Οι νέοι με διεθνή εμπειρία έχουν πολύ καλύτερες προοπτικές στην αγορά εργασίας

erasmusΟι νέοι που σπουδάζουν ή παρακολουθούν προγράμματα κατάρτισης στο εξωτερικό όχι μόνον αποκτούν γνώσεις σε συγκεκριμένους επιστημονικούς κλάδους, αλλά και ενισχύουν βασικές δεξιότητες, οι οποίες εκτιμώνται ιδιαίτερα από τους εργοδότες. Μια νέα μελέτη σχετικά με τον αντίκτυπο του προγράμματος Erasmus της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την ανταλλαγή φοιτητών αποδεικνύει ότι οι απόφοιτοι με διεθνή εμπειρία έχουν πολύ καλύτερες προοπτικές στην αγορά εργασίας. Έχουν 50% λιγότερες πιθανότητες να αντιμετωπίσουν μακροχρόνια ανεργία σε σύγκριση με εκείνους που δεν έχουν σπουδάσει ή δεν έχουν παρακολουθήσει κατάρτιση στο εξωτερικό και, 5 χρόνια μετά την αποφοίτησή τους, το ποσοστό ανεργίας τους είναι κατά 23% χαμηλότερο. Η μελέτη, η οποία εκπονήθηκε από ανεξάρτητους εμπειρογνώμονες, είναι η μεγαλύτερη του είδους της και έλαβε απαντήσεις από σχεδόν 80.000 άτομα, συμπεριλαμβανομένων φοιτητών και επιχειρήσεων.

«Τα πορίσματα της μελέτης αντικτύπου για το Erasmus είναι εξαιρετικά σημαντικά, δεδομένων των απαράδεκτα υψηλών επιπέδων ανεργίας των νέων στην ΕΕ. Το μήνυμα είναι σαφές: Εάν σπουδάσετε ή παρακολουθήσετε κατάρτιση στο εξωτερικό, έχετε περισσότερες πιθανότητες να βελτιώσετε τις εργασιακές προοπτικές σας. Με το νέο πρόγραμμα Erasmus+, η ΕΕ θα παρέχει υποτροφίες σε τέσσερα εκατομμύρια άτομα την περίοδο 2014 – 2020, κάτι που θα τους δώσει τη δυνατότητα να δουν πώς είναι να ζεις σε άλλη χώρα μέσω των σπουδών, της κατάρτισης, της διδασκαλίας ή του εθελοντισμού», δήλωσε η κυρία Ανδρούλλα Βασιλείου, επίτροπος για την εκπαίδευση, τον πολιτισμό, την πολυγλωσσία και τη νεολαία.

Σύμφωνα με τη νέα μελέτη, κατά τη λήψη αποφάσεων πρόσληψης,  το 92% των εργοδοτών αναζητούν χαρακτηριστικά προσωπικότητας που ενισχύονται από το πρόγραμμα όπως ανεκτικότητα, αυτοπεποίθηση, ικανότητες επίλυσης προβλημάτων, φιλομάθεια, επίγνωση των προτερημάτων και των αδυναμιών, και αποφασιστικότητα. Τεστ που πραγματοποιήθηκαν πριν και μετά τις περιόδους ανταλλαγής στο εξωτερικό απέδειξαν ότι οι φοιτητές Erasmus σημειώνουν καλύτερες επιδόσεις όσον αφορά αυτά τα χαρακτηριστικά προσωπικότητας, ακόμα και πριν από την ανταλλαγή τους. Όταν δε επιστρέφουν στη χώρα καταγωγής τους, η διαφορά τους με τους άλλους φοιτητές όσον αφορά τα συγκεκριμένα χαρακτηριστικά αυξάνεται κατά 42% κατά μέσο όρο.

Οι φοιτητές που επωφελούνται από τη χρηματοδότηση Erasmus μπορούν να επιλέξουν να σπουδάσουν ή να κάνουν πρακτική άσκηση στο εξωτερικό. Η έκθεση αποκαλύπτει ότι σε περισσότερους από 1 στους 3 ασκούμενους Erasmus προτείνεται θέση στην επιχείρηση όπου πραγματοποιούν την πρακτική τους άσκηση. Οι ασκούμενοι Erasmus έχουν επίσης περισσότερο επιχειρηματικό πνεύμα από εκείνους που μένουν στη χώρα τους: 1 στους 10 έχει ιδρύσει δική του εταιρεία και πάνω από 3 στους 4 σχεδιάζουν να το κάνουν ή μπορεί να εξετάσουν αυτό το ενδεχόμενο. Επιπλέον, μπορούν να αναμένουν ταχύτερη επαγγελματική ανέλιξη. Σύμφωνα με το 64% των εργοδοτών, στο προσωπικό που διαθέτει διεθνή εμπειρία ανατίθενται μεγαλύτερες επαγγελματικές ευθύνες.

Το πρόγραμμα Erasmus όχι μόνο βελτιώνει τις προοπτικές σταδιοδρομίας, αλλά και ανοίγει στους φοιτητές ευρύτερους ορίζοντες και τους παρέχει κοινωνικές διασυνδέσεις. Το 40% έχει αλλάξει χώρα διαμονής ή εργασίας τουλάχιστον μία φορά από την αποφοίτησή του, αριθμός σχεδόν διπλάσιος από τον αριθμό εκείνων που δεν μετακινήθηκαν κατά τη διάρκεια των σπουδών τους. Ενώ το 93% των φοιτητών με διεθνή εμπειρία μπορεί να φανταστεί να ζει στο εξωτερικό στο μέλλον, αυτό ισχύει μόνο για το 73% των ατόμων που παραμένουν στην ίδια χώρα κατά τη διάρκεια των σπουδών τους.

Οι πρώην φοιτητές Erasmus είναι επίσης πιθανότερο να έχουν και «προσωπικές διακρατικές σχέσεις»: το 33% αυτών των φοιτητών έχει σύντροφο διαφορετικής υπηκοότητας, ενώ το αντίστοιχο ποσοστό για εκείνους που μένουν στη χώρα τους κατά τη διάρκεια των σπουδών τους είναι 13%. Μάλιστα, το 27% των φοιτητών Erasmus συναντά τον μακροχρόνιο σύντροφό του στο πλαίσιο του Erasmus. Με βάση αυτά τα στοιχεία, η Επιτροπή εκτιμά ότι, από το 1987, περίπου ένα εκατομμύριο βρέφη είναι πιθανό να έχουν γεννηθεί από ζευγάρια Erasmus.

Κατά την επόμενη επταετία (2014-2020) το νέο πρόγραμμα Erasmus+ θα παρέχει ευκαιρίες μετάβασης στο εξωτερικό σε 4 εκατομμύρια άτομα, συμπεριλαμβανομένων 2 εκατομμυρίων φοιτητών τριτοβάθμιας εκπαίδευσης και 300.000 υπαλλήλων ιδρυμάτων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης. Επιπλέον, το πρόγραμμα θα χρηματοδοτήσει 135.000 θέσεις ανταλλαγών φοιτητών και προσωπικού με τη συμμετοχή μη ευρωπαϊκών χωρών εταίρων. Το Erasmus + θα είναι ακόμη ευκολότερα προσβάσιμο χάρη στην αυξανόμενη γλωσσική υποστήριξη, τους περισσότερο ευέλικτους κανόνες και πρόσθετη υποστήριξη για τα άτομα με ειδικές ανάγκες προερχόμενα από μειονεκτικά περιβάλλοντα ή από απομακρυσμένες περιοχές.

Η μελέτη συνδυάζει τόσο ποσοτική, όσο και ποιοτική έρευνα. Οι ηλεκτρονικές έρευνες κάλυψαν 34 χώρες (τα κράτη μέλη της ΕΕ, την πρώην Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας, την Ισλανδία, το Λιχτενστάιν, τη Νορβηγία, την Ελβετία και την Τουρκία) και ανέλυσαν τις απαντήσεις περισσότερων από 75.000 φοιτητών και αποφοίτων, από τους οποίους περισσότεροι από 55.000 είχαν σπουδάσει ή πραγματοποιήσει κατάρτιση στο εξωτερικό. Επιπλέον, σε ηλεκτρονικές έρευνες συμμετείχαν 5.000 υπάλληλοι, 1.000 ιδρύματα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης και 650 εργοδότες (55% ΜΜΕ). Η ποιοτική μελέτη επικεντρώνεται σε οκτώ χώρες, οι οποίες διαφέρουν ως προς το μέγεθος και την τοποθεσία: Βουλγαρία, Τσεχική Δημοκρατία, Φινλανδία, Γερμανία, Λιθουανία, Πορτογαλία, Ισπανία και Ηνωμένο Βασίλειο. Η μελέτη περιλάμβανε επιτόπιες επισκέψεις, συνεντεύξεις, ομάδες – στόχους και θεσμικές συναντήσεις εργασίας.

Η μελέτη αντικτύπου για το Erasmus πραγματοποιήθηκε από ανεξάρτητη κοινοπραξία εμπειρογνωμόνων υπό την αιγίδα ειδικών της CHEConsult που εδρεύει στο Βερολίνο, μαζί με τη Brussels Education Services, τον Compostela Group of Universities και το δίκτυο σπουδαστώνErasmus (Erasmus Student Network).

Το Erasmus+, το νέο πρόγραμμα για την εκπαίδευση, την κατάρτιση, τη νεολαία και τον αθλητισμό, εγκαινιάστηκε τον Ιανουάριο του 2014, με συνολικό προϋπολογισμό σχεδόν 15 δισ. ευρώ για την επόμενη επταετία, ποσό μεγαλύτερο κατά 40% από το πρόγραμμα της προηγούμενης περιόδου.

Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να αναζητήσετε στον παρακάτω ιστότοπο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής:

http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/index_el.htm