Οι προτεραιότητες του ΕΚ για οικονομία, κοινωνία και εσωτερική αγορά για το 2016

euro1Τις οικονομικές και κοινωνικές του προτεραιότητες για την ΕΕ για το 2016, καθώς και τις προτεραιότητες για την εσωτερική αγορά υιοθέτησε την Πέμπτη 25.2.2016 το ΕΚ με τρία ξεχωριστά ψηφίσματα. Ενόψει του εαρινού Ευρωπαϊκού Συμβουλίου για την οικονομία, οι ευρωβουλευτές τοποθετήθηκαν επί της εφαρμογής του Συμφώνου Σταθερότητας και Ανάπτυξης, των κοινωνικών πτυχών του και της αξιοποίησης του οικονομικού δυναμικού της εσωτερικής αγοράς.

Αξιοποίηση της ευελιξίας για επενδύσεις και διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις

Το ψήφισμα της Maria João Rodrigues (Σοσιαλιστές, Πορτογαλία) το οποίο εγκρίθηκε  με 395 ψήφους υπέρ, 203 ψήφους κατά και 50 αποχές, τονίζει ότι το Σύμφωνο Σταθερότητας και Ανάπτυξης θα πρέπει να εφαρμοστεί πλήρως, ενώ η ευελιξία που αυτό παρέχει θα πρέπει να χρησιμοποιηθεί για επενδύσεις και διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις, καθώς και για την αντιμετώπιση του προσφυγικού. Οι ευρωβουλευτές της επιτροπής υποστηρίζουν επίσης την καλύτερη παρακολούθηση των συστάσεων για κάθε χώρα, την αύξηση των εγχώριων επενδύσεων σε χώρες με υψηλά πλεονάσματα τρεχουσών συναλλαγών και την ανάληψη δράσης κατά των πρακτικών επιθετικού φορολογικού σχεδιασμού από τις επιχειρήσεις.

»Σε μια περίοδο κρίσεων, χρειάζεται να ενισχυθεί η εσωτερική συνοχή της ΕΕ με μία ισχυρότερη και πιο ισορροπημένη οικονομική ανάκαμψη. Αυτό που χρειάζεται η Ευρώπη σήμερα είναι μία πιο στοχευμένη προσήλωση στις επενδύσεις και την εγχώρια ζήτηση, ιδίως αν ληφθεί υπόψη το πολύ υψηλό εξωτερικό πλεόνασμα της ευρωζώνης. Παράλληλα, χρειάζεται μια δεύτερη γενιά μεταρρυθμίσεων που να βελτιώνει την εκπαίδευση, την καινοτομία, την δημόσια διοίκηση, την είσπραξη φόρων και να διασφαλίζει βιώσιμα και δίκαια συστήματα κοινωνικής πρόνοιας τα οποία μειώνουν τις κοινωνικές ανισότητες» δήλωσε η εισηγήτρια Maria João Rodrigues (Σοσιαλιστές, Πορτογαλία).

Κοινωνική δικαιοσύνη

Το ψήφισμα της Sofia Ribeiro (ΕΛΚ, Πορτογαλία) το οποίο εγκρίθηκε με 404 ψήφους υπέρ, 201ψήφους κατά και 35 αποχές, υπεραμύνεται της συμπερίληψης των πρόσφατων δεικτών απασχόλησης στην ετήσια επισκόπηση της ανάπτυξης προκειμένου να παρακολουθούνται οι κοινωνικές εξελίξεις στα κράτη μέλη. Οι ευρωβουλευτές ζητούν επίσης να υπάρξει ένας πανευρωπαϊκός ορισμός για την κοινωνική δικαιοσύνη, στον οποίο θα στηρίζονται οι κοινωνικές πολιτικές και οι πολιτικές απασχόλησης, καθώς και οι διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις. Τέλος, ζητούν την καλύτερη χρήση των ευρωπαϊκών κονδυλίων για τη βελτίωση της κοινωνικής, οικονομικής και εδαφικής συνοχής, και υποστηρίζουν ότι οι εθνικές κυβερνήσεις θα πρέπει να στραφούν σταδιακά σε άλλες πηγές φορολόγησης πέρα από την φορολόγηση της εργασίας.

«Η εισαγωγή κοινωνικών δεικτών, όπως το ποσοστό συμμετοχής στον οικονομικά ενεργά πληθυσμό, η ανεργία των νέων και η μακροχρόνια ανεργία, θα εξασφαλίσει την αξιολόγηση εσωτερικών ανισορροπιών στα κράτη μέλη, διατηρώντας έτσι τη δυνατότητα να αναδιαμορφώνονται οικονομικές και κοινωνικές μεταρρυθμίσεις όταν αυτό είναι απαραίτητο. Αυτό είναι ένα μεγάλο βήμα που επιτρέπει την ενίσχυση του κοινωνικού πυλώνα κατά τη διαδικασία του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου, και μπορούμε έτσι να ανταποκριθούμε στις προσδοκίες, τις ανησυχίες και τις ανάγκες των πολιτών μας «, υπογράμμισε η εισηγήτρια Sofia Ribeiro (ΕΛΚ, Πορτογαλία).

Εσωτερική Αγορά και μικρομεσαίες επιχειρήσεις

Στο ψήφισμα της Catherine Stihler (Σοσιαλιστές, Ηνωμένο Βασίλειο) το οποίο εγκρίθηκε με 462 ψήφους υπέρ, 166 ψήφους κατά και 7 αποχές, οι ευρωβουλευτές επαναλαμβάνουν την έκκληση για ένταξη του πυλώνα της ενιαίας αγοράς στο Ευρωπαϊκό Εξάμηνο, «με ένα σύστημα τακτικής παρακολούθησης, εντοπισμού των ανά χώρα φραγμών στην ενιαία αγορά και αξιολόγησης της ολοκλήρωσης και της ανταγωνιστικότητας της ενιαίας αγοράς, επικεντρωμένο σε μια σειρά τομέων προτεραιότητας στους οποίους η δράση αναμένεται να έχει τον μεγαλύτερο αντίκτυπο στην ανάπτυξη και την απασχόληση, συμπεριλαμβανομένης της βιώσιμης ανάπτυξης επιχειρήσεων – μεταξύ αυτών και ΜΜΕ.»

«Η ενιαία αγορά είναι ένας θεμελιώδης σημαντικός πόρος, από τον οποίο εξαρτάται η μελλοντική οικονομική ευημερία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και το ανεκμετάλλευτο δυναμικό της, το οποίο εκτιμάται ότι ανέρχεται στο 1 τρις ευρώ, αποτελεί την ευκαιρία για να διασφαλίσουμε ότι λειτουργεί για όλους μας. Για να έχουμε αποτελέσματα στον τομέα των θέσεων εργασίας, στην ανάπτυξη και την ανταγωνιστικότητα, η πρόοδος στην ολοκλήρωση της ενιαίας αγοράς στα κράτη μέλη θα πρέπει να συνοδεύεται από καλύτερη διακυβέρνηση και μεγαλύτερη διαφάνεια, συμπεριλαμβανομένης της επιβολής και εφαρμογής της ισχύουσας ευρωπαϊκής νομοθεσίας», τόνισε η εισηγήτρια Catherine Stihler (Σοσιαλιστές, Ηνωμένο Βασίλειο).

Διαδικασία: μη νομοθετικά ψηφίσματα