Ολοκληρώθηκε ο Ανοικτός Διάλογος για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη και την Υπεύθυνη Επιχειρηματικότητα, στα πλαίσια του Θεσμού «Bravo!  2014»

bravoΑνταλλαγή απόψεων, ανάδειξη των Απολογισμών Βιωσιμότητας του 2012 που παρουσίασαν τα καλύτερα αποτελέσματα σύμφωνα με την αντίληψη 120 κοινωνικών εταίρων, παρουσίαση του πρωτοποριακού πιλοτικού προγράμματος εταιρικού διαλόγου «Materiality Workshops», παρουσίαση του «Bravo!           Inaction», στο πλαίσιο του θεσμού «Bravo!» που φέτος συμπλήρωσε 4 χρόνια γόνιμης λειτουργίας

Με ιδιαίτερη επιτυχία πραγματοποιήθηκε στις 27/03/2014, η Εκδήλωση Ανοιχτού Διαλόγου για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη και την Υπεύθυνη Επιχειρηματικότητα, «Bravo! 2014», από τον Οργανισμό Διαλόγου και Δικτύωσης QualityNet Foundation (QNF), στο ξενοδοχείο Hilton. Η εκδήλωση Ανοικτού Διαλόγου ολοκληρώνει έναν διάλογο που ξεκίνησε εδώ και 6 μήνες με αφορμή τους Απολογισμούς Βιωσιμότητας που δημοσιεύτηκαν το 2012, μεταξύ επιχειρήσεων και κοινωνικών εταίρων.

Ο Θεσμός «Bravo!», τελεί υπό την αιγίδα του Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας και του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής και υποστηρίζεται από το Συμβούλιο ΣΕΒ για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη, το Δίκτυο για την ΕΚΕ, το Ελληνογερμανικό Εμπορικό Επιμελητήριο και το Ελληνοβρετανικό Εμπορικό Επιμελητήριο.

Η φετινή εκδήλωση είχε ιδιαίτερη σημασία, καθώς συμπληρώθηκαν 4 χρόνια επιτυχούς λειτουργίας, όπως επιβεβαιώνεται από τη θερμή ανταπόκριση και παρουσία εκπροσώπων της πολιτικής, επιχειρηματικής κοινότητας και της Κοινωνίας των Πολιτών. Την επιτυχημένη πορεία του θεσμού σκιαγράφησε ο Πρόεδρος του QNF, καθηγητής κ. Σπυρίδων Λιούκας «Ο Θεσμός Bravo! έχει ως στόχο την ανάπτυξη ενός συστηματοποιημένου διαλόγου για τα θέματα που άπτονται της Υπεύθυνης Επιχειρηματικότητας μεταξύ όλων των εμπλεκόμενων κοινών. Η συνεργασία εταιριών και κοινωνικών εταίρων έχει επιτρέψει τη δημιουργία ενός κλίματος εμπιστοσύνης που βοηθά τη προσέγγιση των θεμάτων που έχουν σχέση με την επίδραση των επιχειρήσεων σε όλο το φάσμα της λειτουργίας τους».

Τις προκλήσεις και την εξέλιξη του Θεσμού αποτύπωσε η Αντιπρόεδρος του QNF, κα Χρυσούλα Εξάρχου «Ο θεσμός Bravo! έχοντας πετύχει να αναπτύξει ένα δομημένο πλαίσιο διαλόγου έχει να αντιμετωπισει μια νέα πρόκληση .Του πώς θα διευρύνει τον διάλογο μεταξύ επιχειρήσεων και κοινωνικών εταίρων και σε νέα θεματικά πεδία  Έτσι φέτος, ο θεσμός Bravo! εμπλουτίζεται με το «Bravo! inaction», στο πλαίσιο του οποίου ο διάλογος θα αναπτύσσεται με βάση πλέον τα προγράμματα και τις δράσεις  που υποστηρίζουν την Βιώσιμη Ανάπτυξη και την Κοινωνική Συνοχή».

Στη φετινή εκδήλωση, απηύθυνε χαιρετισμό ο Γενικός Γραμματέας Εμπορίου, κ. Στέφανος Κομνηνός, ο οποίος αναφέρθηκε στο Εθνικό Σχέδιο δράσης για την Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη. Όπως σημείωσε ο κ. Κομνηνός, μέχρι το Πάσχα αναμένεται η ανακοίνωση του Εθνικού Σχεδίου, θα ακολουθήσει διαβούλευση, ενώ το τελικό κείμενο θα είναι έτοιμο πριν το καλοκαίρι.

Περισσότερες πληροφορίες για το θεσμό BRAVO, μπορείτε να αναζητήσετε στην ιστοσελίδα:

http://www.qualitynet.gr/displayITM1.asp?ITMID=69665&LANG=GR