Με αφορμή τη συμπλήρωση των 20 χρόνων λειτουργίας της Ενιαίας Αγοράς, η ΕΕ πραγματοποίησε Διαδικτυακό Φόρουμ Ανταλλαγής Ιδεών, το διάστημα από 23 Σεπτεμβρίου έως 23 Οκτωβρίου 2013.

ideesΗ διοργάνωση από την ΕΕ της δημόσιας αυτής συζήτησης, πραγματοποιήθηκε προκειμένου να διαπιστωθεί η πρόοδος που έχει επιτελεσθεί έως σήμερα για καίρια θέματα που επηρεάζουν άμεσα τη ζωή των πολιτών και τη λειτουργία των επιχειρήσεων της Ένωσης.

Στη διάρκεια του διαδικτυακού φόρουμ διεξαγωγής πανευρωπαïκών συζητήσεων, δόθηκε η ευκαιρία να ακουστούν οι απόψεις και οι ιδέες των ευρωπαίων πολιτών, να ασκηθεί κριτική, αλλά και να προταθούν βελτιώσεις στις πολιτικές και στη στρατηγική της ΕΕ, σε τέσσερεις θεματικές ενότητες:

Þ    Θέσεις εργασίας, από 23 έως 25 Σεπτεμβρίου 2013: Με θέματα όπως, πώς να βρείτε εργασία, πώς να ξεκινήσετε μια επιχείρηση ή πώς να αναγνωρίσετε τους τίτλους σπουδών σας στην ΕΕ, κ.ά.

Þ    Κοινωνικά δικαιώματα, από 30 Σεπτεμβρίου έως 2 Οκτωβρίου 2013: Με θέματα όπως, δικαιώματα κοινωνικής προστασίας στην Ενιαία Αγορά, συντάξεις, υγειονομική περίθαλψη, δημόσιες υπηρεσίες, κ.ά.

Þ    Τράπεζες, από 7 Σεπτεμβρίου έως 9 Οκτωβρίου 2013: Με θέματα όπως, προστασία καταθέσεων, πρόληψη μελλοντικών χρηματοπιστωτικών κρίσεων, διασφάλιση του ότι οι τράπεζες επενδύουν στην πραγματική οικονομία και στην προώθηση της ανάπτυξης, κ.ά.

Þ    Ηλεκτρονικό εμπόριο, από 14 έως 16 Οκτωβρίου 2013: Με θέματα όπως, ηλεκτρονική πώληση και αγορά προϊόντων και παράδοσή τους σ’ άλλη χώρα, προστασία προσωπικών δεδομένων στους ιστοτόπους Κοινωνικής Δικτύωσης, κ.ά.

Ο Μήνας Ενιαίας Αγοράς, έδωσε την ευκαιρία να ακουστούν οι φωνές ειδικών εμπειρογνωμόνων, ευρωπαίων πολιτικών αλλά και απλών πολιτών που μπορούν να επηρεάσουν άμεσα την ευρωπαϊκή δημόσια σφαίρα και τις διαμορφούμενες πολιτικές της ΕΕ.

Οι συμμετέχοντες, επικοινώνησαν με τους πολιτικούς ιθύνοντες και έθεσαν τα ερωτήματα τους μέσω ζωντανών                    τηλε-συζητήσεων, υπέβαλλαν πολλές νέες ιδέες και προτάσεις, ψήφισαν και σχολίασαν τις ιδέες που διατυπώθηκαν από άλλους στο φόρουμ.

Ανεξάρτητοι συντονιστές θα συνοψίσουν τα αποτελέσματα των συζητήσεων που διεξήχθησαν, τα οποία θα δημοσιευτούν σε ειδική έκθεση που θα συμβάλλει στη χάραξη της μελλοντικής νομοθεσίας της Ένωσης. Πέντε (5) συμμετέχοντες, κλήθηκαν να συμμετάσχουν στην τελική συζήτηση που έλαβε χώρα στις 23 Οκτωβρίου 2013, στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στο Στρασβούργο,  με τη συμμετοχή του Επιτρόπου Εσωτερικής Αγοράς, κ. Μισέλ Μπαρνιέ και η οποία αναμεταδόθηκε,  απευθείας , από το Euronews.

Περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να βρείτε στην διεύθυνση:

http://www.yourideasforeurope.eu/el?utm_source=google&utm_medium=banner&utm_campaign=SMM