Οι Εκδόσεις της Ε.Ε.

vivlia267Η Υπηρεσία Εκδόσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, είναι μια διοργανική υπηρεσία που εκδίδει τις δημοσιεύσεις των οργάνων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕE) – 2009/496/ΕΚ, Ευρατόμ.

  • Η Υπηρεσία Εκδόσεων εκδίδει καθημερινά την Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις επίσημες γλώσσες των κρατών μελών, γεγονός που αποτελεί μοναδικό φαινόμενο στο χώρο των εκδόσεων.
  • Επίσης, εκδίδει ή συνεκδίδει δημοσιεύσεις στο πλαίσιο των επικοινωνιακών δραστηριοτήτων των οργάνων.

Με σκοπό να φέρει την Ένωση πιο κοντά στους πολίτες της, η Υπηρεσία Εκδόσεων συνεργάζεται σε συνεχή βάση με τα θεσμικά όργανα, τους οργανισμούς και τις υπηρεσίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ώστε να βελτιώσει τη διαφάνεια της νομοθετικής διαδικασίας και των ευρωπαϊκών πολιτικών και να διευκολύνει την πρόσβαση στο σύνολο της ευρωπαϊκής νομοθεσίας και των πληροφοριών που δημοσιεύονται στις σειρές L (νομοθεσία), C (ανακοινώσεις και πληροφορίες) και S (προκηρύξεις διαγωνισμών) της Επίσημης Εφημερίδας της ΕΕ.

Επιπλέον, η Υπηρεσία Εκδόσεων προσφέρει μια σειρά υπηρεσιών σε απευθείας σύνδεση, χάρη στις οποίες μπορεί κανείς να έχει ελεύθερη πρόσβαση σε πληροφορίες σχετικά με τη νομοθεσία (EUR-Lex), τις εκδόσεις (EU Bookshop), τις δημόσιες συμβάσεις (TED) και τον τομέα της έρευνας και ανάπτυξης (CORDIS) της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

 

Για να βρείτε περισσότερες πληροφορίες για τις εκδόσεις της ΕΕ, πατήστε εδώ.