Οι επιχειρήσεις στην Ευρωπαϊκή Ένωση

img_1727Οι υποψήφιοι επιχειρηματίες αποθαρρύνονται συχνά να δημιουργήσουν μια επιχείρηση ακόμη και στην ίδια τους τη χώρα εξαιτίας των γραφειοκρατικών, δαπανηρών και πολύπλοκων διαδικασιών που αυτό συνεπάγεται. Ορισμένες ωστόσο δημόσιες υπηρεσίες στα κράτη μέλη της Ένωσης, καθώς και δίκτυα υποστήριξης της ΕΕ, μπορούν να συμβάλουν ουσιαστικά στην αντιμετώπιση αυτής της κατάστασης.

Η ΕΕ στην προσπάθεια της να διευκολύνει, αλλά και να βελτιώσει την πρόσβαση στις πληροφορίες για τον εν δυνάμει επιχειρηματία, δημιούργησε υπηρεσίες ενιαίας εξυπηρέτησης για όλους τους τομείς επιχειρηματικής δραστηριότητας, καθώς και κέντρα ενιαίας εξυπηρέτησης για τον τομέα των υπηρεσιών. Έτσι οι επιχειρηματίες μπορούν να απευθύνονται σε μία και μόνο υπηρεσία για την ίδρυση μιας νέας επιχείρησης, εξοικονομώντας όχι μόνο πολύτιμο χρόνο, αλλά και αναγκαίους πόρους.

Η αρχή της ελευθερίας της εγκατάστασης δίνει στους επιχειρηματίες μιας χώρας της ΕΕ τη δυνατότητα να δημιουργήσουν μια επιχείρηση σε οποιαδήποτε άλλη χώρα της Ένωσης με τους ίδιους όρους όπως και οι υπήκοοι αυτής της χώρας. Οι επιχειρηματίες αυτοί θα πρέπει όμως, όπως και οι υπήκοοι αυτής της χώρας, να πληρούν ορισμένες προϋποθέσεις, δηλαδή να τηρούν κώδικες επαγγελματικής δεοντολογίας, να έχουν λάβει τις κατάλληλες άδειες και να μπορούν να αποδείξουν ότι πληρούν τις απαραίτητες προϋποθέσεις για την λειτουργία τους.

Για να βρείτε περισσότερες πληροφορίες για τις διαδικασίες ίδρυσης επιχειρήσεων στα κράτη μέλη της ΕΕ, καθώς και επιχειρηματικές συμβουλές πατήστε εδώ