

 

Για την προστασία της ποιότητας της δημοσιογραφίας και του πλουραλισμού των μέσων ενημέρωσης στην ψηφιακή εποχή, οι ευρωβουλευτές ζητούν από την Επιτροπή να λάβει υπόψη τον σημαντικό ρόλο των δημοσιογράφων, των συγγραφέων και των πάροχων μέσων ενημέρωσης.

 

Το Κοινοβούλιο καλεί επίσης την Επιτροπή να μελετήσει τις πιθανές επιπτώσεις ενός ενιαίου ευρωπαϊκού τίτλου δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας που θα καλύπτει το σύνολο της επικράτειας της ΕΕ.

 

Εικόνες δημοσίων κτιρίων και έργων τέχνης

Όσον αφορά το δικαίωμα δημιουργίας και δημοσίευσης εικόνων και φωτογραφιών δημοσίων κτιρίων και έργων τέχνης , οι ευρωβουλευτές προτίμησαν την υπάρχουσα κατάσταση απορρίπτοντας την πρόταση στο σχέδιο ψηφίσματος  που προβλέπει ότι η εμπορική χρήση των εικόνων αυτών θα απαιτεί την προηγούμενη άδεια των δημιουργών. Σύμφωνα με την υφιστάμενη νομοθεσία περί πνευματικών δικαιωμάτων στην ΕΕ, τα κράτη μέλη έχουν τη δυνατότητα εισαγωγής ή μη εισαγωγής μίας ρήτρας «πανοραμικής ελευθερίας» στους νόμους τους.

 

Επόμενα βήματα

Η Επιτροπή πρόκειται να καταθέσει μια πρόταση μέχρι το τέλος του 2015 για να εκσυγχρονιστεί η νομοθεσίας περί πνευματικής ιδιοκτησίας εντός της ΕΕ προκειμένου να προσαρμοστεί στην ψηφιακή εποχή.

Σύνδεσμοι:

 

Το κείμενο που εγκρίθηκε θα είναι σύντομα διαθέσιμο εδώ (κάντε κλικ στις 09.07.2015)

http://www.europarl.europa.eu/plenary/el/texts-adopted.html

 

Παρακολουθήστε τη συζήτηση μαγνητοσκοπημένη (κάντε κλικ στις 09.07.2015)

http://www.europarl.europa.eu/ep-live/en/plenary/search-by-date?legislature=8&start-date=01-07-2014&end-date=09-07-2015

 

EbS+/EbS

http://ec.europa.eu/avservices/ebs/schedule.cfm?sitelang=en&page=3&institution=0&date=07/09/2015

 

Βίντεο από τη συνέντευξη Τύπου (08.07.2015)

http://www.europarl.europa.eu/ep-live/en/other-events/video?event=20150708-1530-SPECIAL

 

EbS/EbS+  (κάντε κλικ στις 8 και 9 Ιουλίου 2015)

http://ec.europa.eu/avservices/ebs/schedule.cfm?sitelang=en&page=3&institution=0&date=07/09/2015

 

Βίντεο EuroparlTV – Τα πνευματικά δικαιώματα στην εποχή του διαδικτύου

http://www.europarltv.europa.eu/en/player.aspx?pid=97a32df5-0d5f-435b-b573-a49f00a8f175

 

Βίντεο EuroparlTV – Συνέντευξη με την εισηγήτρια Julia Reda

http://europarltv.europa.eu/el/player.aspx?pid=53596681-b710-4663-9bf9-a4c300f06564

 

Άρθρο – Συζήτηση με την Julia Reda και τον Jean-Marie Cavada για τα πνευματικά δικαιώματα

http://www.europarl.europa.eu/news/el/news-room/content/20150701STO72903/

 

Οπτικοακουστικό υλικό για τους επαγγελματίες των Μέσων Ενημέρωσης

http://audiovisual.europarl.europa.eu/default.aspx

 

Ενημερωτικό σημείωμα του ΕΚ (στα αγγλικά) – Προς τη μεταρρύθμιση της οδηγίας περί δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας

http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/ATAG/2015/564364/EPRS_ATA(2015)564364_EN.pdf

 

Ενημέρωτικό σημείωμα του ΕΚ (στα αγγλικά) – Οι προκλήσεις στα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας στην ΕΕ

http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2015/564380/EPRS_BRI(2015)564380_EN.pdf

 

Φάκελος διαδικασίας

http://www.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?lang=en&reference=2014/2256(INI)

 

 

 

Δείτε εδώ την διαδικτυακή Τηλεόραση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου :

http://www.europarltv.europa.eu/

 

Επισκεφθείτε την ανανεωμένη ιστοσελίδα του Γραφείου μας:  http://www.europarl.gr/

 

@EP_Hellas

http://www.facebook.com/GrafeioEurwpaikouKoinovoulioustinElladaPage

https://www.youtube.com/user/europarlgr

https://instagram.com/ephellas/