Νέο πρόγραμμα INTERREG ύψους 129 εκατ. ευρώ για την σύνδεση παραμεθόριων περιοχών της Ελλάδας και της Βουλγαρίας

 

 

 

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέκρινε χθες 9 Σεπτεμβρίου διασυνοριακό πρόγραμμα για την Ελλάδα και τη Βουλγαρία, το οποίο θα συμβάλει στη δημιουργία ανάπτυξης και νέων θέσεων εργασίας, με την τόνωση της επιχειρηματικής δραστηριότητας και τη βελτίωση της ικανότητας των μικρομεσαίων επιχειρήσεων να διευρύνουν τις δραστηριότητές τους πέρα από τις τοπικές αγορές.

 

Το πρόγραμμα θα έχει προϋπολογισμό ύψους 129 εκατ. ευρώ, με συνεισφορά της Ευρωπαϊκής Ένωσης περίπου 110 εκατ. ευρώ από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης.

Η κ. Corina Crețu, Eπίτροπος αρμόδια για την περιφερειακή πολιτική, δήλωσε: «Το πρόγραμμα που εγκρίθηκε σήμερα από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα βοηθήσει 11 παραμεθόριους νομούς της Βουλγαρίας και της Ελλάδας να συνεργαστούν και να αναμετρηθούν με τις κοινές προκλήσεις τους: π.χ. να αντιμετωπίσουν την ανεργία και να βελτιώσουν τις κοινωνικές υπηρεσίες για τις ευάλωτες κοινότητες. Αυτό το νέο πρόγραμμα επικεντρώνεται στην επίτευξη αποτελεσμάτων και θα φέρει πραγματική και απτή διαφορά: από τη βελτίωση των υποδομών των μεταφορών και των υπηρεσιών ύδρευσης έως τη δημιουργία ευκαιριών για νέες θέσεις εργασίας.»

 

Το πρόγραμμα θα εστιάζεται στις εξής τέσσερις προτεραιότητες:

 • μια ανταγωνιστική και καινοτόμο διασυνοριακή περιοχή·
 • μια βιώσιμη και κλιματικά προσαρμόσιμη διασυνοριακή περιοχή·
 • μια καλύτερα διασυνδεδεμένη διασυνοριακή περιοχή·
 • μια διασυνοριακή περιοχή χωρίς κοινωνικούς αποκλεισμούς.

Το πρόγραμμα, θα βελτιώσει επίσης τη διασυνοριακή συνεργασία σε 11 νομούς στην Ελλάδα και τη Βουλγαρία με στόχο την καλύτερη προστασία του τοπικού πληθυσμού από τον κίνδυνο πλημμυρών. Θα αναπτύξει και θα προωθήσει την πολιτιστική και φυσική κληρονομιά της διασυνοριακής περιοχής. Επιπλέον, οι επενδύσεις που θα πραγματοποιηθούν στο πλαίσιο του προγράμματος INTERREG θα βελτιώσουν τη διαχείριση των υδατικών πόρων και τη διασυνοριακή συνδεσιμότητα. Αυτό συνεπάγεται μείωση του χρόνου μετακίνησης και βελτίωση της οδικής ασφάλειας. Τέλος, το πρόγραμμα αποσκοπεί στην επέκταση της κοινωνικής επιχειρηματικότητας στη διασυνοριακή περιοχή, κάτι που θα έχει ως αποτέλεσμα να αυξηθεί η απασχόληση στις κοινωνικές επιχειρήσεις και να αυξηθεί η παροχή κοινωνικών υπηρεσιών στις ευάλωτες κοινότητες.

 

Ορισμένα αναμενόμενα αποτελέσματα:

 

 • Βελτίωση του επιχειρηματικού κλίματος
 • Καλύτερη πρόσβαση σε βασικές αγορές και ευρύτερη πελατειακή βάση για τις ΜΜΕ
 • Αυξημένη ανθεκτικότητα στις διασυνοριακές φυσικές καταστροφές (πλημμύρες)
 • Αύξηση της τουριστικής κίνησης στην παραμεθόρια περιοχή
 • Μείωση του χρόνου μετακίνησης και βελτίωση της οδικής ασφάλειας.

Ιστορικό:

Οι 11 νομοί που συμμετέχουν στο INTERREG V-A Ελλάδα-Βουλγαρία είναι οι εξής:

 • Στην Ελλάδα: Οι νομοί (περιφέρειες NUTS III) Έβρου, Ξάνθης, Ροδόπης, Δράμας, Καβάλας, Θεσσαλονίκης και Σερρών.
 • Στη Βουλγαρία: Οι νομοί (περιφέρειες NUTS III) Blagoevgrad, Haskovo, Smolyan και Kardzhali.

Συνολικός προϋπολογισμός του προγράμματος συνεργασίας: 129 695 572 ευρώ

Συνολική συνεισφορά της ΕΕ (ΕΤΠΑ- Ευρωπαϊκό ταμείο περιφερειακής ανάπτυξης): 110 241 234 ευρώ

Η διαχείριση του προγράμματος γίνεται από το ελληνικό Υπουργείο Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού.

Υπεύθυνος επικοινωνίας: κ. Γεώργιος Εμμανουήλ, Λεωφόρος Γεωργικής Σχολής 65, Πυλαία 57001, Θεσσαλονίκη, Ελλάδα.

Διασυνοριακά και διακρατικά προγράμματα για την Ελλάδα και τη Βουλγαρία:

Η Ελλάδα έχει 3 διασυνοριακά προγράμματα· 3 διακρατικά προγράμματα: 2 προγράμματα για τα εξωτερικά σύνορα.

Η Ελλάδα έχει 2 διασυνοριακά προγράμματα· 2 διακρατικά προγράμματα: 4 προγράμματα για τα εξωτερικά σύνορα.

Η πέμπτη περίοδος προγραμματισμού του INTERREG για το διάστημα 2014-2020 διαθέτει προϋπολογισμό ύψους 10,1 δισ. ευρώ, τα οποία έχουν επενδυθεί σε περισσότερα από 100 προγράμματα συνεργασίας μεταξύ περιφερειών και εδαφικών, κοινωνικών και οικονομικών εταίρων. Ο προϋπολογισμός αυτός περιλαμβάνει επίσης τα κονδύλια του ΕΤΠΑ για τη συμμετοχή των κρατών μελών σε προγράμματα συνεργασίας της ΕΕ στα εξωτερικά σύνορα που υποστηρίζονται από άλλα μέσα (μηχανισμός προενταξιακής βοήθειας και ευρωπαϊκό μέσο γειτονίας).

Για περισσότερες πληροφορίες:

Συνοπτική παρουσίαση του επιχειρησιακού προγράμματος σχετικά με τα Ταμεία της πολιτικής για τη συνοχή 2014-2020

http://ec.europa.eu/regional_policy/cooperate/cooperation/crossborder/index_en.cfm#1

http://ec.europa.eu/regional_policy/el/policy/cooperation/

http://www.greece-bulgaria.eu/

Στο Twitter και στο Facebook

@EU_Regional  @CorinaCretuEU

https://www.facebook.com/EUinmyregion

Το Δελτίο Τύπου στον ιστότοπο της ΕΕ