Μεταφορές: 11,9 δισ. ευρώ για τη βελτίωση των ευρωπαϊκών συνδέσεων 

diadΗ Ευρωπαϊκή Επιτροπή κάλεσε τα κράτη μέλη να προτείνουν σχέδια για την αξιοποίηση ευρωπαϊκών κονδυλίων ύψους 11,9 δισ. ευρώ με σκοπό τη βελτίωση των ευρωπαϊκών μεταφορικών συνδέσεων. Πρόκειται για το μεγαλύτερο μέχρι σήμερα ενιαίο ποσό ευρωπαϊκής χρηματοδότησης που διατίθεται για υποδομές μεταφορών. Τα κράτη μέλη μπορούν να υποβάλουν τις προτάσεις τους έως τις 26 Φεβρουαρίου 2015.

Η χρηματοδότηση θα είναι επικεντρωμένη σε 9 κύριους διαδρόμους μεταφορών, οι οποίοι στο σύνολό τους θα συνθέτουν ένα κεντρικό δίκτυο μεταφορών που θα δώσει νέα πνοή στην οικονομία της ενιαίας αγοράς. Η χρηματοδότηση θα στοχεύει στην εξάλειψη των σημείων κυκλοφοριακής συμφόρησης, στη ριζική αλλαγή των συνδέσεων Ανατολής – Δύσης και στον εξορθολογισμό των διασυνοριακών μεταφορών, τόσο για τις επιχειρήσεις όσο και για τους πολίτες όλης της ΕΕ.

Ο αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και επίτροπος Μεταφορών Σίιμ Κάλας δήλωσε σχετικά: «Οι μεταφορές έχουν θεμελιώδη σημασία για μια αποτελεσματική ευρωπαϊκή οικονομία και, κατά συνέπεια, οι επενδύσεις στις μεταφορικές συνδέσεις με στόχο την ανάκαμψη της οικονομίας είναι σημαντικότερες από ποτέ. Οι περιοχές της Ευρώπης που δεν έχουν καλές μεταφορικές συνδέσεις δεν έχουν πιθανότητες να αναπτυχθούν και να ευημερήσουν. Τα κράτη – μέλη πρέπει να αξιοποιήσουν αυτήν την ευκαιρία για να ζητήσουν χρηματοδότηση, ώστε να αποκτήσουν καλύτερες συνδέσεις, να καταστούν ανταγωνιστικότερα και να παρέχουν ευκολότερες και ταχύτερες μεταφορές στους πολίτες και τις επιχειρήσεις».

Στο πλαίσιο του νέου χρηματοδοτικού μηχανισμού «Συνδέοντας την Ευρώπη», η χρηματοδότηση της ΕΕ για τις μεταφορές έχει τριπλασιαστεί φθάνοντας τα 26 δισ. ευρώ για την περίοδο 2014 – 2020, συγκριτικά με 8 δισ. ευρώ για την περίοδο 2007 – 2013. Πρόκειται για το πρώτο τμήμα της νέας διαθέσιμης χρηματοδότησης για τις μεταφορές.

Η συνεκτίμηση αυτών των καινοτομιών – δηλαδή, του τριπλασιασμού της χρηματοδότησης για τις μεταφορές σε συνδυασμό με την απόφαση να είναι αυστηρά επικεντρωμένη στους 9 κύριους διαδρόμους μεταφορών της ΕΕ – δείχνει ότι πρόκειται για την ριζικότερη αναμόρφωση της ευρωπαϊκής πολιτικής για τις υποδομές από τη σύλληψή της τη δεκαετία του 1980.

Το νέο κεντρικό δίκτυο, που πρέπει να υλοποιηθεί έως το 2030, θα συνδέει:

·   94 μεγάλους ευρωπαϊκούς λιμένες με το σιδηροδρομικό και οδικό δίκτυο

·   38 κύριους αερολιμένες με σιδηροδρομικές συνδέσεις με μεγάλες πόλεις

·   15.000 χλμ σιδηροδρομικού δικτύου αναβαθμισμένου σε γραμμές υψηλής ταχύτητας

·   35 διασυνοριακά έργα για τη μείωση των κυκλοφοριακών συμφορήσεων.

 

Η χρηματοδότηση θα κατανεμηθεί στα πιο ανταγωνιστικά σχέδια και θα επικεντρώνεται στους 9 κύριους διαδρόμους μεταφορών στην Ευρώπη.

Τα έργα θα χρηματοδοτηθούν με ευρωπαϊκά κονδύλια, αλλά παράλληλα πρέπει στην υλοποίησή τους να συνεισφέρουν και τα κράτη – μέλη. Οι επιλεγείσες προτάσεις και τα ποσά που θα διατεθούν ανά έργο θα ανακοινωθούν το καλοκαίρι του 2015.

Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να αναζητήσετε στον παρακάτω ιστότοπο:

Χρηματοδοτικός μηχανισμός CEF, ιστότοπος της Γενικής Διεύθυνσης MOVE:

http://ec.europa.eu/transport/themes/infrastructure/ten-t-guidelines/project-funding/cef_en.htm